of 59250 LinkedIn

Jan Verhagen

Jan Verhagen is in 1966 geboren in Beek en Donk (Noord-Brabant). Hij studeerde econometrie aan de Universiteit van Tilburg, en promoveerde in de openbare financiën van de lagere overheden aan de Universiteit van Groningen. Hij geldt als dé gemeentelijke specialist in het gemeentefonds. Hij heeft gewerkt bij de Raad voor de gemeentefinanciën, waar hij mee aan de wieg stond van de huidige Financiële-verhoudingswet, en werkt sindsdien bij de gemeente Den Haag, als beleidsmedewerker financiële verhouding. Van 2002 tot 2006 heeft hij in de gemeenteraad van Heemstede gezeten (VVD).
Zijn columns, over het geld van gemeenten en provincies, zijn op persoonlijke titel.

 • Bagagedragers

  Reageer

  Wat lijkt het lang geleden, mei 2007. Het kabinet-Balkenende IV was net aangetreden. De verwachting was dat het gemeentefonds dat jaar 820 miljoen euro zou groeien, ‘samen de trap op’ met de rijksuitgaven. Het nieuwe kabinet gaf de gemeenten diverse ‘suggesties’ mee hoe ze dat geld moesten besteden. 

 • Lege portemonnee

  1 reactie

  Vlak voordat het kabinet viel, hebben vier op positiepartijen in de Tweede Kamer hun plannen ontvouwd voor de bezuinigingen die in het Catshuis werden voorbereid. Die plannen hebben ze netjes laten doorrekenen door het Centraal Planbureau. 

 • Stenen op de munt

  Reageer

  Kent u het spelletje ‘stenen op de munt’? Een heel simpel spelletje, maar u kunt er achterlijk veel geld mee verliezen of waanzinnig veel mee winnen.

 • 5 procent minder

  2 reacties

  De gemeenten krijgen diverse nieuwe taken over van het Rijk, vooral op het terrein van welzijn. Daarbij kort het Rijk 5 procent op de budgetten.

 • Code voor goed onderzoek

  Reageer

  Nederlandse universiteiten gaan de Gedragscode Wetenschapsbeoefening beter naleven. In die gedragscode staat hoe hun wetenschappers zich moeten gedragen.

 • Kopje kleiner

  1 reactie

  De gemeenteraden worden vanaf de volgende verkiezingen, in 2014, een kwart kleiner. Ook mogen er dan minder wethouders zijn.

 • Derivaten

  Reageer

  Er was eens een gemeente die per 1 januari 2012 besloot tot aanleg van een rondweg, van tien miljoen euro. De gemeente heeft, na de beslissing, nog twee jaar nodig voor de planologische voorbereiding.

 • Te scherpe bochten

  Reageer

  Onlangs kwam de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid met een opzienbarend onderzoek naar de oorzaak van verkeersongevallen. 

 • Raamambtenaren

  12 reacties

  De cao van gemeenteambtenaren liep 8 maanden geleden af en sindsdien is het financieel alleen maar slechter gegaan. Er komt een nieuwe ronde miljardenbezuinigingen aan, waarvan de gemeenten ongetwijfeld een deel moeten bijdragen.

 • Zakgeld

  1 reactie

  De crisis heeft ook in huize Verhagen hard toegeslagen. Als maatregel heb ik daarom opgelegd dat de kinderen elk jaar niet méér mogen uitgeven dan wat ze aan zakgeld krijgen.

 • Leren samenwerken

  Reageer

  Mijn dochter moet voor school een werkstuk maken, samen met een klasgenootje. Doel is ook dat ze leren samenwerken. Ze mogen zelf koppeltjes vormen.

 • De burgemeester is een varken

  Reageer

  En de wethouder van financiën ook. Ho ho, voordat u mij verkeerd begrijpt: dan heb ik het niet over de burgemeesters en wethouders die ik ken, want dat zijn allemaal respectabele heren en dames.

 • Lesgeld

  Reageer

  De inkt van het bestuursakkoord is nog niet droog, of het Rijk komt al met een belangrijke wijziging. Vanaf 2013 raken gemeenten de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de gebouwen van de basisscholen kwijt.

 • Goedkoop verhaal

  Reageer

  Het bedrijfsleven kan veel goedkoper dan de gemeenten scholen bouwen en onderhouden. Die boodschap bracht minister Bijleveld van Onderwijs vorige maand. Het is weer het oude verhaal van publiek-private samenwerking: De minister zegt dat de gemeenten dom doen, door bij de bouw te goedkoop te willen werken.

 • Goudvis

  Reageer

  In de Miljoenennota en de septembercirculaire staat dat het gemeentefonds in 2012 één procent minder is dan in het voorjaar in de meicirculaire werd gedacht. Nou én? Is iedereen vergeten hoe de groei en het accres van het gemeentefonds tot en met 2008 werkten?