of 59232 LinkedIn

Student moet bzk beter inzicht geven

De Studiegroep is door het kabinet ingesteld om een rapport op te stellen over het functioneren van het openbaar bestuur. Het beste essay wordt beloond met een bedrag van 750 euro.
2 reacties

De Studiegroep Openbaar Bestuur van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) schrijft een essaywedstrijd uit voor studenten om daarmee een beter inzicht te krijgen in het functioneren van het openbaar bestuur.

De hoofdvraag die beantwoord moet worden is hoe het openbaar bestuur de economische ontwikkeling van Nederland kan versterken. Studenten kunnen in het essay ingaan op het vraagstuk hoe het openbaar bestuur het vestigingsklimaat voor (grote) ondernemingen kan verbeteren. Of op de vraag hoe digitalisering binnen het openbaar bestuur kan leiden tot meer flexibiliteit en hogere productiviteit. Hoe horizontale verbanden, partnerships en netwerken de (economische) ontwikkeling van stad en regio kunnen versterken kan ook een invalshoek zijn, evenals hoe bestuurlijke indelingen kunnen bijdragen aan innovatiekracht.

De Studiegroep is door het kabinet ingesteld om een rapport op te stellen over het functioneren van het openbaar bestuur. Het beste essay wordt beloond met een bedrag van 750 euro. De winnaar mag bovendien een dag meelopen met secretaris-generaal van BZK, Richard van Zwol. Hij is de voorzitter van de jury, die verder bestaat uit Titus Livius, (directeur Bestuur, Democratie en Financiën van BZK), Marilyn Haimée (directeur Constitutionele Zaken en Wetgeving van BZK) en Mirko Noordegraaf (hoogleraar Publiek Management van de Universiteit Utrecht).

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
Daar heb je echt geen rapport meer voor nodig:
1. verminder het aantal bestuurslagen (minder bestuurlijke drukte geeft minder bureaucratie) en moderniseer de bestuurlijke organisatie.
2. ga eindelijk eens dereguleren en zorg voor minder juridisering en de wetgeving.
3. verminder waar mogelijk het aantal kerntaken.
4. zorg voor een hogere productiviteit van het ambtelijk apparaat (o.a. via deregulering en digitalisering).
enz. enz.
BZK moet gewoon zelf eens presteren!
Door Martin de Boer (adviseur ondernemersondersteuning) op
Hoe kan het openbaar bestuur de economische ontwikkeling versterken?
Zorgen voor een veilige samenleving, stabiliteit, een heldere visie op de toekomst, een goed onderwijssysteem, luisteren naar kritiek en naar wat er speelt in de samenleving, iedereen gelijk behandelen, bevorderen van begrip voor anderen, ruimte geven aan initiatieven van mensen, zorgen voor een goede infrastructuur, delen van de macht, eerlijke rechtspraak, enz..... Voor hoe je beste een overheidsbedrijf kunt runnen kun je het beste bij door de wol geverfde ondernemers te rade gaan in plaats van je door essays van studenten te laten leiden.