of 59232 LinkedIn

Buma meet met twee maten

Reageer

Er is een opvallend verband tussen hoe Den Haag omgaat met de Q-koorts en de gaswinning. In beide gevallen worden de economische belangen boven het welzijn gesteld.

‘Kabinet moet excuses aanbieden aan de Groningers’, zei CDA-leider Sybrand Buma onlangs. Mee eens. Achtereenvolgende regeringen van allerlei signatuur hebben de economische belangen van het aardgas veel zwaarder laten wegen dan het welzijn van de Groningers. De oproep van Buma is interessant wanneer we de regeringsaanpak rond aardgas en de Q-koorts met elkaar vergelijken. Beide zijn namelijk uitgelopen op menselijke drama’s, die zich ver van de vierkante kilometer van de Haagse besluitvormers afspelen. De gevolgen raken de burgers in het hart: in het ene geval zakt hun huis in elkaar, in het andere hun lijf.

Steeds communiceert de overheid niet of te laat. Ook kiest het kabinet voor het economisch belang, voor grootmachten met hun sterke invloed, boven gezondheid en welbevinden van de burger. Het kabinet is in feite het verlengstuk van de gasboeren (Shell, Exxon en de overheid zélf) en van de geitenboeren onder de paraplu van de machtige agrarische lobby.

Van de individuele, nauwelijks georganiseerde burger heeft ze weinig tegengas te duchten. Zorgvuldige weging van belangen en evenwichtige besluitvorming ontbreekt. De gevolgen van deze aanpak zijn rampzalig.

In Groningen raken talloze huizen ernstig beschadigd en zakken in elkaar. Dat zorgt voor vertwijfelde bewoners, die zich – in hun eigen huis – steeds onveiliger gaan voelen. Bij de Q-koorts een vergelijkbaar beeld. De overheid stelde maatregelen zo lang uit, dat tussen 50 en 100 duizend niet-geïnformeerde burgers besmet raakten met de levensgevaarlijke bacterie, meer dan 4 duizend mensen ziek werden en tientallen overleden. Zowel bij aardgas als Q-koorts was de rijksoverheid vanaf midden jaren tachtig op de hoogte van de gevaren. Deskundigen waarschuwden, maar werden niet serieus genomen en zelfs gevraagd zich gedeisd te houden.

Nu de uitkomsten van het regeringsbeleid in beide gevallen voor zo veel burgers tot schade heeft geleid, zou je van de overheid een passende vergoeding mogen verwachten. Maar de compensatie voor de geleden schade in Groningen blijkt bij lange na niet voldoende. Bij de Q-koorts maakt de regering het nog bonter: niet de zieken en nabestaanden ontvangen een vergoeding, maar de geitenboeren, die de schade hebben veroorzaakt. De wereld op zijn kop! Terug naar Buma. In zijn ogen heeft de regering het in Groningen zó bont gemaakt dat hij Rutte oproept excuses aan te bieden aan de Groningers. Zover is hij, als het om Q-koorts gaat, acht jaar na het uitbreken van de epidemie, nog niet gekomen.

Waar was Buma in 2009 toen zijn partijgenoot Ormel een onafhankelijk onderzoek naar het gevoerde Q-koortsbeleid door de Onderzoeksraad voor Veiligheid, destijds onder leiding van prof. mr. Van Vollenhoven, geen goed idee vond? Dat vertelde Ormel mij tenminste. Waar was Buma in 2012 toen zijn partijgenoten en verantwoordelijke bewindslieden Verburg, Klink en later Bleker weigerden hun excuses aan te bieden? En waar was Buma toen Verburg en Klink onder ede verklaarden dat in hun Q-beleid de volksgezondheid altijd voorop had gestaan? Terwijl dat uit het evaluatierapport van de Commissie Van Dijk niet blijkt? Tegen die achtergrond klinkt de oproep van Buma schaamteloos, smakeloos en opportunistisch. Maar ja, de komende verkiezingen, hé?

Bert Brunninkhuis, voormalig gemeentesecretaris van Eindhoven en Q-koorts slachtoffer 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.