of 59250 LinkedIn

Mystery Burger: De bouwende burgemeester

‘Het besluit voor vernieuwbouw van het gemeentehuis is toentertijd met een raadsmeerderheid genomen,’ memoreert raadslid Martin Veldhuizen (VVD). Het oude pand aan de Markt in Aalten wordt grondig aangepakt. ‘In de vergadering van 3 november 2014 heeft het college ons verteld dat alles goed liep.’ Veldhuizen’s stem zakt in. ‘En nu blijkt dat anders.’

Door fouten bij de aanbesteding en een onvoorzien hoogteverschil lopen de geplande kosten van 2,3 miljoen euro met minstens een half miljoen op, maar helemaal zeker is dat niet. In deze vergadering legt de verantwoordelijk portefeuillehouder, burgemeester Bert Berghoef, verantwoording voor de kostenstijging af. Hij besluit de vergadering zelf voor te zitten.

Veldhuizen wil een nieuw plan voor de vernieuwbouw. ‘Wij willen een nieuwe doorrekening zien. Tot die tijd mag het college geen onomkeerbare besluiten nemen.’ Het voorstel van de VVD valt niet helemaal in goede aarde. ‘We moeten de snelheid er in houden,’ stelt Johan Pennings (ChristenUnie).

Ook burgemeester Berghoef is niet enthousiast. Op ingetogen toon verhaalt hij hoe de gemeente de fouten heeft kunnen maken. ‘Ik ben daar als portefeuillehouder politiek verantwoordelijk voor.’ Met een scherpe blik tuurt hij de raadszaal in. ‘We hebben er meteen intern een andere ploeg op gezet en externe expertise ingehuurd.’ Helaas is nu nog niet duidelijk hoeveel de sloop-en-nieuwbouw nu gaat kosten, maar volgens Berghoef maakt dat niet uit. ‘We moeten doorgaan met wat we van plan waren.’

Willem Bruil van lokale partij HMV is het daar niet mee eens. Net als de VVD wil hij eerst een begroting zien. ‘Doe het uit zelfrespect voor de raad,’ roept hij op. Volgens het raadslid hoort het hoogste orgaan een nieuw budget vast te stellen. ‘Jullie zeggen: het komt allemaal wel goed en laten het college aanrommelen.’

Bruil heeft dat woord nog niet uitgesproken of de burgemeester valt hem al in de rede. ‘Zo zeggen we dat hier niet,’ maant de voorzitter. Bruil wil doorgaan. ‘Nee,’ zegt Berghoef verbeten, ‘u kiest andere woorden.’ ‘Goed dan,’ sist Bruil. ‘Maar we moeten een nieuw besluit nemen.’ Veldhuizen valt hem bij. ‘De raad is verantwoordelijk. We geven het college geen vrijbrief.’

‘Er komt uiteraard een kostenverantwoording,’ zegt burgemeester Berghoef gelaten. ‘Maar komt er ook een begroting waar we een akkoord op geven?’ wil Veldhuizen weten. ‘Een kostenverantwoording,’ herhaalt de burgemeester. ‘Dus niet vooraf?’ vraagt Veldhuizen door. Zonder te antwoorden wordt Berghoef’s gezicht emotieloos. ‘Ik geef het woord aan de coalitie.’

Na ingetogen bijval voor de burgemeester heeft Berghoef als voorzitter het laatste woord. Al zijn het de woorden van een portefeuillehouder. ‘Ik zeg toe met een uitleg te komen hoe we dit gaan begroten.’ Hij klinkt laconiek. ‘En tsja,’ zegt hij over het VVD-voorstel, ‘dan is het in het democratisch spel wel zo dat de meerderheid beslist.’ Hij haalt z’n schouders naar Veldhuizen op.

Wanneer er over het VVD-voorstel gestemd moet worden, kijken coalitieleden niet eens van hun iPad op. Burgemeester Berghoef kan doorbouwen. Maar vermoedelijk niet aan bruggen in de raad. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Hendrik op
Burgemeester Berghoef zou op z'n minst de voorzittershamer moeten overdragen bij de bespreking van een onderwerp waarbij hij portefeuillehouder is. Ook is het voor zijn houdbaarheidsdatum verstandig om niet te leunen op de coalitie met zo'n kwetsbaar onderwerp als de verbouw van een gemeentehuis. Tot slot moet een raadsvoorzitter wel weten dat het budgetrecht bij de raad ligt.
Door Uit Aalten (Burger) op
Fijn dat iemand eens heeft meegekeken in Aalten! en juiste verslaggeving. Dit is helaas de normale gang van zaken daar. Wordt tijd dat hier eens iets tegen gedaan wordt, en @Simon, helaas, de coalitie van Aalten pikt dat "zomaar". De burgermeester kan dan achteraf weer zeggen dat "de democratie heeft beslist". #omgekeerdewereld
Door Simon Kuin (Burger) op
Deze burgemeester reageert op een wijze die niet van deze tijd is. Ik kan me niet voorstellen dat een Raad zoiets pikt.