of 59221 LinkedIn

Goed uitgepolderd

Dat de nieuwe Wet Maatschappelijke Onderteuning (WMO) in veel gemeenten voor onrust zorgt, is duidelijk. Met grote zorg wordt gekeken naar de uitvoering van de nieuwe wet, die 1 januari ingaat en de gemeenten verantwoordelijk maakt voor een groot deel van de zorg. Maar in Hattem heerst geen onrust. Daar is maandenlang gepolderd.

Tijdens de raadsvergadering liggen de plannen van zorgwethouder Martijn Hospers (CDA) optafel. De manier waarop hij de WMO wil gaan uitvoeren, waarin ‘maatwerk’ en ‘kwaliteit’ de boventoon voeren, staat niet ter discussie. Het enige wat de raad rest is het indienen van moties en amendementen. Oppositiepartij de ChristenUnie krijgt als eerste het woord. ‘We hebben een eeuwenoude traditie van kerkelijke diaconie en particulier initiatief. In het kader daarvan gaat het voor de ChristenUnie niet alleen om rechten, maar ook om plichten. Daarom is deze nieuwe WMO een kans’, zegt raadslid Henk Leskens. Hij dient een motie in die een goede voorziening van dagbestedingen in Hattem blijft waarborgen. Niemand verweert zich tegen de motie, want alle partijen hebben hem ondertekend.

 

‘Privacy is binnen de nieuwe WMO erg belangrijk’, zegt D66-voorman Erik Kort. Volgens hem zijn de privérechten van de zorgbehoevende burgers binnen de nieuwe wet nog onvoldoende gewaarborgd. Met een motie roept D66 het college op om per 1 januari aan te geven hoe ze wil omgaan met persoonsgegevens en privacy. Indien dit nog niet op orde is, moeten er maatregelen genomen worden. ‘Wij willen dat de wetgeving rondom dit onderwerp zorgvuldig wordt nageleefd’, aldus Kort. Tegen de motie, die door alle fracties is ondertekend, komt geen weerstand. Daarna is het de beurt aan de VVD-fractie, die eveneens met een raadsbrede motie komt. Dit keer gaat het om het monitoren van de resultaten van de gemeente. Hierna dient de ChristenUnie nog even een amendement in, dat ook raadsbreed wordt ondersteund. Raadslid Leskens: ‘Dit amendement is door de hele raad en in overleg met de ouderenbonden voorbereid. We hebben het goed uitgepolderd’.

 

Na het antwoord van wethouders Hospers op de bijdragen van de raadsleden kan er gestemd worden. Burgemeester Jan Willem Wiggers (CDA) brengt de voorstellen en aanpassing in stemming. Alles worden zonder stemverklaringen – in feite zijn die er tijdens de inhoudelijke bijdragen al geweest – unaniem aangenomen. Een unicum. Het is duidelijk: in Hattem is de laatste maanden goed gewikt en gewogen. Alle aspecten van de nieuwe WMO zijn hier met het maatschappelijk middenveld besproken. Bewoners, zorgcliënten en de ouderenbonden dachten met de politiek mee. In dit dorp is ouderwets Hollands gepolderd en het resultaat mag er naar zijn: een plan dat door iedereen wordt ondersteund en voorstellen die raadsbreed worden ingediend. Het is de vraag of deze tevredenheid van lange duur zal zijn. Het is nu afwachten of de uitvoering van de nieuwe WMO na 1 januari in Hattem geen roet in het eten zal gooien. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Sabine op
Het moet mij van het hart: Hattem is een stad, geen dorp.