of 59232 LinkedIn

Wob-misbruik te lijf

De huidige dwangsom op niet op tijd reageren op een Wob-verzoek lokt dat misbruik uit. De indieners zijn soms helemaal niet uit op informatie, maar op geld. Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken gaat nu dit misbruik van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) te lijf.
3 reacties

Hij had het al aangekondigd, maar nu gaat minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken echt het misbruik van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) te lijf.

Uit op geld
De huidige dwangsom op niet op tijd reageren op een Wob-verzoek lokt dat misbruik uit. De indieners zijn soms helemaal niet uit op informatie, maar op geld. ’Zo wordt bijvoorbeeld een Wob-verzoek verborgen in een open sollicitatiebrief, in de hoop dat het verzoek over het hoofd gezien wordt en weer geld geïnd kan worden’, aldus het ministerie. Die praktijk kost de overheid naar schatting jaarlijks tussen de 8 en 14 miljoen, becijferde het departement.

Dwangsom afgeschaft
Dus wordt de dwangsom afgeschaft. Bestuursorganen moeten wel tijdig blijven reageren op een Wob-verzoek. Lukt het niet binnen de geldende termijnen te beslissen, dan kan de verzoeker naar de rechter. (ANP)

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door ton (pa) op
Het zou al veel schelen als de overheid zelf eens wat sneller zaken zo kunnen afwikkelen. Standaard is er minimaal 2x 4 weken nodig om een verzoek af te wikkelen. Hierna gaat kan het in de jaren lopen voordat je wob verzoek is afgehandeld. Ook de overheid is mede schuldig aan het vertragen van het openbaar maken van documenten..Eenvoudiger zou zijn als veel documenten direckt openbaar worden gemaakt..Waarom moeten wij daarom verzoeken ?
Door Nobby (animal cop) op
Jammer dat dit zo lang heeft moeten duren terwijl de werkvloer het al jarenlang aan de kaak heeft gesteld. De combinatie WOB en Wet Dwangsom is een zeer ongelukkige geweest en veroorzaakt door een paar wereldvreemde politici. Het wordt gewoon tijd dat we het overheidsbestuur sterk gaan vereenvoudigen waardoor het veel efficienter wordt. Er hoeft dan echt niet zo sterk bezuinigd te worden, sterker nog een simpeler overheid levert miljarden op. Wilt u voorbeelden: terug naar rijk, provincie en gemeenten m.i.v. opheffen alle ZBO's, alle salarisstructuren op basis van maximaal salaris minister, geen beroep meer tegen de jaarlijkse WOZ-waarderingen of WOZ opheffen en gemeenten 10% van de inkomstenbelasting geven, De afgelopen 15 jaar is er meer bureaucratie ontstaan dan in de 50 jaar daarvoor!
Door Hor op
Elk alternatief voor de WOB zal onevenredig beslag leggen op de ambtelijke capaciteit maar dat is ook de bedoeling, het gezwel overheid moet blijven groeien.