of 59250 LinkedIn

Mystery Burger: Vragen om moeilijkheden

‘U heeft tot half negen’ maant voorzitter Marjon van Ven. ‘En de spreektijd die u in de eerste termijn overschrijdt, gaat af van de tweede termijn.’ Ze trekt een verontschuldigende glimlach. Haar ogen fonkelen een beetje. En ook de raadsleden gniffelen onwennig bij het horen van de strenge vergaderregels. Maar ook al zullen de nieuwe afspraken de sprekers manen tot korte betogen, het raadsdebat is er in Hoorn niet beter van geworden.

‘Hoorn wil een dementievriendelijke gemeente worden,’ opent de voorzitter de vergadering. De Algemene Raadscommissie (ARC) geeft vanavond een finale-oordeel over een collegevoorstel fors meer werk te maken van de ondersteuning van patiënten met de hersenkwaal. Volgende maand neemt de raad pas het besluit, maar vanavond is echt de laatste mogelijkheid om het politiek en bestuurlijke kader te verleggen en de wethouder een opdracht mee te geven.

‘Voor de zomer is al eens onze mening gevraagd,’ begint Levent Helelespe (Fractie Tonnaer). ‘We hebben wel bedenkingen.’ Volgens het raadslid rust het plan erg op de schouders van vrijwilligers. ‘Wie zijn die vrijwilligers?’ wil hij weten. ‘En hoe komen we aan de mensen die zich niet geregistreerd hebben?’
Na de termijn van Helelespe voelt voorzitter Van Ven zich geroepen een vergaderregel te herhalen. ‘Het is niet de bedoeling dat u vragen stelt,’ zegt ze bevoogdend. ‘U bent in de gelegenheid geweest die van te voren aan de wethouder te stellen.’ Ze geeft erna snel het woord door aan de volgende spreker, Sonja Steiger (Hoornse Onafhankelijke Partij). ‘Dementievriendelijke gemeente worden is geen doel op zich,’ zegt deze. ‘We vragen wél aan de wethouder hoe de resultaten worden gemeten.’ Van Ven reageert niet op het stellen van een vraag.
Ook tijdens het betoog van commissielid Conny Ligthert (Hoornse Senioren Partij) valt een vraag. ‘Kunnen wij iets leren van andere steden die het beter doen?’ wil ze van de wethouder weten. ‘Zouden we ook meer pro-actief potentiële mantelzorgers kunnen benaderen?’ vraagt CDA-commissielid Anja Eskens later. En: ‘Hoe gaan we om met de patiënten die geen mantelzorgers hebben?’
Na een kort kwartiertje hebben alle commissieleden hun eerste termijn gehad. ‘Ik wil toch een opmerking maken,’ intervenieert voorzitter Van Ven. ‘Een aantal van u stelt toch weer vragen aan de wethouder.’ Haar zinnen klinken meer mat dan bij de opening van de vergadering. ‘Maar wij willen juist van u als raad uw mening.’
De raads- en commissieleden kijken er beteuterd bij. Toch is te hopen dat ze zich de volgende keer wéér niet aan de regel houden. Immers, met hun in vraagvorm geformuleerde voorwaarden hebben ze zich trefzeker uitgesproken over de inhoud van het dementiebeleid. Dat blijkt wel wanneer wethouder Michiel Pijl in zijn repliek bijdraait op SMART doelstellingen en de rol van vrijwilligers. De gemeenteraad van Hoorn heeft vanavond aan het stuur van de gemeente gezeten. En ze had er geen een debatregel voor nodig.
Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.