of 59221 LinkedIn

Politiek verandert door doedemocratie

Dat is de conclusie in het onderzoek Montessori-democratie dat in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken is verricht door Evelien Tonkens, Margo Trappenburg, Menno Hurenkamp en Jante Schmidt.

Door de opkomst van de doedemocratie verandert gemeentepolitiek van karakter. Dat is de conclusie in het onderzoek Montessori-democratie dat in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken is verricht door Evelien Tonkens, Margo Trappenburg, Menno Hurenkamp en Jante Schmidt.

De onderzoekers zien veel optimisme bij lokale gemeenschappen. Allereerst over wat mensen bereiken die zelf de handen uit de mouwen steken in plaats van ‘alles aan de overheid overlaten’. De overheid en de politiek moeten ‘loslaten’, is het credo. Met de opkomst van de doe-democratie neemt het belang van de representatieve democratie volgens de onderzoekers niet af, maar verandert deze van karakter. Er is sprake van depolitisering van de gemeentepolitiek. Dit biedt kansen, maar bedreigt ook het politieke karakter van de democratie. ‘We pleiten er daarom voor dat met de doe-democratie ook de representatieve democratie versterkt wordt’, stellen de onderzoekers.

Aandachtspunt is de noodzaak te investeren in formele spelregels die zorgen voor een beter evenwicht in de democratie. ‘Juist wanneer we de doe-democratie een warm hart toedragen en ruimte willen bieden, is het van belang om naast "loslaten" ook te sturen op versterking en vernieuwing van representatieve vormen van democratie. Versterking, door explicieter debat in de raad over wat basisvoorzieningen zijn. En vernieuwing, door nieuwe vormen van representatie te versterken’, schrijven ze.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Henk Jeurink (Gepensioneerde) op
Ik mag mezelf 'vrijwilligersdeskundige' noemen. Bij dat werk wordt je vaak door regelgeving gedwongen de oren driedubbel naar de verantwoordelijke ambtenaren te laten hangen. Het meest frustrerend is dat je vaak al financiële risico's moeten nemen voor dat je garanties van de overheid hebt. Zelfs bij jaarlijks terugkerende activiteiten als een herdenking van de bevrijding. Zoiets steunt op een breed draagvlak. Wat is er op tegen om daarvoor structureel subsidie beschikbaar te stellen. Wanneer gemeentebesturen daar bv. voor zou zorgen, dan hoeft er niet gevreesd te worden voor gebrek aan representatie.
Door I.W. Bloemendal (adviseur -onderzoeker sociaal domein) op
In 2011 deed ik onderzoek naar gemeentelijke bezuinigingsdialogen. Daaruit bleek dat goede spelregels voor het verkeer tussen raad, college en burger- denktanks een belangrijke succesfactor zijn. Er moet echter ook goed nagedacht worden over de facilitering. Bij de bezuinigingsdialogen was dit zeker een kritische factor voor bestuurlijke doorwerking.
Door Jacques op
Inderdaad, er moet hoog nodig een alternatief bedacht worden voor de "macht" die de politiek dreigt af te moeten staan. Immers alleen maar "loslaten" is niet acceptabel, er moet compensatie komen om het politieke systeem te legitimeren en verder door te laten groeien.
Deze onderzoekers reageren juist op een wijze die NIET de juiste is: burgers en lokale gemeenschappen die zelf initiatieven nemen hebben geen behoefte aan overheidsbemoeienis. Terwijl de overheid zich via een andere constructie alsnog bemoeid met dergelijke initiatieven: inhoudelijke kaders stellen, sturing via financiële middelen enzovoorts. Begrijpelijk dus dat steeds meer initiatieven juist helemaal los van enige overheid willen functioneren.