of 59221 LinkedIn

'Verandering nodig voor meer agglomeratiekracht'

Succesvolle regio’s zullen een illusie blijven als Nederland geen fundamentele bestuurlijke veranderingen doorvoert, stelt de Eindhovense burgermeester Rob van Gijzel.

Succesvolle regio’s zullen een illusie blijven als Nederland geen fundamentele bestuurlijke veranderingen doorvoert, stelt de Eindhovense burgermeester Rob van Gijzel. Wat hem betreft is het invoeren van 57 grote gemeenten een goed idee.

Mesoniveau belangrijk
Van Gijzel uitte zijn waarschuwende woorden op het KING-congres. Hij ziet de verstedelijking verder toenemen (naar 80 procent) en dat zal voor zowel stad als platteland een grote opgave zijn. En alle maatschappelijke systemen - gezondheidszorg, huisvesting, onderwijs, et cetera - worden daaraan blootgesteld, naast de inherente ontwikkeling die ze toch al doormaken. ‘Daar praten we allemaal niet over.’  De ontwikkelingen hebben vooral een regionaal karakter. ‘Het mesoniveau is erg belangrijk. Dáár ligt de centrale as van de ontwikkeling.’ 

Niets verandert
Maar ondertussen vinden er geen fundamentele veranderingen plaats. ‘Onze overheidsstructuur is uit 1853 en de bestuursfilosofie uit de jaren dertig. Hoe kan het nu dat onze overheid zo hetzelfde blijft, terwijl de wereld zo verandert?’ Als voorbeeld noemt hij de komst van Taiwanese bedrijven naar de regio Eindhoven. Dat levert de stad wat werk op, maar nauwelijks extra belastinginkomsten, omdat die vrijwel geheel naar de rijksoverheid gaan. Van Gijzel ziet de cijfers van de OESO over de lage agglomeratiekracht van Nederland bevestigd. 

Hard hoofd
De door Atlas voor Gemeenten uitgewerkte kaart met 57 gemeenten die in Nederland zouden moeten overblijven omdat ze een organische eenheid vormen, juicht hij in een aansluitende discussie van harte toe. ‘Als Nederland wil meedoen, moeten we kunnen werken op de manier van New York of Silicon Valley.’ Maar hij heeft er een hard hoofd in dat die 57 gemeenten er echt komen. ‘Ik moet de brandweer met 21 burgemeesters aansturen. Ik zit in 16 bestuurlijke overleggen. Ik word er gek van.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door V6 op
Nota bene de opmerking van Van Gijzel dat hij geen belastinginkomsten krijgft van de komst van buitenlandse bedrijven... dat zijn uiteraard zaken van nationaal niveau. De EU vindt zelfs dat lidstaten dezelfde regimes voor bedrijven zouden moeten hebben, zoals de socialisten (partij van Van Gijzel) in de EU net voor pleiten... En die drang naar verstedelijking valt in de crisistijd wel mee, da's vooral een geloof. Appartementen in Eindhoven raak je nauwelijks kwijt. En 57 gemeenten... tja een naar idee als op het plaatsnaambord Deurne gemeente Groot Eindhoven prijkt, geleid door Grote Leider Van Gijzel himself...
Door H. Wiersma (gepens.) op
Het is mij uit het hart gegrepen. De VNG heeft je moderne ideeën, spirit en voorzitterschap hard nodig.
Door J. de Kroon (nvt - gepensioneerd ) op
In deze tijd is het modewoord "schaalvergroting" |Er wordt te pas en te onpas zonder te luisteren naar de bevolking gesproken over samenvoegen van provincies, steden en dorpen. Maar de bevolking wil dat niet en niet alleen om emotionele redenen. Hoe groter de gemeente in oppervlakte en aantal bewoners, hoe verder de bestuurders van de mensen staan. Wij moeten niet alleen denken in economische termen! Er zijn ook andere zaken, die belangrijk zijn.
Je kunt ook gewoon agglomeraties maken. De burgemeester van de centrumgemeente kan dan als voorzitter in de vorm van primus inter parus goed coördineren.
Door Frank op
Als je de agglomeratie wil versterken, moet je die bevoegdheden geven. Ofwel: er een volwaardig bestuursorgaan van maken.
Op zich een idee dat de moeite van het uitwerken waard is. Wel in combinatie met het bestaansrecht van provincies en waterschappen graag. Want op een extra bestuurslaag zit niemand te wachten.
Door Plafond op

Deze (benoemde) Pvda regent is het eens met Pvda plannen mbt schaalvergroting, interessant.
Door L.R. Bekker (Commissie stadsonwikkeling en beheer Den Helder) op
Conservatief Nederland zit vastgebakken aan alle oude bestuurslagen. Ter vergelijking, NL zou als 'stad' met ons huidige inwonersaantal op de 16e plaats staan op de lijst van grootste wereldsteden. Onze bestuursorganisatie is dus echt niet meer anno 21e eeuw. 12 provincies, 393 gemeenten, 24 waterschappen en daaronder nog diverse vage bestuurslagen. Bestuurders raken vaak de weg al kwijt binnen de regelgeving in deze bestuurslagen, bedrijven en burgers zijn allang de weg kwijt.
De kosten voor onze verzorgingsstaat liepen de pan uit maar we zijn blind voor de enorme kosten om al deze bestuurslagen te managen. Dit geld is hard nodig om het onderwijs en onze economie aan te jagen en onze veiligheid verder te verbeteren.
Door Broadcaster (gemeenteambtenaar) op
Groot is beter en Veel is mooi. Een typisch ouderwets en volkomen achterhaald PvdA-geluid.
Van al die verschillende gemeenschappelijke regeling word je inderdaad horendol maar het orgaan waar die onder een dak zouden kunnen worden ondergebracht bestaat allang. Dat heet provincie. Als je de overkoepelende taken daar onderbrengt kunnen gemeenten zich op die kerntaken concentreren, die het dichts bij de burger liggen. Dichterbij kun je de democratie niet brengen.