of 59236 LinkedIn

Mystery Burger: Dualisme-examen

De gemeentelijke politiek is niet klaar na de coalitie-onderhandelingen; het begint dan pas. De eerste echte hobbel is dan het college-programma. Een plan waar de wethouders in duidelijk maken wat ze nou echt willen doen én een geweldige test voor het duale gehalte van de gemeente. Vanavond stellen we ons de vraag: slaagt Zoeterwoude?

 

‘Nou,’ opent raadslid Bart Wolters de vergadering. Hij mag vanavond het zogeheten Open Huis voorzitten. ‘Het college-programma, dus.’ Hij lijkt er van uit te gaan dat iedereen weet wat er moet gebeuren. ‘Ik wilde als eerste maar PZ het woord geven.’ Dat blijkt iemand van Progressief Zoeterwoude te zijn — fractievoorzitter Ruud Bouter, volgens het smoelenboek op de gemeentesite.

 

‘Fijn dat het er is,’ begint Bouter. ‘Het voldoet niet helemaal aan de verwachting.’ Bouter vindt vooral de indeling van het document onduidelijk. ‘Ik mis de kopjes uit het akkoord van vier jaar geleden.’ Hij pleit voor een indeling die lijkt op het coalitie-akkoord. ‘Anders zoek je je een ongeluk.’

 

‘Het woord is aan de VVD,’ zegt voorzitter Wolters, weer zonder de naam van de spreker te noemen. Het wordt Mathieu Paardekooper. ‘Voor ons ligt het collegeprogramma,’ zegt hij donker. ‘Het is een brei van woorden van een college wat op de winkel past.’ Zijn woorden dreunen als de piano Rachmaninov-concert. De andere raadsleden zijn er niet bang van geworden. ‘Voor de goede orde,’ roept iemand uit de CDA-fractie in de microfoon zonder het woord te vragen,’ hier spreekt een oppositiepartij!’ Paardekooper negeert het gegniffel en legt stapsgewijs wat hij in zo’n programma zou hebben gezet. ‘Stoppen van de leegstand, bestrijden van de jeugdoverlast en ruimte voor ondernemers.’

 

Na de VVD neemt namens de CDA-fractie Arjan Bakx het woord. ‘Ik moet meneer Paardekooper feliciteren,’ begint hij. ‘Het is hem gelukt om twee kanten vol te praten over een goed leesbaar stuk.’ Bakx is er mee in z’n nopjes. ‘Wij doen dit voor alle burgers in Zoeterwoude. En ik neem aan dat we dat allemaal doen.’

 

‘Ik wil toch eens aan de VVD vragen..’ Zomaar ineens neemt PZ-raadslid Ruud Bouter het woord. ‘Legt u mij eens in twee zinnen uit wat er mis is aan dit akkoord.’ Hij wist erbij naar VVD’er Paardekoper. ‘Het mag ook in vier!’ roept iemand plagerig. Maar de liberaal is niet op z’n mondje gevallen. ‘Een waardeloos document zonder ambitie,’ zegt hij kortaf. Als reactie houdt Bouter een tirade over hoe goed het document wel niet is. ‘Als u goed had geluisterd, dan had u onze alternatieven gehoord,’ wuift Paardekooper de kritiek weg.

 

Ook van wethouder Kees den Ouden krijgt Paardekoper de volle laag. ‘Ik kan me niet vinden in die kritiek,’ stelt de door PZ geleverde wethouder. ‘Dit college krijgt meer voor elkaar dan het laatste VVD-college.’ Ook de wethouder verwijt de VVD gebrek aan een constructieve houding. Paardekooper vertelt dat de wethouder dan beter had moeten luisteren. Dan is het alle ballen op de VVD. Wethouder Den Ouden, Bouter, zijn fractiegenoot Jeroen Haan en óók wethouder Ton de Gans leggen ombeurten uit wat er mis is met de opmerkingen van de liberalen. Zelfs VVD-raadslid Henk van der Kooi moet bijspringen in dit kantinegesprek. De rest van de zaal ziet de discussie aan; hoofden schieten heen en weer alsof ze tafeltennis kijken.

 

Pas als de discussie neerslaat, neemt vergadervoorzitter Wolters weer het woord. ‘Het staat ter kennisname op de agenda, dus ik neem aan dat het wel goed is.’ Over het stuk hoeft dus niet gestemd te worden. Blijft nog de kritiek van PZ over de duidelijkheid van het stuk. ‘Waar wilt u dat we energie in stekken: het beleid of dit stuk?’ pareert wethouder De Gans. PZ-fractievoorzitter

Bouter haalt zijn schouders op. Het is de hoogste tijd voor het volgende agendapunt.

 

‘De politiek wordt gedomineerd door oude mannen die elkaar op rituele wijze gifbekers aanreiken,’ zei de IJslandse politicologe Heida Helgadóttir eens. In Zoeterwoude wordt-ie gul tot op de bodem leeggedronken, want blijkbaar is dat lekkerder dan inhoudelijk debat.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door De Jong op
Als betrokken burger volg ik de Zoetewroudse politiek van een afstandje. Het door John Bijl geschetste beeld komt mij zeer bekend en vertrouwd voor. De bestaande cultuur was dan ook een van de redenen waarom ik uiteindelijk heb besloten niet actief te worden in de lokale politiek. Te veel negativiteit, te veel oudere mannen (de VVD had niet één vrouw op de kieslijst!) die met elkaar in de clinch liggen over steeds dezelfde onderwerpen. Heel jammer dat het zo gaat. Ik had me graag ingezet voor ons prachtige dorp.
Door John Bijl (Mystery Burger) op
Naamscorrecties zijn gedaan. Dank voor het opmerkzaamheden en excuses voor de fouten.

Voor de inhoud van de column, raad ik je aan om de vergadering nog eens terug te luisteren. Ze staat vast op band ;-)
Door Arjan Bakx op
Zoals te lezen valt was ik erbij. Zonder op de inhoud te reageren, de volgende opmerkingen. De voorzitter heet Bart Wolters (geen Ruud), het is wethouder de Gans (en niet de Geus) en wethouder Den Ouden (en niet de). Kortom, slaagt de auteur voor zorgvuldigheid? En wat zegt dit over de zorgvuldigheid van de weergave van het debat..........