of 59232 LinkedIn

Rotterdam paste niet goed op kunstschatten

Geen goede controle en collecties worden niet goed beheerd, concludeert de Rekenkamer in het rapport.
1 reactie

Rotterdam heeft niet goed op zijn eigen kunstschatten bij het Wereldmuseum gepast. Vanuit de gemeente was er geen goede controle op de gemeentelijke collectie. Tot die conclusie komt de Rekenkamer Rotterdam in haar rapport 'Werelden van verschil Onderzoek naar verzelfstandigingsafspraken Wereldmuseum'.

Niet goed beheerd
Half april werd duidelijk dat het Wereldmuseum in grote financiële problemen zit. Ook worden de collecties niet goed beheerd, zo toonde onafhankelijk onderzoek door de gemeente aan. 
Die wilde ook weten of de afspraken tussen gemeente en museum over de verzelfstandiging wel waren nagekomen. Daarom werd de rekenkamer ingeschakeld. Die keek ook naar de raad van toezicht die al enige tijd niet meer functioneerde bij het museum. 'Afspraken over het personeel en de subsidiëring zijn over het algemeen nagekomen. Wederzijdse verplichtingen op het gebied van de collectie echter niet’, stelt de Rekenkamer. Het museum liet bijvoorbeeld de controle op het collectiebeheer niet uitvoeren en het college keurde beleidsplannen niet nadrukkelijk goed.

Niet functioneren

Het beheer was zo slecht dat het college niet meer kan beoordelen of de gemeentelijke collectie nog volledig en van goede kwaliteit is. Burgemeester en wethouders hadden eerder kunnen weten dat de raad van toezicht niet meer functioneerde, vindt de rekenkamer. In een reactie zegt verantwoordelijk wethouder Adriaan Visser (cultuur) dat hij het in grote lijnen eens is met de conclusies en bevindingen van de rekenkamer. 'Die zijn ernstig. Het toezicht op het toezicht moet beter, net als de invulling van onze rol als subsidieverstrekker en vastgoedverhuurder.’ De afspraken over het collectiebeheer worden opnieuw tegen het licht gehouden. 'Het is namelijk onacceptabel dat we op dit moment onvoldoende beeld hebben van de gemeentelijke collectie die het Wereldmuseum in beheer heeft.’ (ANP)

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door hoekstra (adviseur) op
Het toezicht op toezicht moet niet beter. Dat is het paard achter de wagen spannen. Je moet de noodzaak tot toezicht verminderen. Door te beginnen bijvoorbeeld mensen met hart voor cultuur to directeur te benoemen i.p.v. mensen die ooit waren maar zijn veranderd in zelfverklaarde ondernemers die comfortabel met publiek geld en goed aan het experimenteren en hobbien gaan. En dat alles onder goedkeurend oog van vooral ook politici die eigenlijk een hekel aan de publieke secter hebben.