of 59250 LinkedIn

Frank Bluiminck

Frank Bluiminck (1968) is sinds 1 maart 2016 directeur van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Daarvoor werkte hij bijna 7 jaar voor ActiZ, de brancheorganisatie voor verpleeg-, verzorgingshuiszorg en thuiszorg, als lid van het MT en plaatsvervangend directeur. 

Daar ging een periode bij de FNV Vakcentrale vooraf, waar Bluiminck ervaring opdeed in het sociaal-economisch beleid en de arbeidsverhoudingen in Nederland. Ook werkte hij bij het UAF, een stichting die vluchteling-studenten begeleidt in het (hoger) onderwijs in Nederland.

Frank Bluiminck is opgeleid als Bestuurskundige aan de Universiteit Twente, met speciale aandacht voor Internationale Betrekkingen.

www.vgn.nl

  • Blinde vlek bij gemeenten

    2 reacties

    Theo kreeg op z’n 20e een brommerongeluk waarbij hij ernstig hersenletsel opliep. Met steun van zijn ouders en een ambulant begeleider krabbelt hij op. Totdat hij een stap wil maken naar zelfstandigheid. Die stap is groot. Te groot. Er is tijdelijk intensieve zorg nodig, in combinatie met een eigen woonplek. Op dat moment is Gerard zeer gebaat bij een gemeente die de verantwoordelijkheid voor deze specifieke Wmo-zorg op zich neemt...