of 59080 LinkedIn

Opinie

 • Gaat u maar rustig slapen

  ‘Er is in het openbaar bestuur heel veel afgekeken van het bedrijfsleven,’ vindt Ad Los (Echt voor Ridderkerk). De raad van zijn gemeente beoordeelt vanavond de jaarstukken. ‘Neem nou de dualisering,’ vervolgt Los, ‘die is ook afgekeken van een raad van bestuur.’ Dat op dit moment niemand van het hoogste orgaan van Ridderkerk uit z’n stoel rolt is ook achteraf de beste aanwijzing van hoe de raad de jaarstukken bespreekt.

 • Datalek is vaak een menselijke fout

  Vorige week verscheen het bericht dat er sinds de invoering van de wet meldplicht datalekken bijna iedere dag een lek gemeld is door een gemeente. Uitgaande van in totaal ongeveer 1000 datalekken per eind mei, komt het neer op 6 tot 7 meldingen van een datalek per dag.

 • Go, Huis voor klokkenluiders, go!

  Wie als een archeoloog met een schep onder ambtelijk-bestuurlijk Nederland begint te graven, komt een rijk verleden tegen. Onze overheid rust op een stevig fundament van verdwenen organen en instellingen. Wie kent ze nog: het Rijksbureau voor diamant, de veldpolitie, de gemeentelijke geldschietbanken, de territoriale lichte luchtdoelartillerie, het NITHO of de adviescommissie bestrijding onmaatschappelijkheid?

 • Mystery Burger: Koersloos bekritiseren

  ‘Ondanks alle tekst en uitleg voelt het toch niet goed,’ oordeelt Will Lodesteijn (Lokaal Belang). Namens zijn fractie geeft hij in de raadsvergadering van Waalwijk vanavond commentaar op de jaarstukken van Baanbrekers, de regionale werkvoorziening. Al blijft de oorzaak van dát gevoel ook na dit debat een onuitgesproken en ongemakkelijke waarheid.

 • De Woo en de weigeringsgronden

  In eerdere columns is de voorbije weken stilgestaan bij enkele majeure wijzigingen van de Wet open overheid. Een van de aspecten die niet veranderd is ten opzichte van de praktijk onder de Wet openbaarheid van bestuur, is de wijze waarop informatie moet worden beoordeeld. Uitgaande van het algemene belang van openbaarheid van overheidsinformatie geeft de wet redenen waarom informatie toch vertrouwelijk moet blijven (nu in artikel 10 en 11 Wob; straks in artikel 5.1 Woo).

 • Openbaar bestuur moet verbouwd

  Rond de zomer worden de eerste contouren zichtbaar van de verkiezingsprogramma’s voor het voorjaar 2017. In deze regeerperiode is de institutionele hervorming van het openbaar bestuur algeheel mislukt en de decentralisatie heeft voor meer problemen dan oplossingen gezorgd. Bezinning voor de nieuwe regeerperiode is dus dringend noodzakelijk. En vooral om het gooi- en smijtwerk van de vorige kabinetsformatie te voorkomen.

 • Mystery Burger: de portemonnee van de ander

  'Wij hebben forse bedenkingen bij de incidentele bijdrage aan het O&O-fonds', valt Cees Verloop (SGP) maar met de deur in huis. De gemeenteraad van Tholen bespreekt vanavond de ontwerpbegroting van het samenwerkingsverband Regio West-Brabant.

 • De Woo en de bescherming van ambtenaren

  Gevoelig onderwerp bij openbaarheid van overheidsinformatie vormt de bescherming van degenen die bij de beleids- en besluitvorming zijn betrokken. Bescherming van de ambtenaren die in alle vrijheid moeten kunnen adviseren staat hoog in het vaandel. De initiatiefnemers van de Wet open overheid probeerden daar in eerste instantie mee te breken.

 • Wietteelt j/n

  Voor of tegen experimenten met wietteelt? That’s the question. Het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is voor. In een position paper, waarover de 390 gemeenten tijdens de ledenvergadering morgen mogen stemmen, stelt het VNG-bestuur voor er bij een volgend kabinet voor te pleiten dat er experimenteerruimte komt om de cannabisketen eenduidig te regelen - van productie tot en met verkoop.

 • Mystery Burger: Last minute deals

  ‘Er is hier een hele discussie in de commissie over geweest,’ zegt burgemeester Han Noten bij de opening. Meestal betekent zoiets dat er voor de besluitvorming weinig debat over is. Maar de gemeenteraad van Dalfsen heeft nog van alles te zeggen over de nota Verduurzaming Gebouwen.