of 59232 LinkedIn

Mechtild Rietveld

Na 30 jaar bij de gemeente Amsterdam en daarna vier jaar bij de jeugdzorgorganisatie Opvoedpoli als bestuurssecretaris, is 'vanalleskunner' Mechtild Rietveld (1955) nu zelfstandig werker, vrij om in het sociaal/publiek domein haar ding te doen. Ze doet o.a. klussen voor de nieuwe (2015) zorgcoöperatie Polypartners, waaronder de teams van Familysupporters en Terminal 18 werken (zorg voor mensen 0-100 jaar) en ze geeft incidenteel trainingen aan ambtenaren voor de Bestuursacademie/NCOI.
 

Mechtild Rietveld werkte bij de gemeente Amsterdam in verschillende functies als jurist, bestuursadviseur en communicatie/voorlichting. De laatste acht jaar was ze raadsgriffier voor de stadsdeelraad Centrum. Voor Binnenlands Bestuur schreef ze tussen 1989-1995 een column in haar functie als inspecteur gemeentebelastingen (‘fiscus’) en later algemeen juridisch (‘rechtens’). Medio 2016 schreef ze haar 100e column in het sociaal domein voor Binnenlands Bestuur.

 • Werken zoals iedereen wil, maar de oude hokjes spelen nog hoog op

  6 reacties

  We hebben stormachtige weken achter de rug. Er zijn geen bomen omgevallen, maar het scheelt niet veel. De publicatie op de site van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dat wij niet zouden meewerken aan controle door een zorgverzekeraar - en we kregen straf - leidde tot uhhh … commotie.

 • Macht, dwangsommen en jeugdzorg

  6 reacties

  Eergister werden we overvallen door berichten dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) mijn jeugdhulp-organisatie een dwangsom oplegt van 1000 euro per dag, tenzij we onmiddellijk inzage geven in de persoonlijke dossiers van onze cliënten. Stond op hun site en het ging gelijk door naar Zorgvisie, Telegraaf, nu.nl en wat al niet. 

 • Griekse tragedie en het circus van de Jeugdzorg

  Reageer

  De wereld zit vol rampen en leed. In Griekse tragedies verzetten de helden zich tevergeefs tegen het noodlot. De burger in onze tijd houdt ook niet van rampen en eist  wat af: protocollen tegen pesten, verklaringen van goed gedrag voor zorgprofessionals, hij eist dat de tent niet wegwaait bij storm en verzekert zich tegen verregende vakanties.

 • Obesitax

  7 reacties

  Ergens in de 15e eeuw werd in de stad Utrecht voor het eerst de hondenbelasting ingevoerd. Een lokale belasting die de overlast van honden moest bestrijden. Honden vraten namelijk de warmoestuinen op die toen nog in alle steden alom aanwezig waren.

 • De nieuwe Jeugdwet. Een bevalling.

  3 reacties

  Uuuh, waar ging het ook weer over? De zorg voor jeugd was versnipperd, te veel schotten, perverse financiële prikkels en nog zowat. Dat moet anders. En zo kwam de nieuwe Jeugdwet, die alles eenvoudiger moet maken, dichter bij de burger. Gemeenten aan zet.

 • Jungle revisited

  1 reactie

  Toen ik twee jaar terug begon in de jeugdzorg, begaf ik me in een jungle. Of in, zoals ex-wethouder Asscher zei, ‘de betonnen wereld van de jeugdzorg’. Het was afgelopen decennia uitgegroeid tot een Monster van Frankenstein, aldus diezelfde Asscher. Twintig jaar terug was er een poging gedaan om het overzichtelijker te krijgen. De nieuwe ‘pedagogische huisarts’ (Bureau Jeugdzorg) deed zijn intrede en kreeg tot taak om ‘in de buurt’ de regie te nemen. BJZ werd heel groot en het bleef een jungle. Nu, zei Den Haag, dan moeten de gemeenten ‘het’ doen.

 • Over opvoeden en opgroeien gesproken

  2 reacties

  Ik was 10. We verhuisden van Amstelveen (NH) naar Brabant. Het voelde als emigreren. Mijn ouders deden hun best om te integreren. Moeder werd lid van het kerkkoor, richtte een kamerkoor op, deed mee aan de opvang van gastarbeiders (het was 1965). Vader werd lid van het bestuur van de harmonie, van de carnavalsvereniging en van de school, waar mijn broer (en ik later) op zat.

 • Zorgakkoord: uitholling zorgkeuzevrijheid

  Reageer

  Ha, Minister Schippers van VWS heeft van de week een nieuw Akkoord gesloten over de zorg. Dat gaat tussen, aan de ene kant, uitvoerders zoals ziekenhuizen, huisartsen en GGZ-zorgaanbieders en aan de andere kant financiers zoals zorgverzekeraars (en wij, belastingbetalers).

  Veel mooie voornemens en goeie richting.

 • Moedige wethouders

  2 reacties

  Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor het regelen (‘inkopen’) van goede zorg voor jeugd en gezin. Momenteel regelen zorgverzekeraars en provincies de ‘inkoop’ voor Jeugd GGZ respectievelijk jeugdzorg. Inhoudelijk overlappen Jeugd GGZ en jeugdzorg elkaar voor 70%. Terecht dat men dat wil bundelen qua ‘inkoop’. Weer een schot geslecht.

 • Boze vaders en vileine moeders

  5 reacties

  Echtscheiding loopt soms/vaak uit op vechtscheiding. En op boze vaders en vileine moeders. Of andersom. Vaders meer, omdat die vaker aan het kortste kinder-eind trekken. Sinds enige jaren zijn scheidende ouders verplicht om samen een ‘ouderschapsplan’ te maken. Als dat niet lukt, ziet de rechter er op toe dat ouders iets in die richting ondernemen en anders legt de rechter zelf een plan op.

 • Niet ingewikkeld

  4 reacties

  Als we de stratenmakerij net zo zouden organiseren als de jeugdzorg, werd het het best wel een zootje. Stratenmaken is een vak, komt veel bij kijken. Kun je niet opdelen in stoep/straat/vluchtheuvel/verkeersdrempel. Dat moet integraal. Anders krijg je de gekste straten en veel ongelukken.

 • Jeugdzorg, de HEMA en innovatie

  1 reactie

  Een HEMA-bobo vertelde over de HEMA in Frankrijk. Ze doen daar niet zozeer aan verandering van het assortiment maar organiseren de boel anders. Ze gaan niet meer uit van aanbod van producten, per soort opgedeeld en verspreid over rekken waar de klant moet uitzoeken waar wat staat. Ze draaien het om en richten zich op de klant.

 • Gemeenteraadsleden

  Reageer

  Ik zat laatst aan bij een gezelschap van regio-raadsleden in gesprek met organisaties die iets met jeugdhulp doen.

 • Uitgekleed budget

  1 reactie

  Je voelt je je al een tijdje vervelend en gaat naar de dokter. Die stuurt je naar de specalist. Deze doet onderzoek. En onderzoek. ’t Is huidkanker. Ai.

 • Mexicaans leger en Zorgmarktplaats

  3 reacties

  Het leger in Mexico had vroeger meer generaals dan soldaten. Vandaar de uitdrukking ‘Mexicaans leger’ als je het bijvoorbeeld hebt over een bedrijf met veel managers in verhouding tot het primaire werk. In gemeenteland dreigt er nu een Mexicaans leger aan ‘regisseurs’ voor jeugdhulp te komen.