of 59232 LinkedIn

Pleidooi voor rekenkamer bij waterschappen

Alle waterschappen moeten de beschikking krijgen over een rekenkamercommissie. Op dit moment hebben 12 van de 23 waterschappen een rekenkamerfunctie. Die boodschap heeft de Waterkring, het samenwerkingsverband van rekenkamercommissies bij waterschappen, afgegeven bij de nieuw gekozen bestuurders van de waterschappen.

Alle waterschappen moeten de beschikking krijgen over een rekenkamercommissie. Op dit moment hebben 12 van de 23 waterschappen een rekenkamerfunctie.

Die boodschap heeft de Waterkring, het samenwerkingsverband van rekenkamercommissies bij waterschappen, afgegeven bij de nieuw gekozen bestuurders van de waterschappen. De minister van Infrastructuur en Milieu is gevraagd de Waterschapswet daarop aan te passen.

 

Belastingen waterschap

Op dit moment heeft de helft van de waterschappen een rekenkamerfunctie. In tegenstelling tot de gemeenten en provincies is het hebben van een rekenkamerfunctie bij waterschappen niet verplicht.  Bij behandeling van de Wet modernisering waterschapsbestel was besloten dat aan de waterschappen zelf over te laten.

De waterschappen krijgen de komende jaren een steeds belangrijkere rol. Ze geven jaarlijks 2,5 miljard euro uit wat betaald wordt uit de waterschapsbelastingen. Die zullen naar verwachting de komende jaren stijgen vanwege de toenemende aandacht voor het waterbeheer en de kwaliteit daarvan.

 

Publieke verantwoording

Met een rekenkamerfunctie hebben de leden van het algemeen bestuur (vergelijkbaar met de gemeenteraad) een instrument in handen om te controleren of het beleid door het dagelijks bestuur ook is uitgevoerd zoals de bedoeling was. ‘Over de besteding van de waterschapsbelastingen moet publiek verantwoording worden afgelegd. De rekenkamer kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren door onderzoek te doen naar de doelmatige bestedingen en de effecten daarvan’, aldus de Waterkring.

Ondanks het ontbreken van een wettelijke verplichting pleit de Waterkring bepleit voor het invoeren van de rekenkamerfunctie bij de waterschappen. Over nut en noodzaak hiervan heeft de Waterkring een position paper uitgebracht en aan alle waterschapsbesturen toegezonden.

 

Afwijzing door Uniebestuur

Binnen de Unie van Waterschappen is geen meerderheid te vinden voor een wettelijke inbedding van de rekenkamerfunctie. Sommige Unie-bestuurders wijzen dat volgens de Waterkring a priori af: ‘Een enkeling had slechte ervaringen met de rekenkamerfunctie opgedaan.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door drs alphons ranner (voorzitter waterkring en voorzitter rekeningcommissie Delfland.) op
De volgende waterschappen hebben een rekenkamerfunctie: Aa en Maas, Amstel Gooi Vecht, Brabantse Delta, De Dommel, Hollands Noorderkwartier, Hollandse Delta, Rijn en IJssel, Rijnland, Stichtse Rijnlanden, Zuiderzeeland.
Delfland heeft (evenals Schieland Krimpenerwaard) een rekeningcommissie maar daarbij een onderzoekstaak, dus gelijkwaardig aan aan een rekenkamercommissie. Ondergetekende is voorzitter van die rekeningcommissie en ook voorzitter van de Waterkring
Door R.Bakkers (beleidsmedewerker) op
Kunt u mededelen welke waterschappen wel een rekenkamer hebben?
Door Annemarie (Waterschapsambtenaar) op
Beste meneer of mevrouw Wiersma,
Ik heb uw reactie gelezen en ik begrijp uit uw reactie dat u geen enkel idee heeft wat een waterschap doet. Hoe verzint u het om de waterschapstaken naar een gemeente te verschuiven? Ongelooflijk. Als u ergens geen weet van heeft is het beter om niet te reageren!
Door H. Wiersma (gepens.) op
Het is algemeen bekend (behalve bij Plasterk c.s.) dat de waterschappen al jarenlang (ook vanaf 2008) stelselmatig bovenmatige prijsstijgingen van ca. 4% of hoger aan de burgers in rekening brengen. Dit terwijl de meeste burgers in zijn algemeenheid sinds de bezuiniigingen op nul of minder staan (gepensioneerden).. Versterking van de rekenkamerfunctie kan de positie van de burgers wellicht verbeteren. Een nog betere en efficiëntere methode is om de waterschappen onder te brengen bij de op te schalen/opgeschaalde gemeenten of toekomstig te formeren regio's Dat gaat pas echt geld opleveren.
Door Willem op
Ik weet niet zeker of Delfland al beschikt over een Rekenkamer, maar nu Marcel Houtzager (VVD) als formateur (en als hoogheemraad) aantreedt zou ik gauw de functie toevoegen. De man blinkt namelijk niet uit in financieel inzicht in casu oorbaar handelen. Mede onder zijn bewind gooide Leidschendam-Voorburg 20 miljoen over de balk en zit nu met de tekorten...