of 59232 LinkedIn

Mystery Burger: Raad van de raad

‘De agendapunten acht tot en met veertien zijn hamerstukken,’ benadrukt burgemeester Eric van Oosterhout (PvdA). De agenda van de raadsvergadering in de Drentse gemeente Aa en Hunze lijkt dus niet zó spannend te worden. ‘Alleen bij agendapunt veertien heeft de VVD aangegeven kort het woord te willen voeren.’

 

Dat die opmerking meer is dan een stemverklaring blijkt wel wanneer het agendapunt aan de orde is. In de behandeling moet de raad akkoord geven over een coördinatieregeling voor het natuurgebied Gasselterveld. Hierdoor wordt het mogelijk dat het bestemmingsplan kan worden aangepast en tegelijkertijd omgevingsvergunningen kunnen worden afgegeven aan bijvoorbeeld toerismeondernemers. Een uitzondering, die zonder deze coördinatieregeling niet mogelijk is.

Over de inhoud van die regeling is de VVD eigenlijk hartstikke tevreden. ‘Met moge duidelijk zijn dat onze partij hier voor is,’ stelt VVD-raadslid Willem Bartelds. Over de totstandkoming ervan is de liberaal minder te spreken. ‘Het op dit moment aannemen van deze regeling brengt het vertrouwen vanuit de ondernemers niet terug’, aldus de VVD’er. Zijn fractie wil het hamerstuk daarom een maand vooruit schuiven. Ook andere fracties roeren zich. ‘Wij zijn het met de VVD eens en hadden de regeling graag eerst in een commissievergadering besproken’, zegt Ans Jacobs (D66). Een coördinatieregeling wordt bijna nooit toegepast. ‘Maar het financiële stuk ervan is nog niet helder voor ons’. Dick Sybenga (CDA): ‘Er zitten nogal wat schoonheidsfoutjes in deze regeling’.

Gelukkig kan wethouder Henk Heijerman zich wel in die kritiek vinden. ‘Er is de aanloop redelijk wat commotie geweest. De procedure moet beter’, zegt hij. Blijkbaar is een eerdere poging een bestemmingsplan voor het gebied vast te stellen niet bij de ondernemers in goede aarde gevallen. Die waren er boos en teleurgesteld over. De bestuurder geeft aan dat er inmiddels al persoonlijke gesprekken met de betrokken ondernemers zijn geweest. ‘We proberen voorzichtig de irritatie weg te nemen. Ik trek het me erg aan wat er is gebeurd.’ Volgens de wethouder is het vertrouwen nu aan het herstellen. Vandaar ook deze coördinatieregeling. ‘Initiatieven van ondernemers kunnen we zo sneller voor elkaar krijgen.’

Gedurende een korte schorsing moeten de fracties de woorden van de wethouder even op zich laten inwerken. Met voor Heijerman positief resultaat. ‘We zijn tevreden met het antwoord van de wethouder,’ concludeert VVD’er Bartelds. De andere fracties gaan daar in mee.

Het is een breed gedeelde opinie in een raad die eigenlijk in ruime meerderheid dik tevreden was over de nota, maar kritisch was over de totstandkoming ervan. Terecht, want het is evident dat de raad het college al eerder had kunnen waarschuwen over een morrende achterban. Laat het een wijze les zijn voor dit college. Het hoogste orgaan van de gemeente loopt men niet ongestraft voorbij. En in de meeste gevallen, kunnen ze je nog behoeden voor een ongelukje ook.

John Bijl
Klik hier voor het dossier met alle Mystery Burgers

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.