of 59108 LinkedIn

Marens Engelhard

Marens Engelhard is sinds november 2014 de algemene rijksarchivaris en algemeen directeur van het Nationaal Archief. Hij was vanaf 2010 directeur van het Stadsarchief Amsterdam en in die hoedanigheid ook gemeentearchivaris voor hij bij het Nationaal Archief begon. Voordat Engelhard, van huis uit historicus, gemeentearchivaris werd, was hij onder meer stadsdeelsecretaris in Osdorp, deed hij een aantal interim-klussen, was hij organisatieadviseur en directeur van het Pedologisch Instituut Amsterdam.

 • Digitale overheid ontbrak in verkiezingsdebatten

  Reageer

  Alle keuzestress en de campagnekoorts liggen inmiddels achter ons. De verkiezingen gingen over belangrijke zaken. Het eigen risico, rekeningrijden, de AOW leeftijd; onderwerpen die moeiteloos een plek veroverden in het prime time lijsttrekkersdebat. Over de toekomst van de digitale overheid debatteerden de heren en dames niet.

 • Koloniaal verleden tijd?

  1 reactie

  Enige weken geleden wist ik opnieuw dat wat archieven doen relevant is. Archieven die in 1916 uit Suriname naar Nederland waren gebracht, zijn een eeuw later teruggegeven aan Suriname. Al die archieven zijn gedigitaliseerd online beschikbaar. Verschillende zeecontainers met documenten zijn verscheept terug de oceaan over. Een nieuw depot in Suriname is toegerust dit historisch erfgoed te beheren.  

 • Maatschappelijk belang botst met individueel belang

  Reageer

  3 januari 2017 was openbaarheidsdag in het Nationaal Archief. Geheimen worden onthuld! Als er beperkingen op openbaarheid waren gesteld gelden die altijd voor een bepaalde periode. Openbaarheidsdag hanteren wij als vervaldatum. Voor mij markeert die dag het recht van iedere Nederlander op toegang tot de informatie van de overheid. Maar openbaarheid is een veelkoppig monster.

 • Zweedse ambtenaren hebben recht op 'lekken'

  1 reactie

  Sneeuw in november of onbeperkte ambtelijke vrijheid van meningsuiting; in Zweden weten ze niet beter. Het is daar zo gewoon dat ze het zelf niet bijzonder vinden of opmerken. Dat komt meer voor. Soms zijn dingen zo vanzelfsprekend dat je ze niet ziet.

 • Wordt privacy een Data Morgana?

  Reageer

  Privacy is een versleten begrip. Net als transparantie. De dimensies die beide woorden aanduiden zijn veel groter dan wat de meeste van ons zich tot voor kort daarbij voorstelden. Het is alsof de stickers op je brievenbus ‘Nee! Tegen ongevraagd drukwerk!’ je zouden beschermen tegen hackers.

 • Kiezen en Context

  Reageer

  Wat zouden bewoners van onze streken in de 23e eeuw van onze tijd willen weten? Tenminste, ervan uitgaande dat die bewoners er zijn en dat ze nieuwsgierig zijn. Zouden ze geïnteresseerd zijn in hoe wij worstelden met de nasleep van fossiele energie, met door gaswinning opgewekte aardbevingen? Of misschien meer in de effecten van de doorzettende globalisering, de discussies rond TTIP, multiculturalisme  of gesloten grenzen? 

 • Auteursrecht Onderweg

  Reageer

  De nieuwe fototentoonstelling van het Nationaal Archief toont zo’n 250 reisfoto’s van fotografen als Cas Oorthuys, Ed van der Elsken, Henri Cartier-Bresson en Robert Capa. Veel materiaal heeft gevaren doorstaan voordat het in het Nationaal Archief is terechtgekomen.

 • Ambtenaren van de toekomst kunnen omgaan met BOLD

  Reageer

  BOLD is geen onweerstaanbare aftershave voor echte mannen. BOLD is wat saaier, maar best belangrijk. BOLD staat voor Big, Open en Linked Data. BOLD is de grondstof voor modern bestuur. Mensen die kunnen omgaan met BOLD, data-analisten en modellenbouwers, zijn de beleidsambtenaren van de toekomst. 

 • Voorwaarts en niet vergeten!

  Reageer

  Ik had nooit gedacht dat het Solidariteitslied van Bertold Brecht, nog eens van toepassing zou zijn op mijn huidige werk als Algemeen Rijksarchivaris. Het lied uit 1931 werd weer populair in de jaren zeventig. Ik heb het meegezongen in demonstraties en actiegroepen. Pakkende tekst en stoere melodie, maar.... 

 • De Complimenten van de Commissie

  Reageer

  Het tweede rapport-Oosting is voor informatieprofessionals en archivarissen nog interessanter dan het eerste. Misschien hebben wij als beroepsgroep een wat morbide belangstelling. Ook de affaires rond de mails van Hillary Clinton en minister Kamp worden door ons gretig gevolgd.  Zijn wij dan zo sensatiebelust of uit op leedvermaak? 

 • Owee de Woo!

  Reageer

  Openbare archieven zijn er voor de openbaarheid. Waarom zou je iets voor de eeuwigheid bewaren als het nooit gezien mag worden? Als de meningen daarover al verschillen, gaat dat vooral over de duur van de geheimhouding, de gronden en de uitzonderingen. Dat is waar de net door de Tweede Kamer aangenomen Wet Open Overheid en archieven elkaar raken.