of 59221 LinkedIn

Rijke provincies moeten kas zwakke gemeenten spekken

Een deel van de zestien miljard euro die provincies hebben opgepot na de verkoop van hun energiebedrijven zouden beschikbaar moeten komen voor gemeenten. Die oproep doen Hilbrand Nawijn, lijsttrekker van Nederland Lokaal Zuid-Holland, en Ronald van Meygaarden, lijsttrekker van Lokale Partijen Gelderland. Ze willen een nationaal fonds waaruit zwakke gemeenten kunnen worden ondersteund.
10 reacties

Een aanzienlijk deel van de zestien miljard euro die provincies hebben opgepot na de verkoop van hun energiebedrijven zouden beschikbaar moeten komen voor gemeenten.

Nationaal fonds

Die oproep doen Hilbrand Nawijn, lijsttrekker van Nederland Lokaal Zuid-Holland, en Ronald van Meygaarden, lijsttrekker van Lokale Partijen Gelderland. Beide lijsttrekkers willen een nationaal fonds waaruit zwakke gemeenten kunnen worden ondersteund.

 

Armlastige gemeenten
Met de decentralisatie van rijks- en provincietaken blijven gemeenten volgens de lijsttrekkers met een tekort zitten van bijna vier miljard euro. Ze baseren zich daarbij op onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. ‘De burgers in gemeenten betalen hier de prijs voor. Het fonds zou de meer armlastige gemeenten moeten helpen met structurele oplossingen voor hun burgers die klem zitten’, aldus Nawijn en Van Meygaarden.

Nawijn en Van Meygaarden willen dat het fonds onder aansturing komt te staan van vertegenwoordigers van provincies en gemeenten. ‘De rijksoverheid heeft zich niet te bemoeien met dit geld’, aldus Van Meygaarden. Provincies die nog aandelen hebben in energiebedrijven kunnen deelnemen als ze bereid zijn bij verkoop de opbrengsten in het fonds te storten.

Ook bevoegdheden overhevelen

De verschillen tussen provincies zijn groot. Zo heeft Gelderland 4,6 miljard euro en Zeeland geen energie miljarden beschikbaar. De beide lijsttrekkers zien dat niet als een probleem. ‘Het is geld van de burger. Nu worden de gelden ingezet om snelwegen aan te leggen, natuurgebieden te ontwikkelen en voor cultuurprogramma’s. De beloften van de lokalen bij de gemeenteraadsverkiezingen was om de burger op één te zetten. Dat leverde een derde van de stemmen op. Ook nu willen we de burger op één,’ aldus Nawijn.
Niet alleen het geld, ook veel meer bevoegdheden, moeten richting gemeenten en haar burgers, stelt Bert Euser, kandidaat lijsttrekker namens Nederland Lokaal.


Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Johannes (adviseur) op
Onze minister van financien heeft allang zijn oog laten vallen op deze gelden die de staatskas kunnen spekken om daarna te roepen dat het overheidsbeleid werkt omdat Nederland zich kan houden aan de door Brussel opgelegde begrotingsafspraken.
Door henk bongers (burger) op
Als dat al zou moeten dan niet de gemeenten die er willens en wetens een puinhoop van gemaakt hebben. Zoals bijvoorbeeld Delft. Grondspeculaties, spoortunnel, bouw in de spoorzone en Sebastiaanbrug.
Oud wethouder Grashoff, ja die van Groen Links, heeft samen met andere collega's flink gestrooid met geld waar voor het rechttrekken van de tekorten de bewoners van Delft nu de dupe worden.
Provincie Zuid Holland en landelijke overheid verhaal die financiële debacles maar over de ruggen van de politici, burgemeester,wethouders en voor stemmers in de gemeenteraad, die de puinzooi veroorzaakt hebben.

Laat de provincie Zuid Holland zijn geld maar beter besteden en er niet voor zorgen dat via een financiële injectie wanbeleid wordt weggepoetst en de verantwoordelijken voor het veroorzaken van de puinhoop er stilletjes mee wegkomen.
Door Hannes Haganum (overheidsdienaar) op
Ik sluit me graag aan bij de conclusies van Wim Vreeswijk. Onkunde en amateurisme moeten niet blanco en achteraf beloond worden. Het is een naïve of populistische uitspraak van de heer Nawijn. De onkunde en het manisch-depressieve gedrag van veel gemeentes bij bouwplannen en gronduitgiftes in de afgelopen jaren was onhutsend. Dit gedrag mag niet worden afgewend op de belastingbetaler. In Delft heeft een geflipte GroenLinks wethouder de Delftse bevolking voor meer dan een decennium in de problemen gejaagd. En de VVD burgemeester keek euforisch toe en klapte in zijn handen, aangemoedigd door de Partij van de Armoede. En dat allemaal voor een betonnen spoorbuis onder de stad door en enkele magalomane bouwprojecten in deze zo fraaie stad.
Door Jacques op
Dit geld is opgebracht door de burger. Het moet ook terug naar de burger: niet om feest van te vieren in het provinciehuis met allerlei zogenaamd nuttige projecten en ook niet om armlastige gemeenten te ondersteunen.
Door Jeroen op
Onzalig idee (en dan druk ik me nog genuanceerd uit), als we kijken naar b.v. Gelderland en de NUON (o.a. voormalig PGEM) dan is dat geld opgebracht door de Gelderse burgers die aangesloten waren bij de PGEM, hetzelfde geldt voor Noord-Brabant en de ESSENT (o.a. voormalig PNEM) de ontvangen miljarden zijn ook hier opgebracht door de Brabantse burgers die aangesloten waren bij de PNEM.
Het geld dient dan ook daar besteed te worden, beide provincies worden namelijk al decenniana lang benadeeld bij de verdeling van de rijksgelden, want zoals kenners namelijk al weten dragen zowel Gelderland als Noord-Brabant veel meer bij aan het BNP als ze in verhouding terug ontvangen aan rijksgelden, en om “onze” miljarden ook nog eens tot het nulpunt “af te romen” dat is van “de ratten besnuffeld”.
Door Wim Vreeswijk (Financieel adviseur) op
Door de vele gemeentelijke herindelingen werden er veel te veel lokale, onderbetaalde lichtgewichten uit de gemeenteraden plotseling geconfronteerd met veel meer inwoners, veel meer Algemene Uitkering van de Rijksoverheid en veel meer ingewikkelde taken zoals gronduitgiftes. Talloze gemeentes en gemeenteraadsleden bleken bestuurlijk totaal niet opgewassen tegen deze enorme verantwoordelijkheden. Projektontwikkeling van onroerend goed is bovendien een vak apart en altijd een strikt private aangelegenheid geweest en veel raadsleden ontberen hiervoor de vereiste marktkennis, talent en voorspellend vermogen. Toen de huizenmarkt dan ook nog eens in 2008 instortte en de vergrijzing in veel provincies doorzette bleven veel gemeentes met enorm veel, zwaar verliesgevende gronduitgiftes zitten zoals Apeldoorn, Almelo, Utrecht waardoor het eigen gemeentelijk vermogen in enkele jaren geheel verdampte. Provincies bleven als toezichthouder (!) vaak veel te passief toekijken vanaf hun berg eigen vermogen, vaak ontstaan door enorme winsten uit verkoop van energiebedrijven en zo kan het gebeuren dat gemeentes nú met 85 miljard schuld zitten die feitelijk ook niet meer met die 16,6 miljard van de provincies afbetaald kan worden. Het idee van oud-LPF-er en lokalo Nawijn is natuurlijk wel leuk, zo vlak voor de verkiezingen, maar in de praktijk is het probleem al veel groter dan de 16,6 miljoen uit de provinciekassen !
Door albert (jurist) op
En de provincie de opcenten op de motorrijtuigenbelasting maar verhogen in plaats van verlagen
Door Eduard Ridder op
Heel bijzonder. Dus gemeenten die in de afgelopen jaren een onverantwoord financieel beleid hebben gevoerd worden daarvoor beloond?
Door Peeters op
Alleen geld geven aan gemeenten die niet goed op de centjes gepast hebben lijkt me geen goed plan. Gewoon overmaken aan de inwoners!
Door henk op
Mooi weer spelen met geld van de inwoners van gelderland. Jarenlang hebben zij te veel betaald aan de nuon.
Geef dat geld terug!