of 59250 LinkedIn

Illya Soffer

Illya Soffer is sinds 2014 directeur van Ieder(in). Ze studeerde politicologie en voordat ze bij Ieder(in) in dienst trad, werkte ze als campagnestrateeg en verandermanager voor verschillende overheden en maatschappelijke organisaties. Gedreven door haar professionele en ervaringsdeskundigheid (zij heeft een zoon met een verstandelijke beperking), geeft zij stem aan wie niet wordt gehoord.

 

Met 250 lidorganisaties behartigt Ieder(in), koepelorganisatie voor mensen met een beperking of chronische ziekte, de belangen van 2 miljoen Nederlanders.

  • Een wankel evenwicht…

    3 reacties

    De eigen bijdrage vraagt om een kritisch debat. Zoveel werd vorige week wel duidelijk uit het onderzoek van Binnenlands Bestuur en Ieder(in) naar de impact van de eigen bijdrage in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor zorgbehoevenden. Het onderzoek toont onomstotelijk aan dat een kwart van de mensen met een zorgvraag door die hoge eigen bijdrage afziet van Wmo-zorg. Over de vraag of dat nou zo erg is verschillen de politieke meningen. Zorg moet toegankelijk en betaalbaar blijven. En in dat licht zijn een afgeremde zorgvraag en extra belasting van de sterkste schouders toch politiek gewenst: ‘Ik moet toch ook mijn eigen werkster betalen?’

  • Struisvogelpolitiek bij decentralisaties ongepast

    2 reacties

    De overheveling van taken naar gemeenten is afgerond. De gemeenten zijn nu aan zet en hebben daarbij de nodige beleidsvrijheid. Dat zich hierbij kinderziektes voordoen is begrijpelijk. En dat er niet bij elke kinderziekte van bovenaf wordt ingegrepen ook. Maar wat doen we als het geen kinderziektes zijn? Wat als de decentralisaties anders uitpakken dan bedoeld? In dat geval mogen het rijk, het kabinet en de volksvertegenwoordiging hun kop niet in het zand steken. Want het gaat hier op zijn zachtst gezegd niet om een onbelangrijk dossier. Het gaat om de gezondheid, welzijn en participatie van honderdduizenden mensen met een beperking.