of 59232 LinkedIn

Wiebes: onderzoek naar groter gemeentelijk belastinggebied

De ministeries van Binnenlandse Zaken en Financiën laten een onderzoek doen naar de mogelijke uitbreiding van het lokaal belastinggebied. Dat schrijft staatssecretaris Wiebes van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij meerdere keuzes aangeeft voor een herziening van de belastingen. Keuze 8 gaat over de uitbreiding van het gemeentelijk belastinggebied.

De ministeries van Binnenlandse Zaken en Financiën laten een onderzoek doen naar de mogelijke uitbreiding van het lokaal belastinggebied.

Dat schrijft staatssecretaris Wiebes van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij meerdere keuzes aangeeft voor de belastingherziening. Keuze 8 gaat over de uitbreiding van het lokaal belastinggebied.

 

Passend bij de decentralisaties

Nederland, zo meldt Wiebes de Tweede Kamer, in 2010 met 7,5 procent het laagste aandeel decentrale belastingen van de OESO-landen. Die zitten gemiddeld op 37 procent – de gebruiksheffingen niet eens meegeteld. ‘Bij de grotere rol die gemeenten na de drie decentralisaties spelen, past meer ruimte om zelf belastingen te heffen’, schrijft Wiebes. Een verruiming van het decentrale belastinggebied komt volgens hem ook tegemoet aan een reeks van aanbevelingen op dat terrein. Hij noemt onder andere dat van de commissie Eenhoorn (2005), OESO (2014) en het Centraal Planbureau (2014). De staatssecretaris had aan dat rijtje ook nog de recente adviezen van de Raad voor het openbaar bestuur, de Raad van State en de Algemene Rekenkamer aan kunnen toevoegen.

 

Lagere uitkering gemeentefonds

Wanneer gemeenten meer eigen inkomsten hebben is een lagere uitkering uit het gemeentefonds volgens de staatssecretaris mogelijk. Voordeel daarvan is dat het rijk daardoor de ruimte krijgt om de belasting op arbeid verder te verlagen. De keuze van een grondslag voor gemeentelijke belastingen is een belangrijke. Het kabinet denkt volgens de brief aan een invulling waardoor die wig daadwerkelijk kleiner wordt. ‘Als we via een omweg de belastingen op arbeid weer zouden terugkrijgen, levert deze hervorming geen werkgelegenheid op, maar alleen een hoop discussie over lokale inkomenspolitiek en extra administratieve lasten’, stelt de VVD-bewindsman.

 

Democratische verankering

Het kabinet zoekt naar een model met ‘een evenwichtige verdeling van de lasten en een geloofwaardige, democratische verankering van gemeentelijk kostenbewustzijn.’ Samen met minister Plasterk gaat hij onderzoeken ‘of en hoe een verruiming van zo'n gemeentelijk belastinggebied vorm en draagvlak zou kunnen krijgen.’

 

Heel goed nieuws

In een reactie laat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) weten dat ‘natuurlijk heel goed nieuws’ te vinden. ‘Wat ons betreft kunnen ze daar meteen mee aan de slag en doen ze dat in een stevig tempo. Er liggen genoeg adviezen en concrete voorstellen waarmee ze aan het werk kunnen. En de VNG werkt natuurlijk graag mee aan een goed en snel realiseerbaar voorstel’, aldus de gemeentelijke koepelorganisatie.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door p veenstra (bestuurder in waterschap) op
Mooie uitspraken maar wordt het niet eens tijd dat beide de ogen eens open doen ,want wie gaan ten onder in deze maatschappij juist de kleine ondernemer die in veel gevallen het water aan de lippen staat o a door de gemeente belastingen c q heffingen op van alles en nog wat ,maar een ambtenaar zit in een gouden kooi .en dat moet veranderen ,p veenstra.
Door Jan Leroy (Directeur Bestuur Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) op
Vanuit de VVSG zijn we graag bereid om hierover mee na te denken. Vlaamse gemeenten halen vandaag 45 tot 50% van hun exploitatie-inkomsten uit belastingen. Het grootste deel komt uit aanvullende belastingen op federale of gewestbelastingen. Dat beperkt de extra administratieve kosten. Verschillen in fiscale draagkracht worden deels gecompenseerd door het Gemeentefonds.
Door eric (directeur adviesbureau) op

Wij adviseren er heel voorzichtig mee te zijn, omdat er grote verschillen in lasten kunnen ontstaan in buurgemeenten en er ontstaan weer gigantische bureaucratiën. Het Rijk kan de lasten gigantisch verlagen door de hypotheekrente af te schaffen bij de huidige lage percentages, nieuwbouw woningbouw stimuleren (maatwerk) waar vraag naar is en slopen waar mogelijk en dan minder terugbouwen. Mensen en overheden moeten hun verlies durven nemen en daardoor de economie weer aanjagen. Als de waardes van woningen wat dalen is helmaal niet erg. Gebeurde inde 80- tiger jaren ook. Nu worden met belastinggelden, zowel de koopwoningen als huurwoningen kunstmatig hoog gehouden. In plaats van dat de markt zijn werk doet. Vraag en aanbod bepalen de prijs. De overheid heeft zich hier onnodig ingemengd en gezorgd voor enorme werkloosheid onder de Nederlandse bevolking.
Door Haary (Adviseur) op
Over de vergroting van het lokale belastinggebied wordt al decennia gepraat. 'All talk no action'. Lokale heffeingen zijn in NL minimaal. Lokale overheden weten dat sinterklaas in den Haag zit en dat zwarte piet (staten of raad) liever niet te veel heft van de eigen bevolking.
Dus gratsi advies niet teveel aandacht aan besteden. Waait weer over. Gebeeurt niets.
Door van spreckelsen (voorzitter) op
Monetaire vrijheid-autonomie van gemeenten, dus de mogelijkheid om zelf betalingsmiddelen in omloop te brengen, zorgt voor dversificatie van de economie binnen het belastinggebied van gemeenten. Zie prof Lietaer cs .
Door Jan Swinkels (burger) op
En hoe zit het met ons aandeel centrale belastingen binnen de OESo-landen?
Door dirk op
Is dit wel zo voordelig voor de krimp gebieden. Minder mensen minder belasting en ook nog eens gekort worden gemeentefonds.... Ben benieuwd hoe dit gaat uitpakken.
Door Hoekstra op
de adder onder het gras is uitruil van belasting op arbeid (dus loon en inkomen) en een andere, niet inkomensafhankelijke grondslag. Gemeenten mogen dan een belasting gaan heffen die niet op draagkracht Is gabaseerd maar bijvoorbeeld op gebruik, of een voor iedereen gelijke heffing. Dat worden nog leuke discussies.
Door gemeenteraadslid (gemeenteraadslid) op
De heffings- en invorderingskosten van de belasting-
en premieopbrengsten van de Belastingdienst lagen reeds jaren geleden nog maar even boven de 1%. De gemeentelijke belastingen kosten (afhankelijk
van de desbetreffende heffing tot tientallen) procentpunten méér.
In de praktijk maakt de gemeenteraad niet een afweging zoals een zwembad concreet te bekostigen met een belastingverhoging. Die 'allocatie' bestaat niet!