of 59250 LinkedIn

Opinie

 • Vertrouwenscommissie is failliet

  In de Volkskrant schrijft collega Wim Derksen dat de vertrouwenscommissie het ‘ultieme achterkamertje’ is. In beslotenheid wordt bedisseld wie de nieuwe burgemeester wordt. Deze keuze wordt zelden nog gecorrigeerd op het nationale niveau en dat betekent dus dat de gemeenteraad er maximaal over gaat. Van enige transparantie is echter geen sprake en we moeten er daarom dankbaar voor zijn dat er af en toe iemand is die komt melden wat er precies in die commissies gebeurt. Dat lekken is weliswaar strafbaar, maar volgens Derksen is het stelsel van de vertrouwenscommissies werkelijk niet meer van deze tijd. 

 • Zinloos begroten

  Een meer inhoudsloze en visieloze begroting kun je je nauwelijks voorstellen, schreef ik vorig jaar op Prinsjesdag. Er waren verkiezingen in aantocht en het kabinet beloofde opeens met ruime hand honderden miljoenen uit te geven aan beleidsterreinen die er tot dan bekaaid vanaf waren gekomen. 

 • Ministerschap Plasterk een fiasco

  Bij het aantreden van Ronald Plasterk praatte ik de aanstaande minister bij over de staat van openbaar bestuur en de uitdagingen die aanstaande waren. In dat gesprek passeerden vele thema’s de revue, maar een belangrijk accent vormde de toen komende decentralisaties. 

 • Minder is maar zelden beter

  Voor het eerst in acht jaar groeit het aantal gemeenteambtenaren weer: een stijging van 0,8 procent. Dit aldus de Personeelsmonitor 2016 van het A&O fonds Gemeenten. Recente cijfers ontbreken, maar ook bij het rijk zou er sprake zijn van een personeelsstijging. Reden voor De Telegraaf om in chocoladeletters te spreken van ‘ambtenaren die koppig stand houden’. Vooral de oudere ambtenaar moet het ontgelden, die zou maar niet van zijn plaats te krijgen zijn. Na zoveel mislukte pogingen van achtereenvolgende kabinetten om het mes te zetten in het ambtenarenkorps, moet het onder Rutte III dan maar gebeuren.

 • Woonplaatsvereiste aanscherpen

  Column Reageer

  Burgemeesters en wethouders hebben bij voorkeur hun woonplaats in de gemeente waarin ze functioneren. Logisch. Immers de burgers van een gemeente hebben een volksvertegenwoordiging gekozen. Die gemeenteraad kiest de wethouders en ook de burgemeester is op allerlei manieren aan die raad gebonden en functioneert als eerste burger. 

 • Van der Laan reduceert politiek tot probleemmanagement

  Het was een prachtig interview. Een mooi en waardig gesprek tussen twee mensen waarvan de één empatisch genoeg was om oprecht naar de ander te luisteren en waarbij de ander ook echt een verhaal wilde vertellen. Zodoende zag ik met veel waardering de Zomergasten uitzending met Amsterdams burgemeester Eberhard van der Laan. Uiteraard was er bewondering over het einde van het interview. Een aangrijpend slot dat ook mij niet onberoerd liet.

 • De formatie van migratie

  En weer liep de formatie ‘stuk op migratie’. Migratie bleek een ‘te grote drempel’. Dit was de constatering van zowel Edith Schippers als Herman Tjeenk Willink. Daarmee leek de formatie ‘muurvast’ te zitten. Maar wat ís migratie eigenlijk?

 • Ontslagbesluit onaantastbaar

  In Deventer is een opmerkelijke politieke situatie ontstaan. Vanwege financiële overschrijdingen bij het filmtheater De Viking verloor D66-wethouder Hartogh Heys het vertrouwen van de coalitiepartners. Hij trad af en de D66-fractie trok de steun voor het college in. Vervolgens diende D66 – samen met de oppositiepartijen – een motie van wantrouwen in tegen de andere drie wethouders. 

 • Houd je van lezen? Word dan raadslid!

  Bovenstaande titel zou zo maar een wervingsslogan kunnen zijn voor raadsleden. Het betreft geen ontspannende literaire thrillers, detectives, romans of biografieën. Nee, als raadslid kun je een heel nieuw genre toevoegen aan je repertoire: ‘stukken voor de raad’. Juist in een tijd waarbij het ‘ontlezen’ aan de orde is, helpt die leesplicht niet. In de praktijk blijkt het leeswerk namelijk één van de punten die potentiële raadsleden ervan weerhoudt de stap naar het raadswerk te zetten.

 • Mijd de informatiecarrousel bij invoering Omgevingswet

  De decentralisatie van het sociaal domein is nauwelijks afgerond, of we beginnen aan de volgende grote operatie: de invoering van de Omgevingswet. Dat biedt gemeenteraden kansen om de lessen die zijn geleerd uit die vorige grote operatie in de praktijk te brengen. Maar de eerste signalen wijzen daar niet op. Want net als bij het sociaal domein is alles er op gericht om tot een goede technische invoering te komen. Daar kun je niet op tegen zijn. Maar het effect is dat gemeenteraden in informatiebijeenkomsten worden gezogen en niet aan de wezenlijke vragen over visie en rollen toe komen.