of 59232 LinkedIn

Tegengeluid van jonge Amsterdamse ambtenaren

Het Jonge Ambtenaren Netwerk van Amsterdam (JAN) vindt dat de discussie over medezeggenschap niet alleen door de Centrale Ondernemingsraad (COR) en de gemeentesecretaris moet worden gevoerd, maar gemeentebreed.

Het Jonge Ambtenaren Netwerk van Amsterdam (JAN) voelt zich niet betrokken bij de discussie over de medezeggenschapsstructuur tussen de Centrale Ondernemingsraad (COR) en gemeentesecretaris Van Gils. ‘We willen hier een gemeentebrede discussie over.’

Niet betrokken

‘Op grote afstand van de werkvloer spelen ingewikkelde discussies over medezeggenschap tussen de COR en de gemeentesecretaris. Exemplarisch voor hoe medezeggenschap nu in de organisatie is geregeld’, aldus JAN-voorzitter Dianne Geerds. ‘Omdat die discussies erg ingewikkeld zijn, is het voor “gewone” medewerkers moeilijk zich erbij betrokken te voelen.’ Het netwerk las vorige week eerst op de site van Binnenlands Bestuur dat de COR naar de rechter stapte en toen pas op intranet. ‘Dat was niet de juiste volgorde.’


Elkaar vanuit vertrouwen benaderen

JAN vraagt zich af of de rechter de enige uitweg is, of dit wel in het voordeel is van organisatie en medewerkers en of er niet teveel wantrouwen is tussen de partijen voor goede medezeggenschap. ‘Ons voorstel voor nieuwe medezeggenschap gaat hierover: elkaar vanuit vertrouwen benaderen. Als het goed is hebben medezeggenschap en zeggenschap hetzelfde doel: een krachtige organisatie met gelukkige medewerkers. Soms is het dan nodig een compromis te sluiten met het vertrouwen dat de ander je optimaal heeft geïnformeerd en je beide het beste voor hebt met de organisatie.’


Statement maken

Een krachtige organisatie, vertrouwen, betrokkenheid en frisse energie. Daar moet medezeggenschap volgens JAN (1100 leden tot en met 35 jaar) op zijn gebaseerd, schrijven ze in hun visie. Het netwerk wil een tegengeluid laten horen. ‘Door ons voorstel voor nieuwe medezeggenschap ook intern op het intranet aan te bieden aan collega’s willen we de discussie op medewerkerniveau brengen. Een statement maken. Dit lijkt te lukken, want op ons intranetbericht van afgelopen vrijdag zijn al veel reacties verschenen.’


Referendum over medezeggenschap

JAN wil een gemeentebrede discussie over de medezeggenschapsstructuur, bijvoorbeeld via een referendum onder alle medewerkers. ‘Een referendum kan collega’s bij de invulling van de nieuwe medezeggenschapsstructuur betrekken. Het is aan de COR en de gemeentesecretaris een keuze te maken voor een goed middel om medewerkers te consulteren. We denken graag mee.’


Betrokken Amsterdam

Verder wil JAN één centrale OR, ondersteund met tijdelijke-, thema-, expert- en locatiecommissies. Ze creëren een nieuwe lijst met medewerkers uit de hele organisatie (jong, oud, van diverse afkomst) en een vernieuwd programma en dat alles onder de naam Betrokken Amsterdam (Bam*dam). ‘We willen goed opgetuigde en gevulde commissies met ervaringsdeskundigen van alle werkniveaus, experts en collega’s met sociale voelsprieten. Zij kunnen het werk wat OR’en op locatieniveau doen waarschijnlijk net zo goed.’


Rechtstreeks gekozen OR

Komen de commissies ergens niet uit met hun locatiedirectie, dan schalen ze het probleem, inclusief hun advies, op naar de centrale OR. ‘Die centrale OR is rechtstreeks gekozen en dus geen afvaardiging van alle OR’en in de stad. Zo krijgen we de beste OR-talenten in de OR en gepassioneerde collega’s in de commissies. Daar profiteert elke collega van.’

 

Raadsvragen

PvdA en GroenLinks zullen wethouder Pieter Litjens (VVD) donderdag bevragen naar aanleiding van het bericht dat de COR naar de rechter stapt. Het Amsterdamse Groepbestuur van FNV Overheid noemt die stap in een brief naar de gemeenteraad “logisch”. Volgens de FNV wil gemeentesecretaris Van Gils de medezeggenschap de mond snoeren en perkt hij daarmee de vrijheid van meningsuiting van medewerkers in. ‘Wij zijn bereid vergaande stappen te nemen wanneer de COR dit wenselijk acht.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Karel op
Ik neem aan dat van Gils wel wat verdeeldheid onder de Amsterdamse ambtenaren kan gebruiken. Strategisch ongelooflijk dom van JAN. En inderdaad wezenloos jargon.

Wat overigens niet wil zeggen dat COR het handig doet.
Door Rommel op
Ze mogen dan jong zijn, het afschuwelijke ambtenarenjargon beheerst JAN al als de best.
Door Kees op
@nizzle a) ik werk niet voor de gemeente Amsterdam. b) get your facts right. Als je werkt verricht voor een OR krijg je helemaal niks extra's.

Sneuneus ? Wat een niveau bij die JAN-ers. Succes met deze belangenbehartigers ambtenaren in 020 :-)
Door H. Wiersma (gepens.) op
JAN begrijpt ten minste hoe je het veel beter kunt doen.
Door Nizzle op
Uit de reactie van de heer Kees is af te leiden dat het hier om een treurneus uit de huidige COR gaat die bang is om zijn huidige positie en de daarbij behorende bonussen kwijt te raken, aan een groep mensen die wél wat geven om hun collegae. Een betere maatschappij begint bij jezelf toch? Dus Kees, hou de eer aan jezelf en ga alsjeblieft weg bij de gemeente. Je bent verspilling van belastinggeld.
Door Linda op
Ik vind de reactie van dhr. Kees nogal zuur. Als hij goed had gelezen, had hij kunnen zien dat de JAN álle collega's wil betrekken. Als jonge ambtenaar kan ik zeggen dat ik me nu al beter vertegenwoordigd voel door dit idee, dan al die jaren COR. Om met Kees' woorden te spreken: de COR een meer een belangenclubje binnen de gemeente voor oude lullen die zich druk maken over archaische zaken in plaats van meebewegen met een nieuwe organisatie.
Door Kees op
Jan (Jong Ambtenaren Netwerk) is geen partij in deze. Nog de GS is degene die bepaald hoe de medezeggenschap eruit moet komen te zien. JAN vertegenwoordigd 1100 medewerkers van de 14.000 ? die Amsterdam telt. Lijkt me geen goede afspiegeling van de ambtenaren. JAN is meer een belangenclubje binnen de Gemeente. De OR-COR-en vertegenwoordigen iederen, vrouw, man, jong, oud, homo, hetero, allochtoon, minder valide etc.

Argumenten van de Jonge Ambtenaren ruiken een beetje naar puur eigen belang, verder niets.