of 59232 LinkedIn

Mystery Burger: Door de molens het bos niet meer zien

Het is goed spannend in de oude Statenzaal van de provincie Groningen. Dat kan dan ook niet anders: het debat over de aanwijzing van een windmolenpark bij het dorpje Meeden heeft meer dan alleen de tongen los gemaakt. Het Statendebat is koud begonnen of D66, GroenLinks en de SP vragen om een schorsing om een motie te bespreken.

Toch begint enige tijd later het Statendebat alsof er niets is gebeurd. Met een rondje. Johannes Veerenhuis-Lens (Vrij Mandaat) blijkt geen fan van het park. ‘Een windpark doemt in het uitzicht op als een vijandig gezwel,’ spreekt hij op een toon die een voice-over uit de jaren ’50 niet misstaat. Ook de SP steekt haar ontevredenheid niet onder de Statenbanken. ‘Mensen zijn belangrijker dan Megawatts,’ aldus Corné Bezuijen. De PVV-fractie, voor de gelegenheid gestoken in Zwarte Pietenpakken, maakt handig gebruik van een bruggetje. ‘Het is de burger die de zwarte piet krijgt toegespeeld op deze zwarte bladzijde uit de geschiedenis, met alle zwartmakerij van dien.’

 

Pas wanneer Nienke Homan (GroenLinks) het woord krijgt, wordt de precieze noodzaak van de eerdere schorsing duidelijk. De fractie heeft in een motie geschreven dat de windmolens niet dichter dan op 1500 meter afstand mogen worden geplaatst. Tricky, want de opgedragen capaciteit van 100 Megawatt zou dan wel eens niet kunnen worden gehaald. Toch heeft de motie inmiddels steun van GroenLinks, D66, de SP en de PvdA. Een meerderheid. Na de toelichting van Homan volgt wéér een schorsing.

 

Ook na die schorsing gaat de vergadering onverstoord verder te gaan. Met het rondje. ’Wij willen eerst een reactie van de gedeputeerde op de motie,’ verklaart Brunie Batterman (PvdA). ‘Wij wachten af wat het college zegt,’ vindt ook Mirjam Wulfse (VVD). ‘Wij zijn duidelijk voor energietransitie,’ benadrukt Nelleke de Graaf (D66) nog.

 

Meteen waneer gedeputeerde William Moorlag aan het woord komt, wordt het in de zaal onrustig. De gedeputeerde lijkt ongevoelig voor de opinies uit de Staten. ‘Dit debat gaat over symboolpolitiek of over eerlijke politiek,’ meent de provinciebestuurder. Volgens Moorlag heeft het Rijk het laatste woord over de locatie en de Provincie er niets over te vertellen. ‘We kunnen doen alsof we bevoegd gezag zijn, maar dat is niet zo.’

 

De Statenleden lijken wat verward. Met reden. In interrupties proberen ze de gedeputeerde nog tot bewegen te krijgen. ‘De motie van GroenLinks is onuitvoerbaar,’ beantwoordt Moorlag zonder blikken of blozen.

 

Gek genoeg stelt niemand van de leden de dan logische vraag: als wij er nou niet over gaan, waarom staat die brief dan überhaupt op de agenda van de Staten?! Waarom moeten wij er dan over debatteren? De agenda van de vergadering verklapt het niet. De brief staat zonder toelichting of vergaderopdracht tussen de stukken.

 

In plaats van naar de functie van dit overleg te vragen, kiezen de Statenleden voor wéér een schorsing. De uitkomst is een nieuwe motie: Moorlag moet ‘alle andere mogelijke randvoorwaarden die het windpark optimaal moet inpassen, meenemen.’ Met zoveel ruimte is zélfs de onbuigzame bestuurder het eens. De motie wordt dan ook met een gemakkelijke meerderheid aangenomen.

 

Inmiddels heeft het windmolenpark al meer dan drie uur vergadertijd opgesnoept. Morrend verlaten boze bewoners en actiegroepen de publieke tribune. ‘Dit is nog niet over,’ gromt een van hen in een telefoon. Begrijpelijke teleurstelling. Na drie uur vergaderen is nog niet duidelijk wat de Staten voor Meeden óf het windmolenpark heeft betekend. Daar kun je de vergadering zelf nauwelijks de schuld voor geven. Alleen een duidelijke doelstelling en een gevraagde beslissing had van dit kringgesprek een écht politiek debat kunnen maken.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Henk Daalder Pak de Wind op
@het nieuwe wonen
Houtkachels zijn het instrument van moordenaars van hun buren, de houtrook laat de buren ca 10 jaar eerder sterven.
En een collectief windpark voor een hele stad en regio geeft goedkope stroom, en kost een factor 10 tot 20 minder dan zo' n klein windmolentje voor ieder huis.
Door Het nieuwe wonen op
We moeten af van collectieve voorzieningen; plak je huis vol met zonnecellen, zet een bescheiden molentje in de achtertuin en bovenal: koop een allesbrander, je krijgt er geen spijt van.
Door Henk Daalder Pak de Wind op
Het echte probleem hier is de visie van gedeputeerde Moorlag, dat er maar 3 volgepropte locaties mogen komen.
Dat kan veel beter. Bij de N33 bijvoorbeeld een enkele lange rij windmolens. Met onderbrekingen als een windmolen uit de rij te dicht bij een woning zou komen.
En benut andere locaties, er is genoeg ruimte voor windmolens in de provincie, zeker als het alleen enkelvoudige rijen windmolens zijn, en als inwoners de kans krijgen een eigen stukje windpark te kopen.

Gedeputeerde Moorlag wil geen hagelslag windparken.
Daarom gooit hij nu 3 lompe beenhammen in het landschap.
Met 6 bananen, rijen windmolens, kan het ook, en visueel veel mooier, dan de 3 volgepropte gebieden.

Mooie rijen windmolens, waar burgers als trotse eigenaar, met plezier naar zullen kijken.
De tegenstanders zullen tegen blijven, maar laat de Volksvertegenwoordigers ook eens naar die 80% voorstanders denken, die gaan straks ook stemmen.


Verder een slecht artikel, de auteur snapt de te volgen procedures kennelijk ook niet.
Zo werkt het:

- Het rijk is met alle provincies een aantal te bouwen MW aan windmolens overeengekomen. In totaal moet er in 2020 6000 MW gebouwd zijn.
- De provincies mochten in dat proces zelf aanwijzen waar zij hun aandeel zouden willen bouwen. Hoeveel daar in paste, werd meestalook de taakstelling van die provincie.
- Groningen heeft daarvoor 3 locaties aangewezen, die het rijk dankbaar heeft overgenomen.
- Punt van kritiek is wel dat de locatie N33 wel erg is volgepropt,
- maar volgens het MER, passen ze in het gebied, geen geluidsoverlast, geen slagschaduw overlast voor omwonenden, de N33 zal bijv meer geluid veroorzaken dan de windmolens.
- Die 1500 m afstand is overdreven, ca 500 m is de landelijke norm. Ook voor het rijk.
- Het rijk laat de provincie de ruimtelijke plan procedures doorlopen.
Met als stok achter de deur: als de provincie niet doorwerkt, maakt het Rijk zelf de plannen die de provincie te laat maakt.
- Met de eis van 1500 m afstand passen de geplande MW niet meer in het gebied, volgens gedeputeerde Moorlag.
- Dus voldoet de provincie niet aan de met het Rijk afgesproken hoeveelheden. Dus doet het Rijk het zelf. Op minstens 500 m afstand, de landelijke norm.

Zo zit de procedure in elkaar.
Jammer dat de Statenleden dit toneelstukje opvoerden.
Ze wisten dat ze een onhaalbare eis stelden
Maar waren te laf, de gevolgen van de te volgen procedures onder ogen te zien.
Dit soort alternatieven onderzoeken, had 3 jaar geleden al moeten gebeuren, maar ook toen waren de Statenleden te laf om duurzame keuzes onder ogen te zien.

Echter.
Groningen is zo dun bevolkt, dat het wel mogelijk is, om windmolens op grotere afstand van woningen te bouwen.
Maar dan moeten er meer locaties aangewezen worden, die ieder minder molens krijgen.
Oude Pekela heeft al aangeboden een deel van de windmolens van de N33 over te nemen.
Maar dat wil gedeputeerde Moorlag niet, omdat er dan meer dan 3 geconcentreerde locaties komen.

Daarnaast heeft het Rijk een deadline gesteld, eind van dit jaar moeten de afgesproken aantallen MW in ruimtelijke plannen zijn vastgelegd. Groningen heeft een beetje uitstel gekregen.
- Maar dat uitstel werkt alleen als PS met realistische veranderingen komt.
En Moorlag moet he tin zijn bestuursperiode echt afronden, anders doet het Rijk het zelf, ipv de provincie.

Het probleem is dat PS alleen naar tegenstanders luistert, en die willen nergens windmolens, dus is geen enkel plan acceptabel.
PS moet gewoon zijn werk doen en zelf een keuze maken uit de realistische alternatieven.
PS is juist aangesteld om deze knoop door te hakken, maar heeft daar kennelijk de moed niet voor.

En grote fout die zowel GS als PS maken, is dat ze de gemeenten niet helpen, om de inwoners echt voordeel uit die windmolens te laten halen.
Dat kan alleen als inwoners de kans krijgen, zelf een stukje windpark te kopen.
De huishoudens die zo meedoen, wekken hun eigen stroom op, en hebben stroom tegen kostprijs, 3 cent per kWh. Goedkoper kun je het niet krijgen.

Bovendien krijgen deze eigenaren de invloed die eigenaren hebben, ze kunnen hun windmolens ook gewoon stil zetten, als ze willen.
Het Rijk wil MW laten bouwen, of ze ook wat opwekken, daar heeft het Rijk geen eisen voor. Dat desondanks geen tegenstander een stukje windpark wil kopen, geeft aan dat ze eigenlijk geen probleem met die windmolens hebben.

Helaas volgt de provincie en ook de Volksvertegenwoordigers, de fake "participatie" van de commerciële wind cowboys: Scheep de inwoners af met en paar fooien, zoals obligaties die snel worden afgelost, en een gebiedsfonds voor bijv wipkippen.


Door Eduard van Zuijlen (Burgemeester) op
Gedeputeerde Moorlag bediende zich van een rookgordijn: de minister gaat erover, maar de minister laat zich in de locatiekeuze leiden door de provincies. De Provincie Groningen was dus weldegelijk aan zet. De molens moeten er komen, maar er is een betere plek mogelijk. Treurig dat PS zich door het rookgordijn hebben laten misleiden. Ten koste van de 1700 inwoners van Meeden.