of 59232 LinkedIn

Turken

Mag je dit schrijven? Minder zichtbare maar wel zeer reële en omvangrijke criminaliteit is in onze steden vooral te vinden onder autochtonen en Turken. 

Met name het organisatievermogen onder drugshandelaren van Turkse komaf blijkt van beduidend hoog niveau. De wetenschappers Pieter Tops en Edwin van der Torre schrijven het in hun rapport Wijkenaanpak en Ondermijnende Criminaliteit. Pikant is dat ze het deden in opdracht van minister Blok van Wonen.

Veel ruchtbaarheid is er niet aan gegeven. Weliswaar is het rapport vrijgegeven door Blok, maar het is nauwelijks te vinden. Mogelijk omdat een nieuw kritisch rapport de toch al gespannen verhoudingen tussen ons land en Turkije extra onder druk zet. Het ministerie van Buitenlandse Zaken van dat land hekelt de ‘agressieve en racistische’ benadering van de Turkse gemeenschap in Nederland. Stenen des aanstoots zijn al twee studies: een kritisch rapport over Turkse organisaties als Milli Görüs die de integratie van Turken tegenwerken en een onderzoek waarin staat dat Turkse jongeren Syrië-gangers als helden zien en vatbaar zijn voor extremisme. Minister Asscher noemde met name de uitkomsten van dat onderzoek verontrustend. Volgens Ankara gaat het om ‘onacceptabele’ beschuldigingen.

Het blijft gissen wat de redenen zijn om het rapport van Tops en Van der Torre niet breder bekend te maken. Hun bevindingen – en conclusies – verdienen namelijk beter. Zij tonen aan dat er veel reden tot zorg is, met name in de krachtwijken. Criminelen blijken de investeringen van de overheid in die wijken te frustreren. De wetenschappers noemen de verantwoordelijke groepen bij naam: naast autochtonen zijn dat Antillianen, Marokkanen, Turken en Somaliërs. Zij beschikken over drugsaanvoerlijnen vanuit het moederland – lijnen die al decennia worden benut.

Op basis van wat de onderzoekers tegenkwamen in de krachtwijken in vier steden, stellen ze dat het organisatievermogen onder drugshandelaren ‘matig is onder de grillig opererende Antillianen, redelijk binnen Marokkaanse familiestructuren en van een beduidend hoger niveau onder Turken. Met daarnaast een breed arsenaal aan overige drugshandelaren’, waaronder ook autochtonen. Autochtone drugshandelaren zijn overigens niet veel meer te vinden in de krachtwijken: die blijken vaak verhuisd naar buitenwijken of randgemeenten.

Zorgelijk is de groep ‘doorgroeiende criminele twintigers’ die door de huidige aanpak van ‘schoon, heel en veilig’ weinig in de weg wordt gelegd als ze hun met drugs verdiende miljoenen investeren in woningen, horecazaken en andere bedrijven in de wijk. Ondermijnende misdaad vergt volgens de wetenschappers meer dan de bestaande persoon- of gebiedsgerichte aanpakken. De grote jongens zijn de top X–aanpak ontgroeid. In de bestrijding van die ondermijnende criminaliteit dienen de departementen Binnenlandse Zaken, Veiligheid en Justitie, Financiën en Economische Zaken nauw samen te werken met lokale overheden. Met wijkaanpak alleen lukt het niet.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door jhr Van Avezathe en Zottegem (vrolijke burger) op
Muzzie, wat stelt u voor ? Gezellig thee drinken met de Turkse maffiabazen ? Iedereen kan zien kan het niet koosjer is met al die shoarmazaken zonder klanten. Geachte Muzzie, komt u ook wel eens buiten in de stad ?
Door Muzzie (Adviseur) op
Je hebt het nu gezegd, en nu? Voel je je nu opgelucht?
Ik snap het doel van dit stuk niet. Misschien wordt het tijd om niet over Turken te praten maar met Turken.
Door Karel op
@Maaike: Ja dat mag echt wel, maar u bent ongetwijfeld het eerste VPRO-lid die dat doet.
Net zoals Hans Beckers heeft het u vast veel interne strijd gekost op dat op te schrijven.
Door Maaike (VPRO lid) op
Het zoveelste schadelijke gevolg van dubbele nationaliteit, of mag je dat ook niet meer zeggen.