of 59250 LinkedIn

John Bijl

John Bijl (1972) houdt van het debat. Ondanks dat hij als Mystery Burger anoniem moet blijven zou je hem bij een goed debat moeten kunnen herkennen aan de glundering op z’n gezicht en het aantekeningenboekje op z’n schoot.

Zo heeft hij van zijn hobby zijn beroep gemaakt (of andersom). Met het door hem opgerichte Periklesinstituut begeleidt hij gemeenteraden in het verbeteren van het debat en het politieke proces, traint hij fracties en individuele politici en coacht hij wethouders en andere politiek bestuurders. Hiervoor werkte hij als opleidingskundige voor ING, was manager bij de Bestuursacademie en werkte als voor debatorganisaties als het Nederlands Debat Instituut, Debatrix en de Debatacademie. Hij was zelf raadslid in Rotterdam Delfshaven. 

Geregeld duikt John als debatspecialist of opiniemaker op congressen en in de media. Hij schreef ondermeer analyses van debatten voor NRC Next, opiniestukken voor de Volkskrant en artikelen voor AD en Trouw. Op radio en tv wordt hij geregeld ingezet om commentaar te geven over actuele politiek.

John is te bereiken via:

Email johnbijl@periklesinstituut.nl
LinkedIn http://www.linkedin.com/in/johnbijl
Persoonlijke site www.johnbijl.nl
Perikles Instituut www.periklesinstituut.nl

 

 • Mystery Burger: Hier parkeren we geen vragen

  Reageer

  Het is pas volgend jaar dat de gemeenteraad van Zwolle besluiten moet nemen over het parkeerbeleid in de binnenstad. Toch heeft de VVD de, net door het college gepubliceerde, Parkeerbalans op de raadsagenda gezet. ‘De fractie wil ondernemerswensen inventariseren om te komen tot een breed gedragen parkeerbalans,’ aldus de stukken. Die ideeën willen de raadsleden gebruiken voor het bespreken van de binnenstadsvisie. Zeven specialisten, waaronder parkeerexploitant Q-Park, vastgoedeigenaren, Koninklijke Horeca Nederland en het museum, zijn aangeschoven. ’Stel de vragen en maak duidelijk aan wie u die stelt,’ verzoekt voorzitter Michiel van Willigen uit.

 • Mystery Burger: Lofrede op het mooiste ambt op aarde

  Reageer

  ‘Het zou allemaal wel meevallen,’ zegt Bert van der Linden (D66) in zijn afscheidsrede. ‘Een paar uur per maand, zei men. Een beetje stukken lezen, een paar commissievergaderingen en dan natuurlijk tijdens de raadsvergadering e´e´n keer paar maand stemmen.’ De raad gniffelt. Die leugen is hen waarschijnlijk allemaal een keer verteld. Gelukkig wordt deze zelfde avond in Heemstede ook bewezen welk een belangwekkend en voldoening gevend werk het raadslidmaatschap is. En de uren waard.

 • Mystery Burger: Transparantie accomodaties

  Reageer

  ‘U heeft maar liefst zeven amendementen ingediend,’ begint burgemeester Roland van Schelven. Meestal is dat aantal even schrikken. Zeker bij zoiets als kadernota gemeentelijk vastgoed, zoals er vanavond in Culemborg op de agenda staat. Maar de burgervader wordt er niet nerveus van. ‘We hebben vanavond een korte vergadering,’ meent hij zelfs.

 • Mystery Burger: Egopolitics

  7 reacties

  De rapen zijn goed gaar, als je VVD-raadslid Carel Bikkers moet geloven, tenminste. De beantwoording van zijn schriftelijke vragen over het per ongeluk schrappen van een voorkeursclausule is onvoldoende gebleken. Die conclusie kun je trekken wanneer burgemeester Fons Hertog met haast bevreesde voorzichtigheid aankondigt dat Bikkers nog aanvullende opmerkingen gaat maken. De machtsstrijd in Huizen is begonnen!

 • Mystery Burger: Alle kaders op een hoopje

  Reageer

  Het is één groot braakliggend terrein in Ter Apel. Al sinds de sloop van woningen in 2010 ligt het er zo al bij. Na de raadsvergadering van de gemeente Vlagtwedde vanavond kan het eindelijk worden ingevuld. Iedereen blij, zou je zeggen. Toch is het debat voor de raadsleden een worsteling. Dat heeft niets  te maken met het voorstel zelf, maar alles met de voorbereiding.

 • Sprong in het diepe

  Reageer

  ‘We moeten als gemeenteraad niet van fundamentele keuzes weglopen,’ zegt Ommens raadslid Frans van der Mooren (CU). Maar zoals bij elke politieke keuze, gaat het niet alleen om wat je kiest, maar wat het je oplevert.

 • Mystery Burger: Raad van de raad

  Reageer

  ‘De agendapunten acht tot en met veertien zijn hamerstukken,’ benadrukt burgemeester Eric van Oosterhout (PvdA). De agenda van de raadsvergadering in de Drentse gemeente Aa en Hunze lijkt dus niet zó spannend te worden. ‘Alleen bij agendapunt veertien heeft de VVD aangegeven kort het woord te willen voeren.’

   

 • Myster Burger: wie houdt wie nou bezig?

  1 reactie

  ‘A watched pot never boils,’ zeggen de Engelsen. Blijkbaar geldt ook voor debatten waar niets gebeurt dat ze langer lijken te duren. De Mystery Burger heeft dan ook het gevoel een week lang op de publieke tribune in Drenthe te hebben gezetten.

 • Pragmatisme versus dualisme

  1 reactie

  Ze ziet er boos uit. Haar stem klinkt scherp en haar mond is gespannen. ‘De aard van de constructie is in conflict met de Wet Dualisering Gemeentebestuur, niet in de geest van de Gemeentewet en levert ongelijkheid tussen raadsleden op,’ zegt ze streng.

 • Mystery Burger: Een rekbaar begrip

  Reageer

  Mensen die zeggen dat de gemeenteraad er niet toe doet, zijn nog nooit in een raadszaal geweest. Althans, niet in Nijkerk en al helemaal niet op deze donderdagavond. De Nijkerkse raadsleden hebben wel degelijk in de gaten voor wie ze vergaderen. En zijn bereid hun eigen regels daar voor te breken.

 • Mystery Burger: Door de molens het bos niet meer zien

  4 reacties

  Het is goed spannend in de oude Statenzaal van de provincie Groningen. Dat kan dan ook niet anders: het debat over de aanwijzing van een windmolenpark bij het dorpje Meeden heeft meer dan alleen de tongen los gemaakt. Het Statendebat is koud begonnen of D66, GroenLinks en de SP vragen om een schorsing om een motie te bespreken.

 • Ongemakkelijke tevredenheid

  Reageer

  Stadskanaal kan tevreden zijn. Over de gehele linie is de raad content over het de door wethouder Johan Hamster (ChristenUnie) opgestelde nota over de jeugdhulp. De raad gaat er vanavond over besluiten. ‘Voldoet inhoudelijk aan onze visie’, begint Peter Gelling (CDA). ‘Prima plan’, oordeelt Theo Klinkhamer (PvdA). ‘Helder stuk’, vindt ook Klaas Pals (D66). Maar gedurende de vergadering lijkt de raad toch onbehagen te ontwikkelen. Al gaat dat ongemak niet over de inhoud van het jeugdbeleid, maar over zichzelf.

 • Mystery Burger: Leugens, vuile leugens en statistieken

  3 reacties

  Voor de raadsleden van Rijswijk staan vanavond twee presentaties op de agenda. Een evaluatie van een parkeerproef en een over de werkzaamheden rondom de Hoornbrug. De introductie van wethouder Nicole Dierdorp is kort. Dat hoeft ook niet, want voor de vergadering hebben de raadsleden buiten de uitnodiging helemaal geen stukken gehad. ‘Ik geef het woord aan Ronald de Jong!’ zegt Dierdorp monter.

 • De baas van de behandeling

  Reageer

  Het lijkt allemaal mee te vallen. Bij de behandeling van de samenwerkingsovereenkomst midden-Limburg melden zich slechts twee sprekers uit de acht Roermondse fracties. Het is echter geen aanwijzing voor een soepele behandeling.


 • Mystery Burger: Dualisme-examen

  3 reacties

  De gemeentelijke politiek is niet klaar na de coalitie-onderhandelingen; het begint dan pas. De eerste echte hobbel is dan het college-programma. Een plan waar de wethouders in duidelijk maken wat ze nou echt willen doen én een geweldige test voor het duale gehalte van de gemeente. Vanavond stellen we ons de vraag: slaagt Zoeterwoude?