of 59054 LinkedIn

Oswald Jansen

Oswald Jansen is bijzonder hoogleraar Europees bestuursrecht en openbaar bestuur aan de Universiteit van Maastricht en juridisch bestuursadviseur en advocaat van de gemeente Den Haag.
 

Zijn expertise ligt op het vlak van internationaal en Europees bestuursrecht, rechtsvergelijkend bestuursrecht, economisch en Ffnancieel bestuursrecht, toezicht en handhaving, bestraffend bestuursrecht (bestuurlijke boete) en 

vergelijkend openbaar bestuur. 

  • Vuurwerkvrijezone toegestaan

    Reageer

    Op 14 december 2016 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak over het verbod om in een door Burgemeester en wethouders van Hilversum aangewezen gebied in het centrum vuurwerk af te steken. De zaak was aangespannen door in Hilversum gevestigde vuurwerkverkopers. De uitspraak geeft duidelijkheid aan gemeentebesturen over de mogelijkheden van een dergelijk verbod.

  • Minachting van de rechter moet worden bestraft

    14 reacties

    De uitspraak van 9 december 2016 van de rechtbank Den Haag in de strafzaak tegen de politicus Wilders laat zien dat een belangrijk onderdeel van onze democratische rechtsstaat, de scheiding der machten, tegelijkertijd springlevend en hard aan versterking toe is.