of 59236 LinkedIn

Myster Burger: wie houdt wie nou bezig?

‘A watched pot never boils,’ zeggen de Engelsen. Blijkbaar geldt ook voor debatten waar niets gebeurt dat ze langer lijken te duren. De Mystery Burger heeft dan ook het gevoel een week lang op de publieke tribune in Drenthe te hebben gezetten.

De politieke spannendheid verschilt nogal, vanmiddag in Drenthe. De vergadering van de Provinciale Staten wordt voorafgegaan door twee actuele vragen. CDA’er Greet Seinen wil weten hoe het precies zit met de aangekondigde sluiting van de Philipsfabriek in de provincie, VVD’er Jan Smits uit zijn zorgen over het voornemen om ook in Drenthe heel veel politiebureaus te sluiten.
 
‘Het is goed dat u zich uit over zaken uit het maatschappelijk debat,’ beantwoord Commissaris van de Koning Jacques Tichelaar, die namens Gedeputeerde Staten op beide punten de woordvoering op zich neemt. En gelijk heeft-ie.
 
De problemen met deze vergadering beginnen daarna. Al bij het eerste inhoudelijke agendapunt blijkt er eigenlijk niets meer te ‘bedebatteren’ zijn. VVD’er Johan Baltes houdt een zeveneneenhalve minuten durend openingsbetoog over het voorstel Verbinden Partijen. ‘Er zijn duidelijke belangen, we vinden verbonden partijen belangrijk en we willen als PS goed geïnformeerd zijn,’ zegt Baltes wollig. De liberaal lijkt namens de hele Staten te spreken, waardoor het onduidelijk is voor wie dit betoog is bedoeld. Het voorstel wordt unaniem aangenomen.
 
Net zo weinig wrijving of wroeging is er bij volgende agendapunten. Iedere fractie geeft in de openingszinnen al aan vóór het beleid te zullen gaan stemmen. ‘We kunnen met de adviezen instemmen,’ zijn de eerste woorden van Michel Berends (PvdA) over de cultuurnota. Wij zijn tevreden met het voorstel’, vindt Willemien Meeuwissen (VVD) van de nota Vitaal Platteland. ‘Je kunt er nauwelijks tegen zijn.’ merkt Nico Uppelschoten (PVV) nog op. Ook Marianne van de Tol (D66) vindt dat nota scherper mag. ‘Het mag het niveau van een scriptie wel ontstijgen,’ zegt ze na al te hebben aangegeven voor te stemmen.
 
Inmiddels begint ook de Commissaris van de Koning zich te vervelen. ‘Wat een mooie schoenen heeft u aan,’ grapt hij tegen PVV’er Uppelschoten, terwijl die plaats neemt achter het spreekgestoelte. ‘Ze zijn nieuw,’ antwoordt deze wat verward van de persoonlijke aandacht. Vice-voorzitter Jan Slagter (PvdA), die de gehele vergadering taakloos naast de Commissaris zit, vervangt zijn geïnteresseerd-in-de-zaal kijken steeds meer met een luie stoel-pose. Dat de vroege zonsondergang door de grote glaspartijen in de zaal goed zichtbaar is, doet het nóg later lijken.
 
Pas bij het laatste agendapunt wordt er weer even opgeveerd. De Staten moet besluiten of de Provincie grootwild zoals edelherten toe gaat laten, mochten de beesten de provinciegrens over trekken. Even lijkt er meningsverschil of dat ook voor wilde zwijnen moet gelden, maar al snel lijken de meerderheden daar ook geteld. ‘Het plan komt zonder slag of stoot door de staten,’ twittert een verslaggever al na enkele minuten, terwijl de vergadering nog doorloopt.
 
In de donkere motregen vraagt de Mystery Burger zich af voor wie deze vergadering bedoeld was. Natuurlijk heeft een Statenvergadering ook de functie burgers te informeren van het waarom van een besluit, en om fracties nog een laatste verklaring over hun stemgedrag voor de bühne te laten maken. In dat geval is met korte, legitimerende stemverklaringen niks mis. Of: laat volgende keer de agendapost worden voorzien met de belangrijkste conclusies uit de eerder gehouden commissievergadering.
 
Dan zijn we zelfs zo dicht tegen de midwinter de volgende keer nog voor het donker thuis.
 
John Bijl

Ook voor de Mystery Burger is het kerstreces aangebroken. De komende twee weken blijft hij in een politiek vuurwerkvrije-zone en laat hij raad- en Staten- en andere vergaderzalen met rust. In de wetenschap, dat daar in 2015 weer heel veel te beleven zal zijn. Tot volgend jaar!
Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jos van Putten (beleidsmedewerker) op
De schrijver van dit stuk had blijkbaar niet zoveel tijd om dit stuk te schrijven en ik heb zeker niet het gevoel dat hij het heeft teruggelezen. Taal-, spellings- en stijlfouten. Een column onwaardig, en helemaal voor BB.