of 59221 LinkedIn

VNG nog steeds niet gewend aan dualisme

Reageer

Twintig raadsleden van diverse partijen uit diverse gemeenten ondertekenen onderstaande noodkreet van twee Amsterdamse raadsleden tegen het benoemingsbeleid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Niemand laat z’n eigen kind alleen, zong Willy en Willeke Alberti in de jaren ‘60. Het is ook deze beeldspraak die de commissie Governance, onder leiding van VNG-secretaris en burgemeester Arno Brok, gebruikt om in het rapport Versterking bestuurlijke organisaties en vergroting betrokkenheid leden te onderstrepen dat de VNG er voor iedereen is: burgemeesters, wethouders, secretarissen, griffiers én raadsleden. Brok schrijft over de VNG als één hechte familie, “als ‘moeder’ die haar ‘kinderen’ alle ruimte geeft om gezamenlijk het gezin te vormen”. Niets blijkt echter minder waar. ‘Moeder’ behandelt haar kinderen niet gelijk en ze lijkt er zelfs op uit te zijn binnen het gezin een wig te drijven.

Dat waar de Amstelveense griffier Pascale Georgopoulou en het Bergse (NH) raadslid Jan Houtenbos al vorig jaar voor waarschuwden in Binnenlands Bestuur is gebeurd. In de voordracht van de VNG-commissie-Noordanus, belast met het selecteren van kandidaten voor het nieuwe VNG-bestuur en de beleidscommissies, is het aantal voorgedragen gekozen raadsleden maar liefst een kwart minder dan in de vorige periode. 95,2 procent van de voorgedragen kandidaten voor het bestuur en commissies zijn benoemde bestuurders, griffiers of secretarissen. Waren in 2010 nog 13 gekozen raadsleden op de 202 vacatures (6,4 procent) voorgedragen, nu anno 2014, zijn dat op 228 vacatures er zelfs nog maar 11 (4,8 procent).

De VNG is duidelijk op weg een club te worden van niet-gekozen gemeentebestuurders en ambtenaren. De aanwezigheid van raadsleden in het VNG-bestuur en/of beleidscommissies is onomstreden. Anderzijds zouden raadsleden een informatie achterstand hebben en weinig inhoudelijk bijdragen aan het werk van de beleidscommissies. Ligt hier dan niet een taak voor de vereniging? Het statuut van de VNG stelt dat het doel van de vereniging is haar leden collectie en individueel bij te staan bij de vervulling van haar taken. Het ‘excuus’ van de informatieachterstand is een drog­reden: in de gemeenteraad bestaat die ten opzichte van het college ook en toch blijken raadsleden prima te kunnen functioneren.

De voorzitter van de Vereniging van Griffiers, Arjan Oudbier, stelde vorig jaar dat in iedere VNG-commissies, raadsleden behoren te zijn vertegenwoordigd. Dat was ook de reactie van de Nederlandse Vereniging van gemeenteraadsleden, op de recente voordracht van de commissie-Noordanus. Het is ook overeenkomstig de statuten van de VNG waarin nadrukkelijk staat te lezen dat leden van bestuursorganen, dus óók raadsleden, lid (kunnen) zijn van het VNG-bestuur en de VNG-beleidscommissies. Dat er onder raadsleden grote belangstelling voor bestuur en commissies is, blijkt wel uit het feit dat ruim 25,7 procent van de kandidaten raadsleden zijn. Het niet honoreren van de kandidatuur van zoveel raadsleden is dan ook verbazingwekkend.

In het VNG-bestuur zitten statutair drie raadsleden. Hetzelfde zou het geval moeten zijn bij de beleids­commissies, maar laadt de VNG, met deze voordracht, niet de schijn op zich om van gemeenteraadsleden af te willen? In liefst vier van de acht commissies zitten überhaupt geen gekozen raadsleden meer. ‘Moeder’ was er toch voor het hele gezin?

De zorg die wij hebben is dat met de komst van het dualisme in 2002, de VNG zich meer en meer is gaan ontwikkelen tot een bestuurdersvereniging. Als dat zo is, dan moeten we dat ook hardop zeggen. En dan moet de VNG haar statuten en naam wijzigen. Het kan niet zo zijn dat iedere 4 jaar er meer gekozen raadsleden uit de VNG-organen worden geschrapt ten faveure van niet-gekozen bestuurders. Dat doet geen recht aan de honderden gekozen gemeentelijke volksvertegenwoordigers. Daar zou het VNG-bestuur nota van moeten nemen en naar moeten handelen.

Marcel van den Heuvel en Hans Glaubitz, raadsleden D66 Amsterdam

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.