, 50995 LinkedIn of

Erik Gerritsen

Dr. Erik Gerritsen EMIM is per 1 februari 2009 Bestuursvoorzitter van Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam. In 2008 was hij als kennisambassadeur namens de gemeente Amsterdam verantwoordelijk voor verbetering van de samenwerking tussen de gemeente en de twee Amsterdamse Universiteiten. Inmiddels is hij gepromoveerd op het proefschrift “De slimme gemeente nader beschouwd: hoe de lokale overheid kan bijdragen aan het oplossen van ongetemde problemen”

Van 2000 tot 2007 was hij gemeentesecretaris van de Gemeente Amsterdam. Daarvoor was hij 10 jaar werkzaam bij de Rijksoverheid, onder meer als directeur Financieel-Economische Zaken en Plaatsvervangend Secretaris-Generaal bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en plaatsvervangend directeur Financieel-Economische Zaken bij het Ministerie van Financiën. Erik Gerritsen is afgestudeerd politicoloog en Master of Information Management.

Eind november 2011 promoveerde hij  op het proefschrift “De slimme gemeente nader beschouwd: hoe de lokale overheid kan bijdragen aan het oplossen van ongetemde problemen”.


Sinds 1 november is Erik Gerritsen lid van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO).

Hier leest u eerdere blogs van Erik Gerritsen die zijn verschenen op binnenlandsbestuur.nl

 • Loverboys aanpakken

  3 reacties

  Jongeren die weglopen uit  (gesloten) jeugdhulpinstellingen is een regelmatig voorkomend verschijnsel, veelal tijdens (on)begeleid verlof. Verlof dat op een gegeven moment noodzakelijk is om de jongere stapje voor stapje te laten wennen aan terugkeer naar de echte wereld. Vaak gaat het om weglopende meisjes die het slachtoffer zijn van loverboys.

 • Jeugdhulptransformatiecasuïstiek: schulden

  Reageer

  De transitie jeugdhulp kan als hefboom fungeren voor de gewenste transformatie van de jeugdhulp, omdat gemeenten nu meer dan ooit in de positie zijn om koker overstijgende oplossingen te realiseren.

 • Stilte voor de storm?

  2 reacties

  We zijn nu een paar weken op streek sinds de gemeenten integraal verantwoordelijk zijn geworden voor de jeugdhulp en het lijkt relatief rustig aan het transitiefront. Natuurlijk was daar het verschrikkelijke familiedrama in Rotterdam en de media waren er als de kippen bij om een verbinding te leggen met de transitie. Ze vergaten daarbij even dat het gemeentelijk bureau Frontlijn al jaren, met inzet van studenten, actief is in kwetsbare Rotterdamse gezinnen.

 • Jeugdhulptransformatiecasuïstiek: huisvesting

  2 reacties

  De transitie jeugdhulp kan als hefboom fungeren voor de gewenste transformatie van de jeugdhulp, omdat gemeenten nu meer dan ooit in de positie zijn om koker overstijgende oplossingen te realiseren. Vaak liggen oplossingen voor jeugdhulpproblematiek buiten het domein van de jeugdhulp zelf. Huisvesting is zo’n voorbeeld waar ik in eerdere columns ook al eens over schreef. In deze column geef ik twee concrete voorbeelden uit de praktijk die duidelijk maken welke kansen er voor gemeenten liggen.

 • Samen door ontwikkelen

  5 reacties

  Op dinsdagavond 27 januari werd Jeugdbescherming Regio Amsterdam, de club waarvan ik al weer zes jaar bestuursvoorzitter mag zijn, uitverkozen tot beste overheidsorganisatie van het jaar. Een eervolle onafhankelijke kroon op jaren hard werken aan de missie Ieder Kind Veilig, zeker gezien het sterke veld van medefinalisten. Lees hier het juryrapport en kijk hier naar het nominatiefilmpje over onze nieuwe generiek gezinsgerichte manier van werken (GGW).

 • Transformatiekansen: Stuur op kwesties vanuit bedoeling

  2 reacties

  2015 moet voor het nieuwe stelsel van jeugdhulp het jaar van de transformatie worden. Maar hoe doe je dat in een situatie waarin weliswaar verantwoordelijkheden zijn herijkt, werkwijzen zijn aangepast en contracten zijn gesloten, maar waarin nog grotendeels onzeker is of en hoe het in de praktijk allemaal gaat werken? Hoe doe je dat, terwijl we weten dat oude gedragspatronen hardnekkig zijn en de neiging hebben zich te reproduceren in het nieuwe jasje na de transitie?

 • Grof schandaal?

  4 reacties

  Zoals in eerdere columns door mij betoogd is het van groot belang dat, nu de transitie jeugdhulp een feit is, alle energie wordt gericht op het realiseren van de transformatie. Daarvoor is het onder meer belangrijk dat 2015 niet net als 2014 gedomineerd wordt door verlammende discussies over (vermeende) tekortschietende budgetten voor gemeenten.

 • Hoe overleven we samen de transformatie jeugdhulp?

  1 reactie

  In mijn vorige column schreef ik over de noodzaak om, nu de transitie jeugdhulp een feit is, alle ballen op de transformatie te richten. Vorig jaar april schreef ik het boek “Hoe overleef je als gemeente de transitie jeugdzorg: 55 tips voor deskundig opdrachtgeverschap”.

 • Deadline gehaald, de rest is uitvoering

  3 reacties

  Op de valreep van 2014 slaagde staatssecretarissen Van Rijn en Teeven er dan toch nog in om een oorspronkelijke deadline in het kader van de transitie jeugdzorg te halen. Per 1-1-2015 is de transitie immers een feit. Alle gekheid op een stokje, ondanks alle schuivende deadlines en gebrekkige voorbereiding is toch sprake van een historische mijlpaal. 

 • Doorbraak thuiszitters, deel 4

  2 reacties

  In mijn derde column over doorbraak thuiszitters vorige week concludeerde ik dat er geen wettelijke en financiële belemmeringen zijn om maatwerk te leveren in de vorm van onderwijs thuis/op afstand voor die kinderen waarvan onafhankelijk is vastgesteld dat ze simpelweg niet in staat zijn om onderwijs op school te genieten. En dat er dus blijkbaar sprake is van handelingsverlegenheid bij de betrokken instanties, met een bijzondere verantwoordelijkheid voor de schoolbesturen en gemeentebesturen om die handelingsverlegenheid te doorbreken.

 • Doorbraak thuiszitters, deel 3

  2 reacties

  Enige tijd geleden deed ik in mijn column een oproep om casussen aan te leveren in het kader van het realiseren van een doorbraak met betrekking tot thuiszittersproblematiek. Dat heeft geleid tot enige tientallen reacties op basis waarvan ik inzicht kreeg in wat er precies speelt.

 • Durven leren

  12 reacties

  'De helft van de kinderen zie ik te vroeg, de andere helft had ik het liefst drie jaar eerder gezien.' Deze uitspraak is afkomstig van een kinderpsychiater. Zijn opmerking verwoordt op een wrange wijze waar het aan schort in het huidige jeugdzorgstelsel. 

 • Doorbraak thuiszitters, deel 2

  2 reacties

  Drie weken geleden deed ik in mijn column een oproep om casussen aan te leveren in het kader van het realiseren van een doorbraak met betrekking tot thuiszittersproblematiek. Dat heeft geleid tot enige tientallen reacties. Ten aanzien van een aantal casussen ben ik nog wat dingen aan het uitzoeken. De komende weken zal ik in mijn column verslag doen van wat ik tegen ben gekomen. In deze column besteed ik aandacht aan de thuiszitters die niet thuis hoeven te zitten. Daar gaat mijn oproep eigenlijk niet over, maar voor een compleet beeld van de thuiszittersproblematiek is het wel nuttig om hier aandacht aan te besteden.

 • Over welke garantie van zorgcontinuïteit hebben we het precies?

  5 reacties

  Met nog zo’n 20 werkdagen te gaan op weg naar de transitie jeugdzorg, wordt de vraag steeds pregnanter gesteld in hoeverre de zorgcontinuïteit nu daadwerkelijk is gegarandeerd. Volgens de staatssecretarissen Van Rijn en Teeven is dit het geval voor alle kwetsbare kinderen die nu in zorg zijn. Gemeenten zijn ook verplicht de doorlopende kosten voor jeugdzorg verleend door instellingen waar gemeenten geen contracten mee hebben gesloten te betalen. Ze maken daarbij wel de kanttekening dat het om zorgcontinuïteit op instellingsniveau gaat. Het kan dus voorkomen, en die kans is groot gezien het feit dat veel instellingen afscheid moeten nemen van aanzienlijke aantallen medewerkers, dat het kind in de knel te maken krijgt met nieuwe gezichten.

 • Voorkom de risico-regelreflex in de jeugdhulp

  1 reactie

  Met nog maar 25 werkdagen te gaan voordat de transitie jeugdzorg zijn beslag krijgt, is het van cruciaal belang dat colleges van B en W en gemeenteraden zich gaan voorbereiden op hoe om te gaan met calamiteiten die zich onvermijdelijk gaan voordoen. De kans is anders groot dat bij het eerste de beste familiedrama de bekende risico-regelreflex toeslaat, waarmee de ruimte om werk te gaan maken van de zo noodzakelijke transformatie van de jeugdhulp in een klap weg is. Daarmee zou dan ook de transitie die als hefboom voor de gewenste transformatie is ingezet voor niets zijn geweest.