of 59232 LinkedIn

Mystery Burger: Raad Wassenaar geeft geen eigen visie

De toekomst van het voormalige vliegveld Valkenburg in de gemeente Wassenaar wordt besproken. Wat gaat ermee gebeuren? Een voorstel van de Partij voor de Dieren in de provinciale staten krijgt onvoorwaardelijke steun van het CDA in Wassenaar.

Raadslid Mark Knevel (CDA) heeft vragen over de toekomst van Valkenburg. De voormalige luchthaven, die vroeger vooral door de Oranjes werd gebruikt voor privévluchten en staatsbezoeken, is al enige jaren dicht. Het terrein vormt nu een bufferzone tussen Wassenaar en Katwijk. Knevel wil weten wat er gaat gebeuren met de zweefvliegers die nu van de landingsbaan gebruik maken en hoe de gemeente staat tegenover mogelijke uitbreiding van het asielzoekerscentrum op het terrein. Tenslotte komt hij met een uiteenzetting: ‘Wij hebben kennis genomen van een amendement van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Die partij wil meer ruimte voor groen indien er geen dure woningen gebouwd kunnen worden aan de rand van de zone. Wij vinden dat een goede zaak’.

 

In de huidige plannen voor het gebied staat dat dure villa’s gebouwd mogen worden in het groen. Gezien de economische situatie is het onzeker of de woningen wel verkocht zullen worden. Knevel: ‘Wat vindt de wethouder en kan hij invloed uitoefenen op de staten zodat het voorstel van de Dierenpartij wordt aangenomen?’ Momenteel buigt een commissie zich in alle discretie over de definitieve toekomst van voormalig vliegveld Valkenburg. In augustus volgt een rapport met een visie die nu nog geheim is. Het CDA neemt een schot voor de boeg door het amendement van de Dierenpartij in de staten volledig te omarmen.

 

Wethouder Leo Maat (GroenLinks) gaat in op de vraag. ‘Ik ben blij dat ik hierover het woord mag voeren, want ik heb zitten popelen’, grapt hij. ‘Het is straks aan u om te bepalen wat wel of niet in het gebied mogelijk is’. Maat noemt de Partij voor de Dieren ‘een buitengewoon sympathieke partij met een zeer sympathiek amendement’, maar benadrukt dat het niet aan hem is om bij in de Staten te lobbyen. ‘Het is ook aan u om uw geestverwanten in de staten te beïnvloeden. Wel weet ik dat de gedeputeerde een voorstander is van meer groen als het beoogde aantal te bouwen dure woningen niet gehaald wordt’.

 

De CDA-fractie neemt genoegen met het antwoord van Maat. Ook de andere partijen gaan over tot de orde van de dag. Opmerkelijk. Door het voorstel van de Partij voor de Dieren in de Staten over te nemen, verzaken de CDA’ers en de andere raadsleden om met eigen interpretaties op dat amendement te komen. En daar is de gemeenteraad nou juist voor bedoeld. Natuurlijk kan een amendement uit de staten als leidraad worden genomen, maar in dit geval zou een eigen interpretatie vanuit de lokale expertise en visie van de raad niet misstaan. Hoe dan ook trekt de Dierenpartij, die niet vertegenwoordigd is in de Wassenaarse raad, aan het langste eind. Na de zomer volgt het definitieve uitsluitsel.
 De Mystery Burger verruilt nu blocnote en pen voor zonnebril en zonnebrandcrème. Na het zomerreces zal de MB de Nederlandse gemeenteraden weer kritisch volgen. Voor wie de MB niet zo lang kan missen: lees het boek De Mystery Burger: een kritische bezoeker bij de gemeenteraad.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Mark Knevel (Raadslid) op
Het amendement van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten volgt een persbericht dat de gemeenteraad van Wassenaar begin juni heef opgesteld. De vraag aan de wethouder Maat van Wassenaar was welke mogelijkheden hij zag om de kans dat het amendement aangenomen zou worden te vergroten.
Zie:
http://www.wassenaar.nl/nieuws/2014/06/11/raad_w …