of 59232 LinkedIn

Provincies blij met erkenning ‘grenzeloos samenwerken’

Het doet IPO-voorman Johan Remkes deugd dat het kabinet met zijn Agenda Stad erkent dat de economische groei vanuit de steden en de stedelijke agglomeraties moet komen. Hij ziet een belangrijke rol weggelegd voor de provincies.

De erkenning van het kabinet dat de economische groei vanuit de steden en de stedelijke agglomeraties moet komen, doet IPO-voorzitter Johan Remkes deugd. Met de Agenda Stad – dinsdag door het kabinet aangekondigd − gaat het om inhoud in plaats van structuur. Kritiek heeft Remkes ook: hij vindt dat Binnenlandse Zaken op een aantal terreinen meer de regie moet pakken.

Boeiende opgave

Vorm en inhoud van die Agenda Stad zijn nog niet nader ingevuld, maar duidelijk is dat over zowel beleidsterreinen als geografische grenzen samengewerkt moet worden om zo de concurrentiekracht van steden en stedelijke regio’s te verbeteren. ‘De economie trekt zich niets aan van grenzen; het is belangrijk om grenzeloos samen te werken. Ik vind het positief dat het kabinet het belang ervan nu erkent’, stelt Remkes in een reactie namens de provinciekoepel op de stukken die het kabinet op Prinsjesdag heeft gepresenteerd. ‘Voor provincies ligt hier een opgave; om er samen met steden en de agglomeraties handen en voeten aan te geven. Een boeiende opgave’, vindt Remkes. Hij heeft overigens niet de illusie dat er geld wordt bijgelegd.


Structuurdiscussie van agenda

In de dinsdag gepresenteerde kabinetsstukken wordt nergens meer gerept over provinciale dan wel gemeentelijke opschaling. ‘Het kabinet heeft die structuurdiscussie zelf van de agenda gehaald. Ik lig daar geen moment wakker van. Wat goed loopt, moet je goed laten lopen.’ Remkes stelt wel ‘dat schaalvergroting op gemeentelijk niveau in een aantal situaties wenselijk is’. Hij hoopt dat gemeenten, die problemen hebben om hun taken zelfstandig uit te voeren, zelf inzien dat aan opschaling niet valt te ontkomen én daarin zelf het voortouw nemen. Zo niet, dan zal ‘de provincie actief moeten acteren’.


Steviger rol

De provincies hebben daarin een belangrijke rol die verankerd ligt in de Wet Arhi (Wet Algemene regels herindeling, red), benadrukt Remkes. Die rol zal zeker na de verkiezingen van Provinciale Staten steviger dan nu worden opgepakt, verwacht de IPO-voorman. ‘Straks bij de collegevorming zullen daar afspraken over worden gemaakt.’


BZK moet meer aan de bak

Remkes mist in de dinsdag gepresenteerde begrotingsstukken twee belangrijke dingen. ‘Binnenlandse Zaken moet ten eerste veel meer de regie nemen over onderwerpen die raken aan het binnenlands bestuur.’ Hij doelt daarbij onder meer op de discussie over vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). ‘Verschillende bestuurlijke configuraties zijn hierbij in het spel. Daar moet BZK zich echt tegenaan bemoeien’, stelt Remkes. Ten tweede moet in zijn ogen de discussie over het democratisch gat in relatie tot regionalisering thematisch worden opgepakt. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Marcello op
Remkes slaat de plank mis. De Agenda Stad is het antwoord van het rijk op het nadrukkelijke advies van de OESO om de bestuurlijke structuur van Nederland nu eindelijk aan te passen aan de werkelijkheid van metropolitane ontwikkeling. Dus: juist wèl de structuur aanpassen. Remkes stelt dat wat goed functioneert niet veranderd hoeft te worden. Inderdaad; dat is precies de reden waarom de provinciale structuur van Nederland op de schop moet, want die voldoet helemaal niet meer.
Door Toine Goossens (Toezichthouder gedrag en moraal) op
Ja dat was in de middeleeuwen ook al een functie van steden. Zouden IPO en VNG dat vergeten zijn?
Door Opmerker op
Waar al zoveel tegen is geuit, brengt heer Remkes - lijkende een voorzichtige schaalverkleinde plaatsvervanger van heer Plasterk- zachtjes weer naar voren: schaalvergroting op gemeentelijk niveau. De platenspeler, de lp en de naald.