of 59167 LinkedIn

Mystery Burger: Kop over klôôten

‘Ik wil een motie met exáct dezelfde tekst indienen.’ zegt Mark Faasse (BEtrokken Noord-Beveland). Zojuist heeft Yvonne van der Maas (NBB) haar motie, na beantwoording van de wethouder, ingetrokken. Net als andere fracties, had hij zich al eerder tegen de motie uitgesproken. 

Getreiter
'Dit is gewoon getreiter,’ roept Dirk Hage (VVD). Zelfs een schorsing kan niet voorkomen dat Faasse zijn pesterijtje doorzet. Deze avond begon met het voorstel een vestiging van een filiaal van een grote Duitse supermarktketen in het dorp Kamperland toe te laten. Een discounter, in goed Zeeuws. 


Japanse oester

‘Een discounter is het best te vergelijken met een Japanse oester,’ vindt Annet Versluis (NB7). Dit schelpdier werd in de jaren ’60 in de Zeeuwse wateren losgelaten, en domineerde al gauw. Ten koste van mosselen en kokkels. Zo zal een discounter bestaande winkels verdrijven, vindt ook Faasse. ‘Gesteld wordt dat de Attent in Wissekerke zal sluiten, de Albert Heijn en Boerderijwinkel Sandee in Kamperland de omzet zullen zien dalen,’ citeert hij de stukken. ‘Dit laatste is vanuit regelgeving en jurispudentie niet relevant,’ leest hij verder. Niet de beste argumenten,‘de boekhouders regeren,’ protesteert hij.

 
Grote grootgrutter

‘Wij denken dat de bevolking gebaat is bij een discounter,’ meent Ellen van der Klooster (PvdA) echter. Bestaande winkels kunnen profiteren van een grote grootgrutter, vindt ze. ‘Toen bij ons in Nieuwerkerk een Aldi kwam, moesten er bij de C1000 vijftien mensen uit,’ interrumpeert Faasse’s fractiegenoot Peter de Neef nog, maar Van het Klooster gaat er niet eens op in.


Rond de tafel

‘Als de Attent in problemen komt, hoe wilt u die gaan helpen?’ vraagt Faasse. ‘Dan zullen we rond de tafel moeten gaan zitten,’ zegt Van der Klooster pinnig. ‘We zijn creatief genoeg,’ vindt ze. ‘Nu doet 49 procent de boodschappen buiten de gemeente,’ citeert Cor van de Woestijne (SGP) het onderzoek. Ook met een discounter zullen mensen op de andere eilanden boodschappen doen, meent Versluis. ‘Dat was al zo toen mijn opa met paard en kar groenten verkocht,’ zegt ze.


Uit de lucht gepikt

Ook wethouder Adrie van der Maas heeft zich klaarblijkelijk geërgerd aan de tegenstanders. ‘Bij het vorige voorstel vond u dat het te veel geld kostte en nu vindt u dat het slecht is voor de Attent!’ Hij spuugt zijn woorden bijkans in de microfoon. Volgens de wethouder is het plan goed onderbouwd. ’We hebben niét zo maar iets uit de lucht gepikt,’ fulmineert hij. Zijn wijsvinger priemt in de lucht.


STER-spotje

‘Moet ik hieruit concluderen dat u zich geen zorgen maakt over de Attent?’ vraagt Faasse in een interruptie. ‘Ik ga verder met mijn betoog,’ snibt de wethouder. ‘Er staat hier in het rapport zélf dat de winkels in Wissekerke onder druk komen te staan,’ interrumpeert Faasse later. ‘Als u dat nou nog twaalf keer zegt, wordt dit een STER-spotje,’ zegt VVD’er Dirk Hage zonder het woord te vragen. ‘U blijft er maar over doorgaan.’

 
Tweede termijn

‘Hoe kan het zijn dat je eerst vond dat de Aldi in Wissekerke moest komen en nu in Kamperland?’ vraagt Faasse dan maar in zijn tweede termijn. ‘Dat heb ik net geze-hegd,’ antwoord Hage meteen. ‘Dat is toen zó vertraagd dat de ondernemer er mee stopte.’

 
Onoorbaar getreiter

Even later zal Faasse de raad sarren door de ingetrokken motie nog eens in te dienen. Hij zal daar overigens zelf óók tegenstemmen. Onoorbaar getreiter, maar gezien het wegwuiven van Faasse’s argumenten ook weer niet helemaal onbegrijpelijk. ‘Ik stel voor het hier in het presidium ook nog over te hebben,’ besluit burgemeester Marcel Delhez — hopelijk lukt het iedere deelnemer daar ook kritisch naar zijn éigen bijdrage te kijken. En de manier waarop ze het debat voeren. Dat democratie begint met het niet met elkaar eens zijn en het daar over hebben, moeten ze op dit eiland blijkbaar nog leren.

John Bijl

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.