of 59232 LinkedIn

Mystery Burger: Lofrede op het mooiste ambt op aarde

‘Het zou allemaal wel meevallen,’ zegt Bert van der Linden (D66) in zijn afscheidsrede. ‘Een paar uur per maand, zei men. Een beetje stukken lezen, een paar commissievergaderingen en dan natuurlijk tijdens de raadsvergadering e´e´n keer paar maand stemmen.’ De raad gniffelt. Die leugen is hen waarschijnlijk allemaal een keer verteld. Gelukkig wordt deze zelfde avond in Heemstede ook bewezen welk een belangwekkend en voldoening gevend werk het raadslidmaatschap is. En de uren waard.

‘Het is een lastige situatie,’ begint Yvette Schul (D66) bij het eerste agendapunt. De raad is gevraagd akkoord te gaan met de bouw van acht particuliere appartementen voor zwakbegaafde jongeren. ‘Er is geen simpel ja of nee.’ Om te beginnen meent Schul dat de locatie eigenlijk niet geschikt is voor het te bouwen project. ‘Eigenlijk past het niet in het bestemmingsplan,’ onderbouwt ze. Dat is volgens Schul ook de mening van de omwonenden. ‘Die zeggen dat het groter is dan wat ze dachten voor de deur te krijgen.’ Ook over het verlopen proces is de D66’er kritisch. ‘De bewoners voelen zich in de inspraak nu niet serieus genomen,’ oordeelt ze. Ze vraagt de wethouder het project uit te stellen totdat enkele losse eindjes kunnen worden aangepakt.

PvdA’er Marie-Jose´ de Greef onderschrijft dat onzorgvuldige inspraak het project niet helpt. ‘Voor de bouw is draagvlak van de omwonenden een vereiste,’ poneert ze. Volgens haar moet het college haar uiterste best doen om beargumenteerd op mogelijke zienswijzen van bewoners in te gaan. ‘Dus niet alleen zeggen dat een zienswijze is meegenomen of afgewezen, maar ook ho´e.’ Dat vindt ook Eric de Zeeuw (GroenLinks). ‘Het is een mooi plan, maar we moeten de inspraak serieus nemen.’

‘Voor ons is het vooral belangen afwegen,’ stelt Marieke Waterlander (CDA) aan het begin van haar betoog. ‘Tien procent van de Nederlanders kan niet goed voor zichzelf zorgen.’ Volgens Waterlander hoort de gemeenteraad deze mensen te helpen; en is dit project er vooral voor hen. ‘Het project mag geen uitstel oplopen,’ meent ze ferm.

Wethouder Remco Ates onderkent dat de procedure rommelig is geweest. ‘De grondeigendomskwestie heeft het proces doorkruist,’ zegt hij met een knik in z’n stem. Volgens de bestuurder is de communicatie met omwonenden inmiddels weer op orde en is er geen verder uitstel nodig. Die vertraging zou al gauw in de maanden gaan lopen. ‘De zaak een maand later in de raad behandelen zou betekenen dat de inspraak pas na de zomervakantie kan worden opgestart.’

Na een korte schorsing spreekt D66’er Schul als eerste. Tandenknarsend stemt ze in met het besluit. ‘Het proces is rommelig verlopen, maar we stemmen in. Volgens Schul gaan de belangen voor de kwetsbare jongeren nu even voor, meent ook PvdA’er De Greef.

Op de publieke tribune klinken de potentie¨le bouwers opgelucht. De woningen voor hun zwakbegaafde kinderen komen er. Maar wel na een lange politieke strijd, waarin argumenten op tafel kwamen en belangen van de e´e´n moesten worden afgewogen tegen die van een ander. Gelukkig maar. Bij een democratie hoort immers iedere ‘ja-maar’ vo´o´r de besluitvorming te zijn gevallen; en niet erna. Van der Linden zal het gaan missen.

John Bijl

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.