of 59236 LinkedIn

Ongemakkelijke tevredenheid

Stadskanaal kan tevreden zijn. Over de gehele linie is de raad content over het de door wethouder Johan Hamster (ChristenUnie) opgestelde nota over de jeugdhulp. De raad gaat er vanavond over besluiten. ‘Voldoet inhoudelijk aan onze visie’, begint Peter Gelling (CDA). ‘Prima plan’, oordeelt Theo Klinkhamer (PvdA). ‘Helder stuk’, vindt ook Klaas Pals (D66). Maar gedurende de vergadering lijkt de raad toch onbehagen te ontwikkelen. Al gaat dat ongemak niet over de inhoud van het jeugdbeleid, maar over zichzelf.

In de eerste termijn heeft de raad tientallen vragen over de uitvoering. D66 wil iets weten over de juridische hechting, de ChristenUnie iets over het toegangsmodel — aan alles is wel te merken dat deze raad zich flink verdiept in het stuk én in de materie.

 

Twee opmerkingen zijn van andere orde. ’We stellen wel voor dat het college knelpunten tussentijds meldt, ook buiten de controlecyclus om’, meldt CDA’er Gelling in de eerste termijn. ‘Het is een grote verantwoordelijkheid’, voegt hij toe. Ook D66’er Pals zoekt naar meer grip. ‘Hoe kunnen we het college volgen in zijn uitvoeringsplannen?’ vraagt hij.

 

Wethouder Hamster is minutieus in de beantwoording van de inhoudelijke vragen. Volgens de bestuurder is alles netjes geregeld. ‘We hebben contact gehad met meer dan tweehonderd aanbieders. De contracten zijn nét niet ondertekend.’

 

In de tweede termijn merkt D66’er Pals op dat de wethouder niets heeft gezegd over de controle door de raad. ‘Ik stel voor dat de raad meer commissies belegt om dat te organiseren.’ CDA’er Gelling is het daar niet mee eens. ‘Die controle is de taak van het college’, vindt hij. ‘En wij hebben de taak het college te controleren’, vult Pals aan. ‘U en ik hebben de wortels in de samenleving’, oreert hij, ‘niet alleen het college.’ 

 

De overige raadsleden knikken instemmend. ‘Ik sluit me aan bij de woorden van de heer Pals’, valt Frits van der Heide (CU) bij. ‘Pals heeft een punt’, meent ook Klinkhamer. Op voorstel van burgemeester Baukje Galama besluit de raad op een later moment hoe de controlecommissie zal worden vormgegeven. 

 

Wethouder Hamster zal zich misschien wel afvragen waarom hij met een nota die met zoveel tevredenheid wordt ontvangen, toch onder curatele komt. Het ligt niet aan hem. De commissie is in het leven geroepen omdat het hoogste orgaan avond met een volledig ingeregelde nota voelde dat ze eigenlijk niet meer bij het beleid betrokken was. Dat heeft de raad aan zichzelf te danken. Hoe goed geïnformeerd hij vanavond ook is, de raad heeft er zelf voor gezorgd dat de wethouder in een eerder stadium zonder kader zijn eigen beleid heeft kunnen maken. Dat hij nu niet meer aan de knoppen zit, is zijn eigen schuld. En om nu de mosterd na de maaltijd als hoofdgerecht te serveren, zal de flauwheid ervan niet wegnemen.

 

John Bijl

Lees hier alle columns van John Bijl

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.