of 59108 LinkedIn

Mechtild Rietveld

Na 30 jaar bij de gemeente Amsterdam en daarna vier jaar bij de jeugdzorgorganisatie Opvoedpoli als bestuurssecretaris, is 'vanalleskunner' Mechtild Rietveld (1955) nu zelfstandig werker, vrij om in het sociaal/publiek domein haar ding te doen. Ze doet o.a. klussen voor de nieuwe (2015) zorgcoöperatie Polypartners, waaronder de teams van Familysupporters en Terminal 18 werken (zorg voor mensen 0-100 jaar) en ze geeft incidenteel trainingen aan ambtenaren voor de Bestuursacademie/NCOI.
 

Mechtild Rietveld werkte bij de gemeente Amsterdam in verschillende functies als jurist, bestuursadviseur en communicatie/voorlichting. De laatste acht jaar was ze raadsgriffier voor de stadsdeelraad Centrum. Voor Binnenlands Bestuur schreef ze tussen 1989-1995 een column in haar functie als inspecteur gemeentebelastingen (‘fiscus’) en later algemeen juridisch (‘rechtens’). Medio 2016 schreef ze haar 100e column in het sociaal domein voor Binnenlands Bestuur.

 • Beste bestuurders en open deuren

  Reageer

  Ik was vorige week op een vrolijk congres waar prijzen werden uitgereikt aan goede bestuurders in ons landje. Mooie toespraken, maar ook wel open deuren, zoals:

 • Stads- en dorpsgezichten in zorg nemen

  3 reacties

  Het is bon ton in de zorg om te streven naar integrale aanpak. Je moet kijken naar het systeem rondom: het gezin, het netwerk, de buurt. In de GGZ noemen ze dat ‘systeemtherapie’ - wetenschappelijk evidence based. Een bijpassende zorgmodel heet Wrap-around care, ook evidence based (vergeef me het Engels).  Een wrap is een soort pannekoekje around eten, dat sinds jaren oprukt als alternatief voor een belegd broodje  - maar ook broodjes vouwen zich rondom het beleg, dit terzijde.

 • Maatwerk, nietwaar

  Reageer

  Ik zag laatst een Britse docu-film van een timmerman in loondienst die verdwaald raakt in de krochten van de goedbedoelende bureaucratie. Hoewel, je gaat geloven dat die juist geen goede bedoelingen heeft, al dan niet opzettelijk.

 • Wie is de baas

  Reageer

  ‘Kinderen zijn de Baas’, zeiden ze in het Land van Ooit. Democratie lijkt op het Land van Ooit. Kiezers zijn de Baas. Maar niet heus.

 • 36 zorgarrangementen - oeps.

  Reageer

  De regiogemeenten West-Brabant-West zijn overgegaan op resultaatfinanciering van de jeugdhulp. 
  Er komt een einde aan de ontelbare dbc’s (diagnose-behandelcombinaties). De zorg delen ze nu in, in 36 ‘arrangementen’. Oeps. 

 • Presentie, daar draait het om

  Reageer

  A new cup of T - social work in innovation, zo luidt de kryptische titel van een boek dat verder gewoon in het Nederlands is. T schijnt te staan voor het huidige profiel van sociaal werkers - jargon. De (vele) schrijvers van het boek willen dat onze sociale professionals ‘breder’ worden opgeleid, de T overschrijdend. Generalistisch en/of specialistisch, dat is te mager. Het gaat om moreel werken. Dat kun je leren - in de praktijk, dat wel.

 • De zorg-bv die winst maakt

  3 reacties

  ‘In heel Nederland maken kleine zorg-bv’s torenhoge winsten’. Kop in de media deze zomer. Het zou vooral gaan om nieuwe, kleinschalige psychische zorg. De Tweede Kamer furieus. Verbon (hoogleraar Openbare Financiën, Tilburg) pleit voor een verbod op bv’s in de zorg. Zorginstellingen moeten zich blijven organiseren in bijvoorbeeld stichtingsvorm. Want ‘die mogen geen winst maken’.

 • Weg met de riedel aan weigeringsgronden

  Reageer

  Nou, mooi niet, zei het Hof Arnhem-Leeuwarden in een zaak waarin een groep gemeenten de wettelijk verankerde vrije keuze in de (Wmo)zorg trachtte te ondermijnen. De groep vond dat ze voldoende zorg had ingekocht en daar moesten de inwoners het mee doen. Niks eigen regie, niks zorgkeuze.

 • 100e Column: Zorgzwaartepakketjes.

  Reageer

  Ik zou willen dat ze de ‘zorgzwaartepakketten’ waarmee je mensen indeelt naar zorgbehoefte, een beetje doorelkaar husselden. Dan houd je in de verzorgingshuizen een mix van mensen. Nu worden ze uit elkaar gehaald en alleen pakketje 4/5 kan nog naar een tehuis, dat steeds meer het karakter krijgt van een verpleeghuis.

 • Uitbarsting

  Reageer

  ‘Je kunt problemen niet oplossen binnen de kaders die het probleem veroorzaakt hebben’ Zei Einstein.

   

 • Contributie in plaats van belasting

  Reageer

  Toen mij werd gevraagd om inspecteur van gemeentebelastingen te worden - ja, dat bestaat! - liet ik me uit nieuwsgierigheid overhalen. Gemééntebelastingen, saaier kun je het je niet voorstellen, maar wie weet? Het bleek heel nuttig en leuk werk te zijn. 

 • In een kartonnen doos

  5 reacties

  Schreef ik vorig jaar augustus een column over mijn moeder (90) - die zelfs tot een van de tien meest gelezen columns van BB in 2015 werd uitgeroepen! - en nu net begin januari nog eentje over haar ouderenhangplek in de supermarkt, knijpt ze er eind januari tussenuit!

 • Van gelijkheidsbeginsel naar maatwerkbeginsel

  Reageer

  Uit onderzoek blijkt dat er weinig gemiddelde mensen bestaan. Dat wisten we al, maar nu is het bewezen met een onderzoek naar de suikerspiegel van mensen. Een hoog suikerspiegelgehalte verhoogt de kans op obesitas en diabetes. Dus veel diëten zijn gericht op verlaging van die suikerspiegel. Daarbij gaat men uit van gemiddelde mensen.

 • Een gemeente als bierkaai

  4 reacties

  Sven was zeven toen zijn moeder overleed. Vader kon de opvoeding niet aan, werd een gevaar voor zijn zoon. Het ging daarna van pleeggezin naar pleeggezin. Hij is nu 17. Er deed zich deze zomer een ernstig probleem voor, waardoor de gezinsmanager (Jeugdbescherming) besloot hulp voor Sven te zoeken.