of 59221 LinkedIn

Subsidie voor onderzoek naar ‘smart governance’

Tilburg Law School gaat onderzoek doen naar nieuwe, grensoverschrijdende vormen van openbaar bestuur. Een belangrijk aandachtspunt is het waarborgen van de democratische legitimiteit. Bestuurskundige Linze Schaap en rechtswetenschapper Sofia Ranchordas van Tilburg Law School krijgen ruim een half miljoen euro van Nwo en de provincie Noord-Brabant voor het onderzoek.

Er komt grootschalig onderzoek naar nieuwe, grensoverschrijdende vormen van openbaar bestuur. Een belangrijk aandachtspunt binnen het onderzoek is het waarborgen van de democratische legitimiteit.

Nwo-subsidie

Bestuurskundige Linze Schaap en rechtswetenschapper Sofia Ranchordas van Tilburg Law School krijgen ruim een half miljoen euro van Nwo en de provincie Noord-Brabant voor het onderzoek. Dat moet leiden tot het delen van best practices tussen stedelijke regio’s in binnen- en buitenland.


Autonoom beleid

Autoriteiten verliezen in de huidige netwerksamenleving steeds meer de mogelijkheid om autonoom beleid te maken. Voor effectief modern bestuur zijn ‘hybride bestuursvormen’ nodig die niet alleen gebiedsgrenzen overschrijden, maar ook verschillende beleidssectoren als publieke als private actoren omvatten, stellen Schaap en Ranchordas. In verschillende sectoren zijn al nieuwe vormen van smart governance ontstaan, zoals in de (Brainport)regio Eindhoven. Overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven werken daar al jaren nauw samen aan de economische ontwikkeling van de regio.


Stadsregio’s

Door Tilburg Law School zal worden onderzocht hoe en in hoeverre dergelijke nieuwe hybride bestuursstructuren worden toegepast in andere sectoren dan in die waarin ze zijn ontstaan. Nadrukkelijk zal ook het vraagstuk van democratische legitimiteit in deze grensoverschrijdende bestuursstructuren ter hand worden genomen. Naast theorievorming is doel van het onderzoek Smart Transformations in City-regional Law and Governance dat (stads)regio’s van elkaars ervaringen kunnen leren.


Vernieuwende vormen

Verschillende vernieuwende vormen van openbaar bestuur zullen worden vergeleken en geanalyseerd, in diverse beleidssectoren en in diverse stedelijke regio's in zowel binnen- als buitenland. Nwo draagt ruim 420.000 euro bij aan het onderzoek en de provincie Noord-Brabant ruim 1 ton. Voor de uitvoering worden gedurende 3,5 jaar ook twee postdoc-onderzoekers aangesteld.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door ernst (beschouwer) op
Een heel erg nuttig onderzoek! Wat mij betreft nog extra geld erbij om sneller resultaat op te leveren.
Door jasin op
heb je daar een half miljoen voor nodig? zijn genoeg mensen die dit gratis hebben onderzocht het wordt alleen in de doofpot gestopt.