of 59100 LinkedIn

Opinie

 • Burgemeester als pouvoir neutre

  De Kroonbenoeming van de burgemeester verdwijnt uit de Grondwet. Althans dat is de bedoeling. Het voorstel is in eerste lezing aangenomen, na de verkiezingen in 2017 moet er in de tweede lezing in de Eerste en Tweede Kamer een tweederde meerderheid worden behaald. Er is een gerede kans dat dit gaat lukken, maar dan moet er wel goed worden nagedacht en verstandig worden geopereerd.

 • Mystery Burger: mes op tafel, mes op de keel

  Het is bloedheet in de kleine raadzaal van Hattem. ‘Vindt u het goed als ik óók m’n jasje uitdoe?’ vraagt burgemeester Jan Willem Wiggers guitig. Dat mag, en even later hangt het ambtsketen rechtstreeks over zijn witte hemd. Later op de avond zal de burgemeester ook nog zijn voorzittershamer afgeven aan plaatsvervanger Gert Kers. Het te bespreken agendapunt over RTV Hattem valt immers ook in zijn portefeuille.

 • Leeswijzer bij uitspraak van Rey

  De Roermondse gemeenteraad heeft vorige week bij de uitspraak van de rechtbank Rotterdam in de zaak van Rey stilgestaan. Ook al hebben zowel het OM als Van Rey hoger beroep aangetekend. Waarmee de kwestie overigens nog langer gaat duren, nog meer stof zal doen opwaaien en vast ook extra stof tot nadenken gaat opleveren. 

 • Mystery Burger: wel knoppen, geen kaders

   De gemeente Bunnik werkt aan een nieuwe Woonvisie — pardon, een Visie op Wonen. ‘Dat is iets heel anders, want wonen gebeurt in een brede context’, aldus Nick, een van de adviseurs die de eerste contouren van die Visie op Wonen van het college aan de gemeenteraad toelicht. ‘We vragen u of u zich herkent in die beelden,’ legt wethouder Rob Zakee uit.

 • Troonrede moet helemaal anders

  Bij de troonswisseling was er de gelegenheid om Prinsjesdag aan te passen aan de moderne tijd. Helaas is dat toen achterwege gebleven, maar het zou alsnog moeten plaats vinden. Koning Willem-Alexander leest op de derde dinsdag in september de jaarlijkse beleidsvoornemens voor van het kabinet-Rutte II. Het gaat hier om een lange traditie en op zichzelf genomen is er alle reden om goede tradities in ere te houden.

 • Rotte Apple

  Het stond er echt. Het ging over Apple. ‘Een van de meest bewonderde ondernemingen in de wereld’, aldus het FD. O ja, het ging in datzelfde artikel in de krant van zakelijk Nederland ook over belastingontwijking van diezelfde firma. De bewierookte onderneming droeg in 2014 0,005 procent over de behaalde winst af aan de fiscus. De Ierse in dit geval. Dat is dus een winstbelasting van vijftig euro per verdiend miljoen.

 • De Woo en de juridisering en administratieve lasten

  In deze zevende column over de Wet open overheid is het tijd voor een moment van terugkijken en bezinnen. Niet in de laatste plaats omdat een deel van de columns vooral wat kritische kanttekeningen zet bij de wet en de Eerste Kamer in oktober weer verder zal gaan met de behandeling. 

 • Opheffen gemeente geen optie

  Peter van Lieshout – hoogleraar in de theorie van de zorg – bepleit een verdergaande decentralisatie naar gemeenten, zowel in het sociaal domein als ten aanzien van het economisch beleid.

 • Geen komkommertijd in openbaarheid overheidsinformatie

  Wie zou denken dat – na de storm van voor de zomer – het wat rustiger zou zijn op het gebied van overheidsinformatie en de beschikbaarheid daarvan heeft het goed mis. Zo werd de zomer ingeluid met de nodige kritiek op de VNG-lobby. Kritiek die ik al eerder nuanceerde in een column en gebeurde er meer op dit terrein. Om weer een beetje bij te zijn, bespreek ik hierna enkele opvallende actualiteiten.

 • Fout begin democratie nieuwe stijl

  In de herfst van 2014 vroeg senator Loek Hermans om de instelling van een staatscommissie die het parlementair stelsel moet gaan bekijken. Nu – twee jaar later – vragen de voorzitters van Eerste en Tweede Kamer aan premier Rutte om met die instelling voortgang te maken.

 • Voorkomt privacy by design Big Brother?

  Onlangs heb ik op een congres geleerd waar je op moet letten als het gaat om privacy by design. Privacy by design betekent dat je bij de ontwikkeling of implementatie van software al rekening houdt met de (verwerkingen van de) persoonsgegevens in dat systeem.