of 59221 LinkedIn

Goede voornemens

Voor u ligt de nieuwe en geheel vernieuwde Binnenlands Bestuur. Het uiterlijk is duidelijk veranderd. Een strakke en overzichtelijke lay-out die het mogelijk maakt om tekst en beeld op zo’n manier te presenteren dat ze elkaar versterken en aanvullen.

Meer grafische uitingen, meer vaste rubrieken. En we zeggen vaarwel tegen het merk BB, dat we de afgelopen zes jaar hebben gevoerd. Binnenlands Bestuur is een bekende titel, die zegt wie we zijn en waar we over gaan. Een titel waar we trots op zijn en dat willen we ook uitdragen door die volledig te noemen, en niet af te korten tot initialen.

De veranderingen beperken zich echter niet tot het uiterlijk. Meer onderzoek, meer aandacht voor de arbeidsomstandigheden van ambtenaren en bestuurders, meer achtergronden, meer verdieping, zowel in het magazine als online. En een evenwichtige verdeling van de aandacht die we besteden aan de verschillende vakgebieden waarmee de decentrale overheden te maken hebben, van Wmo, jeugdzorg en participatie tot Omgevingswet, van gemeentefinanciën tot bestuurlijke herindeling, van handhaving tot informatievoorziening, van mobiliteit tot pensioen.

Zijn er ook dingen die de lezer zal moeten missen? Eigenlijk niet. Behalve misschien dat we ons nog iets minder zullen richten op de waan van de dag en op nieuws dat u ook in de dagbladen of op andere nieuwssites kunt terugvinden. We zullen ons meer profileren op die onderwerpen die het verschil maken en een toegevoegde waarde hebben voor u als ambtenaar en bestuurder. Dat zijn onze goede voornemens voor 2015.

Uiteraard nodigen we u graag uit via info@binnenlandsbestuur.nl uw mening over onze nieuwe jas te geven.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.