of 59232 LinkedIn

‘Slechts fractie planschade windturbines uitgekeerd’

Ruud van Domselaar, juridisch adviseur bij Amice Advocaten, merkt dat er de laatste jaren meer terughoudendheid is bij het uitkeren van planschade door gemeenten.

Planschadevergoeding ontvangen bij windturbines is nog niet zo eenvoudig. Vaak heeft dat te maken met niet geheel onafhankelijke gemeente-adviseurs en een onderschatte daling van WOZ-waarde, zo beweert juridisch adviseur Ruud van Domsel. De NWEA stelt echter dat de schade vaak kleiner is dan gedacht.

150 gedupeerden

Ruud van Domselaar, juridisch adviseur bij Amice Advocaten, merkt dat er de laatste jaren meer terughoudendheid is bij het uitkeren van planschade door gemeenten. Dat is volgens hem goed waarneembaar in de dagelijkse praktijk, waarin hij zo´n 150 gedupeerden bijstaat.  

Misbruik van eerdere uitspraak

Er wordt bij het uitkeren van planschade volgens Van Domselaar door de - via gemeenten ingeschakelde - onafhankelijk adviseur in veel gevallen gewezen naar een uitspraak over een Tilbugse zaak uit 2012. Daarbij oordeelde de Raad van State dat inbreiding van woningen in een woonkern een normale maatschappelijke ontwikkeling is en dat de schade voor risico van de aanvrager blijft. ‘Ik ben het eens met die uitspraak, maar onafhankelijke deskundigen maken er misbruik van door deze toe te passen bij allerlei andere planologische wijzigingen, zoals windturbines’, aldus Van Domselaar.

Onafhankelijkheid

De onafhankelijkheid van de door de gemeente aan te wijzen adviseurs wordt door Van Domselaar bovendien betwist. ‘Deze is vaak al langere tijd betrokken bij de gemeente. Als burger sta je dan met 1-0 achter, omdat hij afhankelijk is van opdrachten van de gemeente en dus niet te loyaal naar de burger toe gevonden wil worden. Dat kan hem namelijk opdrachten in de toekomst kosten. ’Volgens Van Domselaar moeten de taxatierapporten van zowel de door de gemeente ingeschakelde adviseur als van de door de burger ingeschakelde taxateur op gelijke voet worden beoordeeld en gewaardeerd. ‘Momenteel wordt er een te groot onderscheid gemaakt tussen deze twee.’

WOZ-waarde daalt

De bedragen die aan planschade zoal worden uitgekeerd wisselen sterk. ‘In ieder geval willen de adviseurs en rechters de waardedaling door de mogelijke gezondheidsrisico’s bij windturbines en hoogspanningsleidingen vooralsnog niet in hun beoordeling laten meewegen. Dit verlaagt de planschadevergoeding. De WOZ-waarde van een woning kan door een hoogspanningsleiding of windturbine echter zomaar dalen met 90.000 euro. Ik merk dat er dan slechts een fractie van de schade wordt uitgekeerd, bijvoorbeeld 5.000 euro. Soms wordt er ook helemaal niets uitgekeerd. Het is dan maar de vraag hoe de burger dit verschil vergoed kan krijgen. Dit kan in ieder geval vooralsnog niet via de planschadeprocedure.’ Van Domselaar adviseert burgers bij een planschadeprocedure om zich juridisch te laten adviseren. ‘Dat klinkt wellicht als een verkooppraatje. Maar degenen die dat niet doen, worden vaak snel omver geblazen door de gemeente.’

Onderzoek
De Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) kan zich vinden in de stelling dat burgers maar moeilijk invloed kunnen uitoefenen bij een planschadeprocedure, zo vertelt Karin Kooi. ‘Zo’n proces is bovendien voor alle partijen een kostbare zaak. Maar uit gedegen onderzoek van het Tinbergen Instituut van afgelopen september (Renewable Energy and Negative Externalities: The Effect of Wind Turbines on House Prices) blijkt voor ons dat bij plaatsing van een windmolen  de daling van de prijs van een nabijgelegen huis vaak niet zo groot is als wordt gedacht’, aldus Kooi. Zij ziet niet zoveel in planschadevergoeding, maar vindt een andere besluitvormingsprocedure effectiever.

Onterecht hogere claims
In het onderzoek dat Kooi aanhaalt, valt te lezen dat de WOZ-waarde van huizen die in een afstand van 2 kilometer van de windturbines zijn geplaatst gemiddeld dalen tussen de 1,4 en 2,6 procent, afhankelijk van de precieze afstand. Volgens haar liggen de claims vaak onterecht hoger dan die percentages ‘Onze ervaring is ook dat planschade niet veel oplost voor bewoners. In het verleden werden zij wel eens te laat betrokken bij het maken van de plannen. Inmiddels is er een nieuwe gedragscode opgesteld. We betrekken omwonenden nu al vanaf het prille begin bij de besluitvorming. Dat lost veel meer op dan achteraf planschadevergoedingen uitkeren.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Henk Daalder Pak de Wind op
De vooringenomen titel geeft aan hoe verziekt de redactie van binnenlands bestuur is.
Welke lobbyisten hebben deze " journalisten" gehersenspoeld?
Door jan op
@Henk:
u weet duidelijk niet waar u het over heeft. Planschade blijft veelal beperkt tot enkele duizenden euro's, in een enkel geval meer dan 10.000, maar het bedrag van 3ton is volledig uit de lucht gegrepen.
Door Ra op
Je kunt alles van windmolens zeggen maar niet dat ze lelijk zijn, elke rit door de polder is een genot van ruimtelijke schoonheid door dit uitdijende woud van staal.
Door Henk op
Verschillende planschade claims hebben tot nu toe zeer goed uitgepakt. Windmolens veroorzaken een enorme schade. Nog betere resultaten zijn te boeken door de grondbezitters direct een schadeclaim in de bus te doen. Daarnaast is er veelal immatierele schade. Bij een beetje claim kun je al vaak denken aan 300.000 per bewoner.m
Door Henk Daalder Pak de Wind op
De planschade is nihil, omdat windpark bouwers die juist voorkomen.
Door windmolens op voldoende afstand van woningen te bouwen, moet ook door de strenge bouwregels, is er geen planschade.
De tegenstanders proberen wel met veel anti windmolens propaganda, mensen van alles aan te praten. Maar juist door die anti propaganda worden mensen ziek en gaan ze denken dat ze schade hebben van de windmolens. Schade komt door de anti propaganda van de tegenstanders.
Als bijvoorbeeld hun extreme geluidseisen voor windmolens worden toegepast op verkeer, zou iedereen zijn auto 200 m buiten de wijk moeten parkeren, en de rest van de weg naar huis lopen. Zwijgend, anders wordt de geluidsnorm voor windmolens overschreden.

Het is hoog tijd dat windparken als consumenten product aan burgers worden verkocht. Iedere inwoners krijgt dan de kans een kavel windpark te kopen, voor eigen gebruik.
Door die koop afweging gaat iedereen een veel eerlijker beoordeling maken en is de impact van de anti propaganda ook niet zo groot.
Dat aanbod van een stukje windpark is goed voor de voksgezondheid.
http://www.duurzamebrabanders.nl/blog/2015/02/wi …
Door Luuk de Witt (jurist planschade) op
Grotendeels eens met Ruud van Domselaar. Daarbij moeten we niet vergeten dat planschade door aanvragers vaak flink wordt overschat. Matig zware planschade wordt beloond met 4 - 7% waardevermindering. daar gaat minimaal nog 2 % van af. Inderdaad is ook mijn ervaring dat de 'onafhankelijke adviseur' er alles aan doet om de planschadeclaim af te kunnen wijzen, c.q. te minimaliseren. Het zelfde zien we in nadeelcompensatie procedures. Helaas toetst de rechter terughoudend in bestuursrecht, d.w.z. als de procedure op de juiste wijze is gevolgd, dan zal de rechter meegaan met het overheids besluit. Dit kun je eigenlijk alleen maar bestrijden door een zeer goed gemotiveerd rapport van een andere deskundige.
Door Martijn (Planschadeadviseur) op
Dit verhaal heeft in de praktijk ook een heel andere kant: juist om het planschadewerk te kunnen behouden adviseren planschadeadviseurs regelmatig een (te) hoog bedrag toe te kennen (los van zaken met windmolens). Wanneer planschadeadviseurs slechts in het belang van de gemeente adviseren houdt hun werk nog eerder op te bestaan dan nu al de verwachting is.
Door Jannie op
Mijn ervaring is dat toekomstig gedupeerden helemaal niet vanaf het begin worden betrokken. Hoogstens worden zij vanaf het begin op de hoogte gesteld van de besluiten die (formeel danwel informeel) reeds genomen zijn. Daar kun je als burger niets aan doen. En als gemeente zo te merken ook maar weinig. Als voorbeeld: de Provincie Gelderland heeft een taakstelling voor de plaatsing van een bepaalde hoeveelheid windmolens in de provincie. De Provincie heeft reeds bepaald waar zij deze gaan plaatsen en mijn gemeente krijgt het niet voor elkaar om de Provincie op andere gedachten te brengen (plaats de windmolens in het buitengebied i.p.v. tegen twee dorpskernen aan). Wat hebben wij als burgers nog te zeggen als het de gemeente al niet lukt invloed uit te oefenen? Ik maak mij geen illusies...
Door W.H. Zuiderweg (ervaringsdeskundige op het gebied van planschade) op
De heer van Domselaar heeft gelijk.
Op de "adviseurs" van de overheid is van toepassing: "Wiens brood men eet, diens woord men spreekt".
Een belangrijk punt wordt echter niet genoemd.
Voorafgaand aan de inhoudelijke beoordeling van planschade wordt in de regel onderzocht of het schadeveroorzakende besluit en daarmee de schade, voor de benadeelde was te voorzien en door deze actief is aanvaard, toen deze de woning kocht.
De schade komt dan ongeacht de hoogte daarvan, niet voor vergoeding in aanmerking wegens "actieve risicoaanvaarding".
Dit treft vaak een groot aantal woningbezitters, omdat projecten vaak vele jaren lopen.
Door Nobby (animal cop) op
Van Domselaar heeft in grote lijnen gelijk. De adviseurs van de overheid zijn qua inkomsten helemaal afhankelijk van gemeenten en praten hen daarom ook naar de mond. Niet zelden staat de uitkomst van tevoren al vast. Ik heb meegemaakt dat er in zo'n rapport diverse cruciale fouten werden gemaakt. Het lukt dan slecht om gemeente en rechter te overtuigen dat het echt anders is. Je staat niet met 1-0 achter maar met 3-0. 1. Het is overheid dus het zal wel goed zijn; 2. De door de overheid aangetrokken adviseur heeft altijd gelijk; 3. De rechter gaat er van uit dat een overheidsbesluit terecht is naar uitkomst en wijze van totstandkoming. Het is een schijnrechtsbescherming. Misschien is het beter het hele bestuursrecht weg te gooien en het weer bij de civiele rechter onder te brengen. Die is in feite ook het beste toegerust en ervaren in het schaderecht.