of 59236 LinkedIn

Jan Verhagen

Jan Verhagen is in 1966 geboren in Beek en Donk (Noord-Brabant). Hij studeerde econometrie aan de Universiteit van Tilburg, en promoveerde in de openbare financiën van de lagere overheden aan de Universiteit van Groningen. Hij geldt als dé gemeentelijke specialist in het gemeentefonds. Hij heeft gewerkt bij de Raad voor de gemeentefinanciën, waar hij mee aan de wieg stond van de huidige Financiële-verhoudingswet, en werkt sindsdien bij de gemeente Den Haag, als beleidsmedewerker financiële verhouding. Van 2002 tot 2006 heeft hij in de gemeenteraad van Heemstede gezeten (VVD).
Zijn columns, over het geld van gemeenten en provincies, zijn op persoonlijke titel.

 • Pontius Pilatus

  Reageer

  Hé, wat gek. “Het Centraal Planbureau ziet ruimte om bij de gemeenten en provincies anderhalf procent te korten op de apparaatskosten.” Dit ondanks de lopende kortingen bij de gemeenten en provincies.

 • Freeze

  Reageer

  Gevreesd en bemind tegelijk. Een dijk van een reputatie. Met een naam die bijna mythisch klinkt: de Meicirculaire.

 • Altijd pech

  Reageer

  Aan het einde van het jaar hebben de gemeenten altijd pech. Omdat het kabinet elk jaar minder uitgeeft dan gedacht, wordt aan het einde van elk jaar het gemeentefonds een beetje verlaagd.

 • Oorlog en vrede

  Reageer

  Over vluchtelingen die de oorlog of de armoede ontvluchten. Over peuters. En over de Omgevingswet. Sinds half april sluiten de gemeenten gemiddeld één bestuursakkoord per week met het rijk. Grote gemeenschappelijke delers: het gaat altijd over veel geld, en de gemeenten geven altijd veel toe. Zijn die bestuursakkoorden dan wel verstandig?

 • Toneelstukje

  Reageer

  De gemeenten mogen dit jaar anderhalf procent meer onroerendezaakbelasting vragen dan vorig jaar, dat is de zogeheten ‘macronorm’. Maar de gemeenten vragen dit jaar bijna tweeënhalf procent meer ozb dan vorig jaar. Ze overschrijden dus de macronorm. En dat deden ze de vorige vier jaar ook.

 • Renterisico

  Reageer

  Als minister Dijsselbloem van Financiën geld leent voor de staatsschuld, hoeft hij maar weinig rente te betalen als hij belooft die lening snel terug te betalen. Maar de staatsleningen kan hij alleen terugbetalen door opnieuw geld te lenen.

 • De vrouw van acht miljard

  Reageer

  Elk jaar geeft minister Schultz van Haegen acht miljard euro uit aan infrastructuur en milieu. Dat is meer dan 500 euro per inwoner. Dit jaar wil ze honderddertigduizend euro extra uitgeven, minder dan een cent per inwoner.

 • ‘s Lands wijs, ‘s lands eer

  1 reactie

  Een corrupt Russisch bedrijf heeft de corrupte president van Oezbekistan omgekocht. Daarom wordt het gemeentefonds dit jaar 65 miljoen euro gekort. Logisch, nietwaar?

 • Premie

  Reageer

  Wat is er aan de hand als het ministerie van Financiën een onderzoeksrapport uitbrengt dat gaat over 17 miljard euro per jaar, waarbij ook de gemeenten financieel betrokken zijn, maar waarin de exacte financiële gevolgen zijn weggelaten?

 • Foutje, bedankt

  1 reactie

  Een lobby van de gemeenten om bij Kamerverkiezingen en de kabinetsformatie de kortingen te beperken? Zinloos. Heeft geen enkel effect. De enige club die bij de Kamerverkiezingen en de kabinetsformatie de bezuinigingen van het rijk op de decentrale overheden beperkt, is het Centraal Planbureau (CPB). Dat blijkt uit de laatste twee verkiezingen en kabinetsformaties, in juni 2010 en september 2012.

 • Nulfactuur

  Reageer

  Eind vorige maand stuurde de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aan alle gemeenten een nulfactuur, voor dertien verschillende activiteiten die de VNG centraal, voor alle gemeenten gezamenlijk uitvoert.

 • Nog nooit zo weinig

  Reageer

  Het waren twee geweldige weken. De eerste twee weken van dit jaar is er alleen maar goed nieuws gemeld over de financiën van de gemeenten.

 • Nepakkoord

  Reageer

  Alfahulpen zijn zelfstandigen die werken in de thuiszorg voor de ouderen. Ze krijgen een vrij laag uurloon en hebben weinig zekerheid over hun werk en hun inkomsten. Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid wil daarom dat die alfahulpen een vaste baan met een vast salaris krijgen, en wil dat de gemeenten per uur meer geld gaan betalen voor de alfahulpen.

 • Eerlijk zullen we alles delen

  Reageer

  Rond 5 december geven de grote mensen cadeautjes aan elkaar, ‘surprise’ noemen we dat. De gedachte daarachter, ik leg het even uit, is dat je even veel cadeautjes krijgt als dat je geeft. Eerlijk zullen we alles delen, suikergoed en marsepein.

 • Zachtjes gezegd

  Reageer

  Als een gemeente failliet gaat, is dat niet zo handig – op zijn zachtst gezegd. Een faillissement is het begin van bestuurlijke chaos. Een failliete gemeente heeft nog wel haar wettelijke bevoegdheden en bestuurlijke plichten maar niet meer de materiële middelen om iets voor elkaar te krijgen. En geen geld meer om medewerkers te betalen. Dat werkt natuurlijk niet. Daarom is er nog nooit een gemeente failliet verklaard. Toch kan het formeel wel – de minister van Justitie heeft dat bevestigd.