of 59232 LinkedIn

'Vergunning voor monstertruck in Haaksbergen was in orde'

De veiligheidsvoorschriften in de vergunning voor het stuntevenement in Haaksbergen in september vorig jaar waren voldoende. Ook met de kennis van nu was de vergunning afgegeven concluderen burgemeester en wethouders van de gemeente Haaksbergen.
12 reacties

De veiligheidsvoorschriften in de vergunning voor het stuntevenement in Haaksbergen in september vorig jaar waren voldoende. Ook met de kennis van nu was de vergunning afgegeven. Er is dan ook geen reden om de verleende vergunning alsnog te vernietigen. Tot deze conclusie komen burgemeester en wethouders. Bij het evenement kwamen drie mensen om het leven en raakten 28 mensen gewond, doordat een monstertruck rechtdoor in het publiek reed.

Bezwaar
Tientallen betrokkenen hebben bezwaar gemaakt tegen het afgeven van de vergunning. De gemeentelijke commissie bezwaarschriften adviseerde het college kortgeleden om de vergunning alsnog in te trekken, onder andere omdat het stuntterrein te klein zou zijn geweest. Het college legt dat advies naast zich neer. ‘Ook al komt dat hard en kil over’, aldus burgemeester Hans Gerritsen. ‘Emotie vertroebelt de feiten. Die zijn dat welke vergunning dan ook niets had veranderd aan het ernstige ongeluk dat is gebeurd.’

10 meter
Volgens Gerritsen stond ‘nadrukkelijk’ in de vergunning dat het publiek op een afstand van minstens 10 meter achter dranghekken moest staan. ‘Dat is een voldoende veiligheidsmarge, zelfs als een stunt niet helemaal goed verloopt. Ook voor publiek dat in de rijrichting van de monstertruck stond.’ Direct na het ongeluk was er veel kritiek op het feit dat in die rijrichting toeschouwers stonden. Maar Gerritsen zegt dat er niets was gebeurd als het voertuig na de stunt gewoon zoals normaal een bocht had gemaakt.

Extreme scenario’s
‘Nu is de truck rechtdoor en sneller gaan rijden. Hoe dat kon gebeuren moet uit het onderzoek van het Openbaar Ministerie blijken.’ Gerritsen erkent dat er meer informatie had moeten worden gevraagd over het optreden van de monstertruck. ‘Maar als dat wel was gebeurd, en ik had gehoord hoe de stunt ging en dat er een veiligheidsknop aan boord was, had ik het groene licht gegeven. Je kunt niet in de meest extreme scenario's denken.’

Handhaven
De bezwaarmakers kunnen beroep aantekenen tegen het handhaven van de vergunning. Dat heeft namelijk ook gevolgen voor eventuele aansprakelijkheid van de gemeente. De Onderzoeksraad voor Veiligheid komt naar verwachting in mei met een rapport over het monstertruckdrama.

Burgervader
Letselschadespecialist Yme Drost, die namens 25 slachtoffers bezwaar maakte tegen de vergunning die de gemeente afgaf voor het evenement, zegt dat burgemeester Hans Gerritsen een burgervader moet zijn voor zijn inwoners. Hij zegt steeds dat hij ‘er is’ voor de slachtoffers van het ongeluk met de monstertruck, maar hij belijdt dat met de mond terwijl hij deze mensen in werkelijkheid negeert. Drost is verbolgen over de conclusie van burgemeester en wethouders dat de vergunning in orde was. ’Het enige belang van de gemeente is om onder rechtszaken uit te komen’, aldus Drost. Volgens Drost hebben de slachtoffers van het monstertruckdrama ‘geen goed woord over’ voor de burgemeester.

Aftreden
Drost zei woensdag dat hij de aan hem gerichte brief van de gemeente over het handhaven van de vergunning nog niet had ontvangen. ‘Zodra ik het besluit heb gelezen, teken ik namens de slachtoffers beroep aan bij de bestuursrechter’, kondigde hij aan. Als die hem gelijk geeft, rest Gerritsen niets anders dan aftreden, meent de letselschadespecialist. ‘De burgemeester heeft zich nu zodanig ingegraven dat hij moet opstappen als het afgeven van de vergunning toch onjuist blijkt te zijn, zoals zijn eigen commissie vernietigend vaststelde.’ (ANP)

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Ivo op
Zou Drost ook stoppen met zijn werk als hij ongelijk krijgt, net zoals hij dat van de burgemeester verlangd?
Door EMLS (annotator) op
@p
Zo simpel is het niet anno 2015. De technieken en software toepassingen zijn zo ingewikkeld geworden, ook bij evenementen, waardoor specifieke kennis is vereist om de risico,s te kunnen beoordelen. Een evenement anno 2014-2015 is wel van andere aard dan het koekhappen uit het verleden. De wetgever ( 1e en 2e kamer) had de wetgeving mee moeten laten evalueren met de voortgang van de technologie. Nederland is blijven stilstaan bij een APV-tje. Ook de Nederlandse Raad van State is in haar jurisprudentie onvoldoende richtinggevend geweest waardoor gebrekkige wetgeving is blijven voortbestaan. Een dergelijk ongeluk had en kan nu nog steeds in elke plaats van Nederland gebeuren. De Nederlandse wetgever is aan zet !
Door Henny (ambtenaar) op
Ik neem toch aan dat de bezwaarschriftencommissie haar advies vrij van emoties heeft opgesteld en puur naar de feiten heeft gekeken.
Door p op
Iets centraal regelen is geen garantie voor kwaliteit. Maar de tijd nemen voor het beoordelen van een vergunning en hierbij je gezonde verstand gebruiken had in dit geval net zo goed geholpen.
Door luuk op
Zoals EMLS reeds opmerkte is het juridisch kader in Nederland bij aanvragen en afgifte van (risico-volle) evenementenvergunningen de plaatselijke APV.maar de lokale instanties hebben niet die specifieke kennis in huis. De staat is hiervoor verantwoordelijk. Waarom wordt de Nederlandse staat niet aansprakelijk gesteld en waarom wordt het VNG niet op het matje geroepen?
Door emls (ANNOTATOR) op
Op 30 september 2014 verscheen de eerste annotatie geschreven door EMLS.

Ongeluk met monstertruck in Haaksbergen. Nederlandse wetgeving onvoldoende .

Voor het organiseren van een evenement zoals in het Nederlandse dorp Haaksbergen plaats heeft gevonden heeft men een evenementenvergunning nodig. Deze vergunning moet in Nederland bij de gemeente worden aangevraagd.

Niet alleen is de vergunningverlening van belang maar meer nog de vergunningaanvraag.
De vergunningsaanvraag moet worden gepubliceerd doch ook de vergunningverlening moet tijdig voor het evenement worden openbaar gemaakt zodat belanghebbenden, omwonenden en anderen des nodig juridische stappen kunnen ondernemen als men het niet eens met het te houden evenement. Een Nederlandse burger moet dus ook de tijd hebben om een bezwaarschrift in te dienen om aan de Nederlandse bestuursrechter om een voorlopige voorziening en/of om schorsing te vragen van de verleende evenementvergunning om aldus meer specifieke voorschriften t.a.v. de veiligheid m.b.t. het te houden evenement af te dwingen en om bijv. een voorzorgs- en ontruimingsplan te eisen enz.

De evenementenvergunning in Haaksbergen is op 24 september 2014 (vijf dagen voor datum dat het evenement werd gehouden) verzonden aan de organiserende stichting. Of de aanvrage en de afgifte van de evenementenvergunning is gepubliceerd was steller dezes op moment van schrijven van dit artikel niet bekend.

De wettelijke basis in Nederland is veelal de Algemene Plaatselijke Verordening ( APV ) welke in Haaksbergen in 2010 door het gemeentebestuur werd vastgesteld.

Het ongeluk tijdens de Love Parade in de Duitse stad Duisburg waarbij 20 doden zijn gevallen en grote aantallen festivalgangers gewond zijn geraakt toen duizenden mensen klem kwamen te zitten in een voetgangerstunnel gaf eens te meer de noodzaak aan van een door de centrale overheid afgegeven evenementenvergunning en ook om zulk soort vergunningen niet te doen laten regelen via plaatselijke verordeningen door het gemeentebestuur.

In Nederland laat men het vergeven van evenementenvergunningen en meldingen over aan de 403 gemeenten waarbij veelal de burgemeesters als bevoegd gezag gelden. Doch de plaatselijke lokale bestuursorganen hebben veelal de expertise niet in huis om de risico’s op zijn merites te kunnen beoordelen. De Nederlandse wetgeving is t.a.v. het houden van risicovolle evenementen een grijs gebied. Als een land gebrekkige wet- en regelgeving introduceert en/of laat voortbestaan handelt zij onzorgvuldig en daardoor onrechtmatig.

EMLS

Utrecht / Haaksbergen 30 sep.. 2014
Door p op
Volgens mij waren de adviezen van de commissie een mooie kapstok gewest om op te stappen... maar ja de emotie zal de feiten wel hebben vertroebeld-opstappen moet je wel durven!
Door Ambtenaar op
@ gewezen ambtenaar A. Biels: Als gewezen ambtenaar zou u toch behoren te weten dat in bezwaar het primaire besluit door het bevoegd gezagd (dus door het orgaan dat in primo heeft besloten) wordt heroverwogen. Hierbij wordt het bevoegd gezag geadviseerd door een onafhankelijke commissie.
Door Aug Biels (gewezen ambtenaar) op
Wij van WC Eend hebben onafhankelijk onderzoek gedaan naar WC Eend en constateren dat WC Eend de beste WC Eend is.

Als er in deze kwestie nu toch één instantie is die dit onderzoek niet had moetn uitvoeren dan is het toch wel de instantie die eindverantwoordelijk was voor het afgeven van die vergunning.

Hoe kan het in 's hemelsnaam dat dit soort volstrekt onbekwame stoethaspels op dit soort verantwoordelijke posities terecht komen? Nou ja, google dan maar op Stichtse Vecht of Roermond....