of 59232 LinkedIn

Semipubliek vlees noch vis

Het is verre van duidelijk welke semipublieke instellingen nu wel of niet tot de overheid worden gerekend. Telkens worden andere criteria gebruikt.
Dat de criteria die het overheidsbegrip moeten afbakenen steeds verschillen, blijkt uit promotieonderzoek van Niels Jak aan de Vrije Universiteit Amsterdam

Het is verre van duidelijk welke semipublieke instellingen nu wel of niet tot de overheid worden gerekend. Telkens worden andere criteria gebruikt.

Onderzoek
Dat de criteria die het overheidsbegrip moeten afbakenen steeds verschillen, blijkt uit promotieonderzoek van Niels Jak aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij ontdekte dat voor de toepasselijkheid van aanbestedingsrechtelijke regels andere afbakeningscriteria gelden dan voor de regels over openbaarheid van bestuur.

 

Woningcorporaties en overheidsbedrijven

Woningcorporaties, ziekenhuizen en overheidsbedrijven als ProRail zijn semipublieke instellingen. Dat zijn privaatrechtelijke rechtspersonen die een publieke taak behartigen of institutioneel verbonden zijn met de overheid. Jak deed rechtsvergelijkend onderzoek naar wat de juridische positie van semipublieke instellingen in het Nederlandse recht is, in hoeverre ze zich (moeten) houden aan publiekrechtelijke normrechten en in hoeverre ze juridisch tot de overheid kunnen worden gerekend.

 

Publiekrechtelijke normen

Doordat er geen eenduidig antwoord blijkt te geven op de vraag in hoeverre semipublieke instellingen tot de overheid worden gerekend, is er volgens Jak ook geen eenduidig antwoord te geven op de vraag in hoeverre semipublieke instellingen zich moeten houden aan publiekrechtelijke regels. ‘Sommige publieke normen zijn wel van toepassing, maar andere weer niet’, aldus Jak. Hij betoogt dat semipublieke instellingen waarvan het beheer is onderworpen aan overwegende invloed van de overheid, zoals bij ProRail of de NS, zich in ieder geval moeten houden aan publiekrechtelijke normen, zoals de grondrechten. Dat is nu niet het geval.

 

Wet openbaarheid bestuur

Door het onderzoek weten semipublieke instellingen beter wat hun juridische positie is. Jak: ‘Burgers weten bovendien beter bij welke rechter ze terecht kunnen bij een geschil met een semipublieke instelling. Ook maakt het onderzoek duidelijk of burgers bijvoorbeeld op grond van de Wet Openbaarheid van bestuur om openbaarmaking van informatie kunnen vragen.’ Jak hoopt volgende week te promoveren.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Hanneke (Senior adviseur) op
Is er ook gekeken naar bv gemeentelijke ontwikkelingsbedrijven of infrastructurele projecten zoals Schiphol-Amsterdam-Almere?