of 59054 LinkedIn

Opinie

 • Go, Huis voor klokkenluiders, go!

  Wie als een archeoloog met een schep onder ambtelijk-bestuurlijk Nederland begint te graven, komt een rijk verleden tegen. Onze overheid rust op een stevig fundament van verdwenen organen en instellingen. Wie kent ze nog: het Rijksbureau voor diamant, de veldpolitie, de gemeentelijke geldschietbanken, de territoriale lichte luchtdoelartillerie, het NITHO of de adviescommissie bestrijding onmaatschappelijkheid?

 • Mystery Burger: Koersloos bekritiseren

  ‘Ondanks alle tekst en uitleg voelt het toch niet goed,’ oordeelt Will Lodesteijn (Lokaal Belang). Namens zijn fractie geeft hij in de raadsvergadering van Waalwijk vanavond commentaar op de jaarstukken van Baanbrekers, de regionale werkvoorziening. Al blijft de oorzaak van dát gevoel ook na dit debat een onuitgesproken en ongemakkelijke waarheid.

 • De Woo en de weigeringsgronden

  In eerdere columns is de voorbije weken stilgestaan bij enkele majeure wijzigingen van de Wet open overheid. Een van de aspecten die niet veranderd is ten opzichte van de praktijk onder de Wet openbaarheid van bestuur, is de wijze waarop informatie moet worden beoordeeld. Uitgaande van het algemene belang van openbaarheid van overheidsinformatie geeft de wet redenen waarom informatie toch vertrouwelijk moet blijven (nu in artikel 10 en 11 Wob; straks in artikel 5.1 Woo).

 • Openbaar bestuur moet verbouwd

  Rond de zomer worden de eerste contouren zichtbaar van de verkiezingsprogramma’s voor het voorjaar 2017. In deze regeerperiode is de institutionele hervorming van het openbaar bestuur algeheel mislukt en de decentralisatie heeft voor meer problemen dan oplossingen gezorgd. Bezinning voor de nieuwe regeerperiode is dus dringend noodzakelijk. En vooral om het gooi- en smijtwerk van de vorige kabinetsformatie te voorkomen.

 • Mystery Burger: de portemonnee van de ander

  'Wij hebben forse bedenkingen bij de incidentele bijdrage aan het O&O-fonds', valt Cees Verloop (SGP) maar met de deur in huis. De gemeenteraad van Tholen bespreekt vanavond de ontwerpbegroting van het samenwerkingsverband Regio West-Brabant.

 • De Woo en de bescherming van ambtenaren

  Gevoelig onderwerp bij openbaarheid van overheidsinformatie vormt de bescherming van degenen die bij de beleids- en besluitvorming zijn betrokken. Bescherming van de ambtenaren die in alle vrijheid moeten kunnen adviseren staat hoog in het vaandel. De initiatiefnemers van de Wet open overheid probeerden daar in eerste instantie mee te breken.

 • Wietteelt j/n

  Voor of tegen experimenten met wietteelt? That’s the question. Het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is voor. In een position paper, waarover de 390 gemeenten tijdens de ledenvergadering morgen mogen stemmen, stelt het VNG-bestuur voor er bij een volgend kabinet voor te pleiten dat er experimenteerruimte komt om de cannabisketen eenduidig te regelen - van productie tot en met verkoop.

 • Mystery Burger: Last minute deals

  ‘Er is hier een hele discussie in de commissie over geweest,’ zegt burgemeester Han Noten bij de opening. Meestal betekent zoiets dat er voor de besluitvorming weinig debat over is. Maar de gemeenteraad van Dalfsen heeft nog van alles te zeggen over de nota Verduurzaming Gebouwen.

 • Willekeur in het sociaal domein troef

  De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft stevige uitspraken gedaan over de huishoudelijke hulp en de Wmo. In talrijke gemeenten moet nu het beleid worden aangepast en dat gaat veel geld kosten.

 • Phishing ellende

  Het komt vrijwel wekelijks voor: een ambtenaar die een met ransomware besmet bestandje opent, vervolgens zijn computer binnen luttele seconden versleuteld ziet worden waarna de paniek toeslaat. 

 • De Woo en het probleem van een register

  In mijn vorige column, waarin ik het probleem van de actieve openbaarmaking die voortvloeit uit de Wet open overheid besprak, kondigde ik al aan in deze column de registerplicht uit de Woo onder de loep te nemen. Ook dat is namelijk een van de pijnpunten die de VNG – een van de grootste pleitbezorgers tegen de Woo – naar voren brengt. De registerplicht zou onuitvoerbaar zijn en leiden tot extra bureaucratie. 

 • Mystery Burger: praktische bezwaren

  ‘Dit onderwerp is verbázend uitgebreid aan de orde geweest in de commissie,’ zegt gelegenheidsvoorzitter Dick Roodbeen. ‘Ik daag u, als raad, uit kort en puntig te zijn.’ Roodbeen laat een brede glimlach zien bij die opdracht. Hij weet immers nog niet dat het getouwtrek om een amendement zand in de spreektijdmachine van de raadsvergadering in Veenendaal zal gooien.

 • Aangespoelde bultruggen en integriteitsproblemen

  Elk jaar komt er wel een dier prominent in het nieuws. In 2005 was het de ‘dominomus’ die werd doodgeschoten, omdat hij een wereldrecordpoging in de Friesland-hal dreigde te verstoren. 2007 was het jaar van de Rotterdamse gorilla Bokito. Afgelopen januari was er flinke mediabelangstelling voor vijf potvissen die bij Texel waren aangespoeld. Zij waren niet meer te redden. 

 • Mystery Burger: De lakens en hoe ze uit te delen

  ‘Volgens mij is het in meer dan tien jaar niet eerder voorgekomen,’ zegt Wilma Veldman (ChristenUnie) met lichte pretoogjes. Zij mag vanavond in de raad van Zwartewaterland haar eigen raadsinitiatief verdedigen. Ook al kon je aan het begin van deze vergadering er donder op zeggen dat dit voorstel het zou halen, tóch is dit raadsdebat belangrijk.