of 59221 LinkedIn

Mystery Burger: Wethouder redt schoolzwemmen

Tijdens de begrotingsbehandeling van de gemeente Teylingen dient de oppositie een amendement over het behoud van schoolzwemmen. Dankzij één opmerking van de wethouder buigt de raad zich er opnieuw inhoudelijk over. Met alle gevolgen van dien.

De gemeenteraad van Teylingen – een fusiegemeente van Voorhout en Sassenheim - moet voor het eerst in negen jaar tijd een lastenverzwaring invoeren om de begroting kloppend te krijgen. Een voorgestelde verhoging van de precariobelasting van gemiddeld 1,45 euro per gezin valt de raad zwaar. Vooral collegepartij CDA heeft het er moeilijk mee omdat ze geen ‘verkiezingsbeloften wil verbreken’. In de eerste termijn neemt het debat over de verhoging van het precario bijna alle ruimte in. De PvdA-fractie – oppositie – wil de verhoging ook niet, maar komt wel met een ander onderwerp aanzetten. In de plannen van wethouder Kees van Velzen (CDA) van financiën wordt het schoolzwemmen namelijk wegbezuinigd. Een kwalijke zaak, zo meent PvdA-voorvrouw Elsbeth Koek. Teylingen is een waterrijke gemeente en veiligheid van onze jeugd is noodzakelijk, zo stelt ze in een amendement. Voor het amendement is weinig animo, want de focus van het debat ligt vanavond vooral op de precarioverhoging.

 

In zijn beantwoording gaat wethouder Van Velzen uitgebreid in op de vele vragen en opmerkingen over het precariovraagstuk. Het komt erop neer dat Teylingen hier niet onderuit kan. De raad luistert aandachtig. Aan het eind van zijn betoog zegt hij nog even iets over het schoolzwemmen. ‘Ik wil u erop attenderen dat het wegbezuinigen van het schoolzwemmen een beslissing was van deze raad. Het college heeft aan de scholen de keuze voorgelegd tussen bezuinigen op muziekles of op het zwemmen. De scholen kozen zélf voor het verdwijnen van de muzieklessen, maar ú allen wilde uiteindelijk het schoolzwemmen eruit hebben. Dat hebben wij dus gedaan’, legt Van Velzen uit. Hiermee legt hij de bal weer terug bij de raad, die er nog op terug kan komen.

 

Als het amendement over het schoolzwemmen in de tweede termijn aan de orde komt, heeft coalitiepartij D66 een opmerking. ‘Wij willen nog eens goed kijken naar de opzet en de doelen van het schoolzwemmen’, zegt D66-raadslid René Hartvelt. ‘Als de indieners zich daarin kunnen vinden, dan kunnen wij voor dit amendement stemmen’. Indiener Koek laat zich dat geen tweede keer zeggen. ‘Natuurlijk kunnen wij ons daarin vinden’, zegt ze meteen. D66 en de PvdA spreken af dat het schoolzwemmen in 2015 terugkomt in de kerntakendiscussie. Hiermee is de meerderheid voor het amendement binnen en blijft zwemles op school overeind.

 

Met zijn opmerking over het schoolzwemmen sloeg wethouder Van Velzen de spijker op zijn kop. Ook kaatste hij de bal terug naar de raad, die zijn punt oppakte en op eigen wijze een draai aan het onderwerp gaf. Met dank aan deze wethouder krijgen de kinderen van Teylingen ook in 2015 zwemles op school. Iets wat in een land als Nederland onontbeerlijk is. 

Kemal Rijken 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door stefan (sociaal werker) op
@ Johannes: helemaal eens! De ouders moeten hun kinderen maar leren zwemmen. Ons land heeft daarvoor genoeg zwembaden tegen gesubsidieerde tarieven beschikbaar. De overheid (lees: de belastingbetaler) is daarvoor niet verantwoordelijk.
En de opmerking over leren rekenen; mijn ervaring is dat je dat inderdaad beter zelf kunt doen. De middelbare scholen klagen steen en been over de rekenvaardigheid van kinderen die van de basisscholl komen.
Door ellen op
Je zou natuurlijk alles als verantwoordelijkheid van de ouders kunnen definieren, dat scheelt de scholen een hoop werk. Waarom zouden ouders hun kinderen niet zelf leren rekenen, of zelf iemand inhuren om dat voor hen te doen?
Veel scholen geven de zwemlessen in de hogere groepen (ook omdat kinderen dan makkelijker zelf omkleden, vermoed ik) maar toch zie je ook dan nog een clubje kinderen in het A-klasje belanden. En dan is het toch maar fijn dat die kinderen op schoolzwemmen in ieder geval de basis meekrijgen. Een beschaafde maatschappij bekommert zich ook om kinderen die niet zoveel van hun ouders meekrijgen.
Door Annemiek (ICmedewerker) op
Tja, en als die ouders dat niet doen, moeten de kinderen maar verzuipen, meneer Johannes? Veel mensen zouden verzuipen zonder overheid, tenminste als die zijn werk goed deed. De overheid is er ook voor achtervang en opvang, meneer Johannes. Als de burger alles zelf kan, dan hebben we toch geen overheid meer nodig? Pet af voor de wethouder uit het stuk. Die zouden er veel meer moeten zijn.
Door johannes (ambtenaar) op
Is het niet zo dat de meeste kinderen al lang een zwemdiploma hebben. Schoolzwemmen maakt op scholen die dit nog aanbieden onderdeel uit van de zogenaamde natte gymnastiekles. In de meeste gevallen krijgen kinderen ook geen diploma omdat daar weer extra voor betaald wordt. Bovendien is het een verantwoordelijkheid van de ouders dat kinderen leren zwemmen