of 59232 LinkedIn

Mystery Burger: Regels van de coalitie

Iedereen houdt van bomen. Regels… die zijn minder populair. Vandaar dat het college van Wijchen in haar coalitie-akkoord heeft staan dat er deze periode iets aan de regeldruk moet gebeuren. En dat het debat over de zogeheten lijst bijzondere bomen eigenlijk daar over gaat.

Op die bomenlijst staan bomen die niet zonder gemeente-toestemming gekapt mogen worden. Het beleid blijkt zelden nodig. Als men al zo’n boom wil omhakken, wordt dat eigenlijk altijd gehonoreerd. ‘Er is dan een goede reden om de boom wél te kappen,’ zal wethouder Paul Loermans later zeggen. Onder het kopje ‘minder regeldruk’ stelt het Wijchense college voor de lijst te schrappen.
 

Over het schrappen van die bomenlijst bestaat eigenlijk geen meningsverschil, of het ook vermindering van de regeldruk is, wel. ‘Als er zo weinig verzoeken komen, is dit ook geen vermindering van de regeldruk,’ vindt PvdA’er Titus Burgers. Hij vind het schrappen van de bomenlijst slechts symboolpolitiek. Samen met de VVD stelt hij per motie voor dat het college al half oktober met een bundeling van te schrappen regels komt.
 

‘Die motie verrast ons,’ verklaart raadslid Willy Brink van oppositiepartij D66. ‘U geeft het college vier weken de tijd om alle regels en elk bestemmingsplan met een stofkam te doorzoeken?!’ In de raad wordt wat gegniffeld. De derde coalitiefractie, Kernachtig Wijchen, formuleert het genuanceerder. ‘Wij maken ons ook een beetje zorgen om het tempo waaronder het moet,’ aldus Geert Gerrits.
 

De vermindering van de regeldruk valt in de portefeuille van burgemeester Hans Verheijen. Volgens hem is de motie niet nodig. ‘Binnenkort bespreken we de APV, het bestemmingsplan buitengebied, werkstad… Er zit genoeg vermindering van regeldruk op korte termijn in de pijplijn.’
 

‘Juist door dat allemaal te bundelen, hebben we over vier jaar in beeld wat we hebben bereikt.’ reageert Burgers. D66’er Brink interrumpeert. ‘En daar geeft u uw college vier weken de tijd voor?! Moet dit nou voorrang krijgen op de rest van het akkoord?!’ Brink hoeft niet eens z’n best te doen om sarcastisch te klinken. ‘Wij willen dat het college met alle punten uit het akkoord aan de slag gaat,’ antwoord Burgers beduusd. ‘En dat moet dan ook in vier weken?!’ ridiculiseert Brink. Het gegniffel is inmiddels omgeslagen in hoongelach. ‘Dat zullen de coalitiepartijen leuk vinden,’ wrijft de D66’er nog in. ‘Stook nou niet in een goed huwelijk!’ roept iemand zonder z’n microfoon in te drukken.
 

Mede-indiender Nick Derks van de VVD probeert de motie te redden. ‘Voor ons is de datum niet hard, hoor. Het mag ook later.’ De jollige sfeer is echter nog niet over. ‘Wat dacht je van het eind van deze coalitie-periode?’ grapt iemand uit de fractie van coalitiepartner Kernachtig Wijchen. De ondertoon is vast serieus.
 

Na een schorsing blijkt griffier Linda Berendsen de indieners van de motie te hebben geadviseerd de zaak eerst in de agendacommissie te bespreken. ‘Dan zien we wel hoe het terugkomt op de raadsagenda,’ legt PvdAer Burgers uit. ‘Tot die tijd trekken we de motie maar in.’
 

‘Nou,’ zegt burgemeester Verheijen. ‘Ik zou deze motie dan symbolisch door kunnen scheuren..’ een schalks lachje klinkt, ‘maar laat ik het maar niet doen.’ Het schrappen van de bomenlijst wordt wél aangenomen. En we gaan over tot de orde van de dag.
 

John Bijl

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Rob op
Iedereen houdt van bomen. Behalve van de bomen die in natuurgebied de Beerendonck moeten worden gekapt om een autoweg en welnesscentrum aan te leggen. Raden welke gemeenteraad daar ondanks alle protesten voor kiest. Lachen met de lokale politiek....
Door jan (zelfstandige) op
Volgens mij kunnen ze beter kappen in deze geweldige
coalitie.
Diverse gemeentes samen voegen en deze shit eruit.
Dit kost onnodig veel geld
Door Leo Herms (commissielid RZ Fractie LDP Gemeenteraad Wijchen) op
Gniffels en Hoongelach in de raad, het moet niet kunnen maar je vraagt erom als je denkt interessante vragen te moeten stellen om vragen te stellen, moties en amendementen in te dienen en daarbij te geloven dat de andere partijen hierdoor onder de indruk zijn van, kijk toch is hoe slim ik ben. Vergaderingen kunnen een heel stuk korter duren zonder deze nutteloze inbrengingen.