of 59236 LinkedIn

Meer politiek in Provinciale Staten broodnodig

Lene Grooten 1 reactie

Er is veel kritiek op provincies en de fusieplannen van minister Plasterk hebben tot menig debat geleid over de toekomst van het middenbestuur. In alle discussies over het bestaansrecht van provincies mis ik echter een essentiële vraag: zijn Provinciale Staten politiek genoeg? Alleen kritiek geven op de provincie en een probleem benoemen is te makkelijk. Ik pleit – in vijf punten – voor meer politiek in Provinciale Staten.

Ten eerste: lef bij bestuurders. Een dualistisch systeem is gebaat bij bestuurders met lef. Dat betekent het doorbreken van de angst voor het politieke. Besturen betekent dat de Staten hun kaderstellende en controlerende rol ten volle mogen spelen. Bij coalitie-onderhandelingen wordt soms gekozen voor grote meerderheden. Terwijl een kleinere meerderheid juist soms kan zorgen voor meer politiek debat en het elkaar scherp houden. Ook zijn coalitieakkoorden vaak uitvoerig en laten weinig ruimte voor vrije kwesties. Minder van tevoren vastleggen, een kleine meerderheid laten besturen en elkaar soms een vrije kwestie gunnen: het vereist lef maar komt de scherpte ten goede. Lang leve het politieke debat.

 

Er moet, ten tweede, meer ruimte en geld worden vrijgemaakt voor regionale/lokale journalistiek. Lokale omroepen en journalisten kunnen de politiek scherp houden. Daarnaast zijn zij de ogen en oren van de samenleving, die juist soms in de provincie ver weg lijkt. Voor veel mensen is de provincie een ‘ver van mijn bed show’. Daarom is juist kwalitatieve lokale pers belangrijk. De afgelopen jaren is er alleen maar op bezuinigd, terwijl het voor een vitale provincie juist van levensbelang is.

 

Statenvergaderingen duren vaak best lang. Natuurlijk heeft iedere partij spreektijd, maar opvallend is hoe weinig er echt wordt gedebatteerd. Twee interrupties is vaak het maximum. Terwijl het juist in het debat spannend wordt en partijen elkaar kunnen bevragen of tot elkaar kunnen komen. Het werkelijke debat vindt nu soms onzichtbaar plaats, en dat is jammer. Het debat moet, en dat is mijn derde punt, worden gestimuleerd.

 

Er moet beter gebruik worden gemaakt van politieke instrumenten. Statenleden hebben een keur aan politieke instrumenten tot hun beschikking. Een aantal daarvan wordt nauwelijks gebruikt: technische briefings, hoorzittingen, zelf geïnitieerde werkbezoeken of een provinciale enquête. Door deze instrumenten wel te gebruiken, kunnen statenleden veel meer van hun werk maken, bewoners betrekken en betere afwegingen maken.

 

Tot slot moet het taalgebruik anders. Mensen klagen vaak dat bewoners niks hebben met provinciale politiek en dat betrokkenheid zeer gering is. Voor een deel is dat zo. Maar luister eens een willekeurig debat terug. Luister naar het taalgebruik, de afkortingen, de terminologie. Volgen we het nog? Als we echt willen dat mensen meer betrokken raken dan zullen we ons verhaal ook zo moeten vertellen dat mensen zich erin kunnen herkennen.

 

Lene Grooten
Afgezwaaid fractievoorzitter GroenLinks Noord-Holland

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Henk Daalder ook van GroenLinks op
Ik zeg, maak deze afzwaaiende politici gedeputeerde!
In een provincie waar vvd gedeputeerden, wegens corruptie in de gevangenis eindigen, mag wel wat minder achterkamertjes maat transparantie in politieke daadkracht.
Maak de lobbycratie weer transparant, door met slimme IT de uitingen van politici en bestuurders te vergelijken met wat lobbyisten en bedrijven zeggen.

Ik heb dat onderwerp ingediend bij de wetenschaps agenda:
"Hoe maken we de lobbycratie (weer) democratisch"