of 59232 LinkedIn

John Bijl

John Bijl (1972) houdt van het debat. Ondanks dat hij als Mystery Burger anoniem moet blijven zou je hem bij een goed debat moeten kunnen herkennen aan de glundering op z’n gezicht en het aantekeningenboekje op z’n schoot.

Zo heeft hij van zijn hobby zijn beroep gemaakt (of andersom). Met het door hem opgerichte Periklesinstituut begeleidt hij gemeenteraden in het verbeteren van het debat en het politieke proces, traint hij fracties en individuele politici en coacht hij wethouders en andere politiek bestuurders. Hiervoor werkte hij als opleidingskundige voor ING, was manager bij de Bestuursacademie en werkte als voor debatorganisaties als het Nederlands Debat Instituut, Debatrix en de Debatacademie. Hij was zelf raadslid in Rotterdam Delfshaven. 

Geregeld duikt John als debatspecialist of opiniemaker op congressen en in de media. Hij schreef ondermeer analyses van debatten voor NRC Next, opiniestukken voor de Volkskrant en artikelen voor AD en Trouw. Op radio en tv wordt hij geregeld ingezet om commentaar te geven over actuele politiek.

John is te bereiken via:

Email johnbijl@periklesinstituut.nl
LinkedIn http://www.linkedin.com/in/johnbijl
Persoonlijke site www.johnbijl.nl
Perikles Instituut www.periklesinstituut.nl

 

 • Mysteryburger (27) Tijd om concreet te worden

  Reageer

  Dat gemeentes graag willen blijven bestaan, horen we in herindelingdiscussies maar al te vaak. Maar dat ze ook willen dat de planeet blijft bestaan, komt minder vaak aan de orde. De gemeente Maassluis zet het thema vanavond prominent op de agenda. 

 • Mystery Burger (25): Kaderstellen ingedijkt

  2 reacties

  Zeevang is groen en plat, heeft weinig inwoners en veel water. Dan is een toerismenota belangrijk maar ook enorm verweven met, nou ja, alles. Dat blijkt vanavond bij de behandeling van de Nota Toerisme en Recreatie.

 • Mystery Burger (23): Een motie met leegstand

  2 reacties

  ‘U hebt het vast wel eens dat u aangesproken door burgers,’ zegt Christina Oosterhoff van GroenLinks in Zutphen. ‘Ik krijg vragen over de leegstand van het Delta-gebouw. Daarom deze motie.’ Die motie moet het mogelijk maken dat het pand van de sociale werkvoorziening Delta gemakkelijk startende ondernemers huisvest. De motie staat vanavond geagendeerd in het raadsforum. ‘Ik weet dat er haken en ogen aan zitten,’ maakt Oosterhoff al als voorbehoud. Terecht, blijkt later.

 • Mystery Burger (20): Raad heeft een duwtje nodig

  Reageer

  Een van de meest gehoorde klachten over de raadsvergaderingen is het gebrek aan interactie. Raadsleden zijn vooral met hun eigen standpunt bezig en komen zo nooit tot een gezamenlijke uitspraak. Het begint in Korendijk vanavond niet anders.

 • Mystery Burger (19) Geen debat, wel gezellig

  Reageer

  Spijkenisse gaat niet over één nacht ijs. Nadat gisteravond de gemeenteraadsfracties van Spijkenisse hun betogen over de kadernota hielden, staan vanavond de beantwoording door het college en de 11 ingediende moties op de agenda.

 • Mystery burger (18): Eigen verantwoordelijkheid

  1 reactie

  Met alle debatten over bestemmingsplannen, welzijnsnota’s en cultuurhuisvesting zou je haast vergeten dat er ook over de organisatie van de politiek gesproken moet worden. In Haaksbergen behandelt men vanavond de aanbestedingsrichtlijn voor de accountant. Deze zal voor de raad de nodige controles uitvoeren.

 • Mystery Burger (16): College geeft college

  2 reacties

  De kadernota. Een van die momenten waar raadsleden de kans krijgen om eens écht politiek bedrijven en hun visie voor de gemeente te laten zien. Worden we groen of zetten we in op werkgelegenheid? Topsport of breedtesport? Toerisme of dorpsrust? Niet voor niets behandelt de gemeenteraad van Geertruidenberg de conceptnota in een zogeheten discussieraad. Al is hier van discussie is geen sprake.

 • Mystery Burger (14): De lange weg naar een besluit

  2 reacties

  Er is maar één manier om op het perceel van Achtersloot 99a een bedrijfswoning naast de kalverenstal te krijgen. Er moet een uitzondering komen op het bestemmingsplan; met een zogeheten artikel 19-procedure. Een technisch lastige kwestie. De gemeente IJsselstein en de vergunningvrager zijn er al sinds 2008 mee bezig.

 • Mystery Burger (12): Tikkertje

  5 reacties

  Er is geld nodig. Voor de derde keer is er budgetoverschrijding voor het nieuwe stadskantoor in Haarlem. De raad is daar op z’n zachts gezegd nukkig over. Hoewel niemand blij is met extra kosten, is de raad niet unaniem of dit krediet nu wél of níet moet worden verstrekt.

 • Mystery Burger (7): Niet alleen maar goede beslissingen

  2 reacties

  Op de agenda van de gemeenteraad Coevorden staat de plattelandsvernieuwing. De gemeente pakt meer regie bij het onderhoud en de verbetering van de publieke ruimte. De bestaande particuliere deelcommissies, bestaande uit bewoners en zonder politieke inmenging, worden opgeheven. 

 • Mystery Burger (5): Zwijndrecht maakt geschiedenis

  Reageer

  Politiek bedrijven is een vierdimensionale kunst. Alles wat je besluit heeft niet alleen impact in de samenleving, maar ook op de toekomst. Zoals het archeologisch beleid, wat in de raad van Zwijndrecht moet worden vastgesteld.

 • Mystery Burger (3): Iedereen een mening, niemand een punt

  3 reacties

  Het is nooit makkelijk wanneer politici over zichzelf moeten debatteren. Zowel op landelijk als lokaal niveau kunnen het heikele onderwerpen zijn: salarissen van Kamerleden, parlementaire enquêtes en het Rotterdamse deelgemeentebestel.