Volg ons op: , 48582 LinkedIn of

Kijk snel bij: Abonnementen Adverteren BB Magazine

Erik Gerritsen

Dr. Erik Gerritsen EMIM is per 1 februari 2009 Bestuursvoorzitter van Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam. In 2008 was hij als kennisambassadeur namens de gemeente Amsterdam verantwoordelijk voor verbetering van de samenwerking tussen de gemeente en de twee Amsterdamse Universiteiten. Inmiddels is hij gepromoveerd op het proefschrift “De slimme gemeente nader beschouwd: hoe de lokale overheid kan bijdragen aan het oplossen van ongetemde problemen”

Van 2000 tot 2007 was hij gemeentesecretaris van de Gemeente Amsterdam. Daarvoor was hij 10 jaar werkzaam bij de Rijksoverheid, onder meer als directeur Financieel-Economische Zaken en Plaatsvervangend Secretaris-Generaal bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en plaatsvervangend directeur Financieel-Economische Zaken bij het Ministerie van Financiën. Erik Gerritsen is afgestudeerd politicoloog en Master of Information Management.

Eind november 2011 promoveerde hij  op het proefschrift “De slimme gemeente nader beschouwd: hoe de lokale overheid kan bijdragen aan het oplossen van ongetemde problemen”.


Sinds 1 november is Erik Gerritsen lid van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO).

Hier leest u eerdere blogs van Erik Gerritsen die zijn verschenen op binnenlandsbestuur.nl

 • Doorbraak thuiszitters, deel 3

  2 reacties

  Enige tijd geleden deed ik in mijn column een oproep om casussen aan te leveren in het kader van het realiseren van een doorbraak met betrekking tot thuiszittersproblematiek. Dat heeft geleid tot enige tientallen reacties op basis waarvan ik inzicht kreeg in wat er precies speelt.

 • Durven leren

  12 reacties

  'De helft van de kinderen zie ik te vroeg, de andere helft had ik het liefst drie jaar eerder gezien.' Deze uitspraak is afkomstig van een kinderpsychiater. Zijn opmerking verwoordt op een wrange wijze waar het aan schort in het huidige jeugdzorgstelsel. 

 • Doorbraak thuiszitters, deel 2

  2 reacties

  Drie weken geleden deed ik in mijn column een oproep om casussen aan te leveren in het kader van het realiseren van een doorbraak met betrekking tot thuiszittersproblematiek. Dat heeft geleid tot enige tientallen reacties. Ten aanzien van een aantal casussen ben ik nog wat dingen aan het uitzoeken. De komende weken zal ik in mijn column verslag doen van wat ik tegen ben gekomen. In deze column besteed ik aandacht aan de thuiszitters die niet thuis hoeven te zitten. Daar gaat mijn oproep eigenlijk niet over, maar voor een compleet beeld van de thuiszittersproblematiek is het wel nuttig om hier aandacht aan te besteden.

 • Over welke garantie van zorgcontinuïteit hebben we het precies?

  5 reacties

  Met nog zo’n 20 werkdagen te gaan op weg naar de transitie jeugdzorg, wordt de vraag steeds pregnanter gesteld in hoeverre de zorgcontinuïteit nu daadwerkelijk is gegarandeerd. Volgens de staatssecretarissen Van Rijn en Teeven is dit het geval voor alle kwetsbare kinderen die nu in zorg zijn. Gemeenten zijn ook verplicht de doorlopende kosten voor jeugdzorg verleend door instellingen waar gemeenten geen contracten mee hebben gesloten te betalen. Ze maken daarbij wel de kanttekening dat het om zorgcontinuïteit op instellingsniveau gaat. Het kan dus voorkomen, en die kans is groot gezien het feit dat veel instellingen afscheid moeten nemen van aanzienlijke aantallen medewerkers, dat het kind in de knel te maken krijgt met nieuwe gezichten.

 • Voorkom de risico-regelreflex in de jeugdhulp

  1 reactie

  Met nog maar 25 werkdagen te gaan voordat de transitie jeugdzorg zijn beslag krijgt, is het van cruciaal belang dat colleges van B en W en gemeenteraden zich gaan voorbereiden op hoe om te gaan met calamiteiten die zich onvermijdelijk gaan voordoen. De kans is anders groot dat bij het eerste de beste familiedrama de bekende risico-regelreflex toeslaat, waarmee de ruimte om werk te gaan maken van de zo noodzakelijke transformatie van de jeugdhulp in een klap weg is. Daarmee zou dan ook de transitie die als hefboom voor de gewenste transformatie is ingezet voor niets zijn geweest.

 • Oproep doorbraak thuiszitters

  15 reacties

  Onlangs liep ik tijdens de “Voor de jeugd dag” op het Westergasterrein in Amsterdam staatssecretaris van onderwijs Sander Dekker tegen het lijf. Het was goed om de staatssecretaris te zien op dit door VNG en VWS in het kader van de voorbereiding op de transitie jeugdzorg georganiseerde evenement. Er liggen immers vele dwarsverbanden tussen de transitie jeugdzorg en die andere grote hervorming, de invoering van het passend onderwijs. Ik schreef er eerder al eens een column over.

 • Gemankeerd leren

  3 reacties

  Ben je het eens met de stelling dat mensen 10% leren door cognitieve kennisoverdracht, 20% leren door iemand anders het voor te zien doen en 70% leren door het zelf de ervaren? Ik heb die vraag de afgelopen maanden aan honderden mensen gesteld die betrokken zijn bij de voorbereiding op de transitie jeugdzorg en elke keer weer was de reactie unaniem ja. 

 • Namen en rugnummers

  3 reacties

  Binnenkort gaan staatssecretarissen Van Rijn en Teeven wellicht, op aandringen van de Tweede Kamer, de namen bekend maken van de vier regio’s die nog onvoldoende zijn voorbereid op de transitie jeugdzorg. Wellicht, omdat ik niet uitsluit dat de bewindslieden de komende weken nog tot de conclusie komen dat de vier regio’s een inhaalslag hebben gemaakt. Dat zal dan ongetwijfeld worden uitgelegd als het succes van het dreigen met namen en rugnummers.

 • Gemiste kans?

  8 reacties

  Vorige week ging dan eindelijk de publiekscampagne “Nederland verandert, de zorg verandert mee” van start, met onder andere informatievoorziening over de nieuwe jeugdwet onder het goed gekozen motto “Kinderen beter beschermen”. De website www.dezorgverandertmee.nl ziet er goed verzorgd uit en biedt veel nuttige informatie. In het bijzonder aan te raden is de categorie “misverstanden”, waarin veel angstaanjagende indianenverhalen die de afgelopen periode over de transitie jeugdzorg de ronde deden uit de wereld worden geholpen.

 • Gevaarlijk schimmenspel

  13 reacties

  Als je werkt in de jeugdzorg dan is het omgaan met meervoudige werkelijkheden dagelijkse kost. Toch blijf ik me verbazen over het schimmenspel dat zich rondom de transitie jeugdzorg afspeelt.

 • Jeugdzorgen; het moet samen!

  4 reacties

  Met nog circa 50 werkdagen te gaan voordat de gemeenten integraal verantwoordelijk worden voor de jeugdzorg, neemt het wapengekletter tussen alle bij de transitie jeugdzorg betrokken partijen oorverdovende vormen aan.

 • Tip 62: taskforce met groot mandaat direct onder de wethouder

  5 reacties

  Met niet veel meer dan nog circa 55 werkdagen te gaan op weg naar de transitie jeugdzorg wordt het tijd om een noodvoorziening te gaan bouwen. Tip 62 in de reeks extra tips gericht op de vraag wat gemeenten de komende paar maanden nog aan “damage control” kunnen doen om de transitie jeugdzorg zonder al te grote ongelukken te overleven, gaat over het als ultieme laatste noodmaatregel instellen van een taskforce direct onder de wethouder, bestaande uit jeugdhulpprofessionals die met een groot mandaat en een eigen flexibel budget snel oplossingen kunnen realiseren dwars door alle betrokken organisaties heen, voor situaties waarin kinderen in de knel acuut tussen wal en schip dreigen te vallen. Daarmee kunnen grote ongelukken zoveel mogelijk worden voorkomen.

 • Tip 61: regel de toegang, voorkom een valse start

  3 reacties

  Met nog een kleine 60 werkdagen te gaan voordat de transitie jeugdzorg een feit is, wordt het steeds belangrijker om er voor te zorgen dat tenminste een aantal cruciale basiszaken op orde is. Tip 61 in de reeks extra tips gericht op de vraag wat gemeenten de komende paar maanden nog aan “damage control” kunnen doen om de transitie jeugdzorg zonder al te grote ongelukken te overleven, betreft dan ook het tenminste goed regelen van de toegang tot jeugdhulp.

 • Tip 60: Vergeet passend onderwijs niet

  3 reacties

  Tip 60 in de reeks extra tips gericht op de vraag wat gemeenten de komende paar maanden nog aan “damage control” kunnen doen om de transitie jeugdzorg zonder al te grote ongelukken te overleven, gaat over het niet vergeten van die andere grote operatie met grote raakvlakken met de transitie jeugdzorg, te weten de invoering van passend onderwijs.

 • Tip 59: Doe snel een echte praktijk stresstest

  Reageer

  De afgelopen weken was er weer veel wapengekletter te horen tussen alle bij de transitie jeugdzorg betrokken partijen. Ik verwacht dat dit helaas nog wel een tijdje door zal gaan. Helaas, omdat het wapengekletter zich vooral lijkt te concentreren op het met beschuldigende vingers naar elkaar wijzen.

Vacatures