of 59221 LinkedIn

PvdA tegen nieuwe rondweg Eindhoven

De provincie Brabant wil de rondweg ('de ruit') gaan aanleggen. Het kabinet heeft daar eerder ook geld voor beschikbaar gesteld. Maar PvdA-Kamerlid Duco Hoogland zei in het debat dat er wat hem betreft eerst gekeken wordt naar een versnelde aanpak van de files en problemen op de A58 en de A67 in het gebied.
Reageer

De regeringspartijen VVD en PvdA staan lijnrecht tegenover elkaar in de discussie over een nieuwe rondweg rond Eindhoven. Dat bleek maandag in een Kamerdebat met minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur).

Cijferfetisjisme
De provincie Brabant wil de rondweg ('de ruit') gaan aanleggen. Het kabinet heeft daar eerder ook geld voor beschikbaar gesteld. Maar PvdA-Kamerlid Duco Hoogland zei in het debat dat er wat hem betreft eerst gekeken wordt naar een versnelde aanpak van de files en problemen op de A58 en de A67 in het gebied. Daarna moet landelijk worden bekeken wat nodig is. De PvdA vindt dat er in onderzoeken naar het nut van de ruit rond Eindhoven onvoldoende is gekeken naar de waarde van landschap, cultuurhistorie en recreatie. Hoogland verzet zich tegen ‘het cijferfetisjisme’ rond de maatschappelijke kosten- en batenanalyses.

Vage taal
VVD-Kamerlid Barbara Visser vindt dat nut en noodzaak van de ruit wel degelijk zijn aangetoond. De economisch belangrijke regio Eindhoven moet bereikbaar blijven en daarvoor ‘is asfalt nodig’, aldus Visser. Ook het CDA is voorstander van de ruit. Kamerlid Sander de Rouwe verweet Hoogland ‘vage taal’ te spreken over de toekomst van de wegen rond Eindhoven.

Kleine fracties
Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur) laat het al dan niet doorgaan van de rondweg (de 'ruit') rond Eindhoven aan de Tweede Kamer. De Kamer is diep verdeeld over de kwestie en zal er deze week over stemmen. Bij de voorstanders horen de fracties van VVD, PVV, CDA en SGP, samen 69 zetels. Tegen zijn in elk geval PvdA, SP, ChristenUnie, D66, GroenLinks en de PvdD, samen 74 zetels. De eenmansfracties en afsplitsingen van de PVV en de PvdA waren maandag niet bij het debat en het is onduidelijk hoe zij zullen stemmen.

Terugfluiten

Schultz zei dat ze zelf voorstander is van de ruit, net als de provincie Brabant, maar als de Kamer haar 'terugfluit', dan zal ze zich daar bij neerleggen en de afspraken met de provincie openbreken. Het Rijk heeft eerder 260 miljoen euro toegezegd voor de aanleg van de ruit.


Gevoelige kwestie
In Brabant zelf ligt de kwestie ook zeer gevoelig. De provincie wil de plannen doorzetten, maar een aantal gemeentes, waaronder Eindhoven, Nuenen en Laarbeek, is fel tegen de aanleg van de ruit. Ook bijvoorbeeld de Brabantse Milieufederatie en Staatsbosbeheer zijn tegen. In de plannen voor de ruit komt er een nieuwe vierbaansweg door het natuurgebied tussen de A50 en N279. Ook wordt de N279 ten oosten van Helmond verbreed. Er is in totaal 885 miljoen euro beschikbaar, inclusief een bijdrage van 260 miljoen uit Den Haag. (ANP)

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.