of 59232 LinkedIn

Plasterk wil uitkeringen ambtsdragers evalueren

Minister Plasterk wil de sollicitatieplicht van politieke ambtsdragers bij gemeenten en provincies gaan evalueren. Tot nu toe was dat een taak van de gemeenten en provincies zelf. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer .

Minister Plasterk wil de sollicitatieplicht van politieke ambtsdragers bij gemeenten en provincies gaan evalueren. Tot nu toe was dat een taak van de gemeenten en provincies zelf. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Decentrale verantwoordelijkheid

De Appa (Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers) kent sinds 2010 een sollicitatieplicht voor politieke ambtsdragers met een uitkering. Voor de uitvoering van de sollicitatieplicht en de begeleiding en ondersteuning van de uitkeringsgerechtigde geldt het Sollicitatiebesluit Politieke ambtsdragers. Deze uitvoering wordt jaarlijks geëvalueerd. Het rijk doet dat voor ambtsdragers op rijksniveau, zoals Kamerleden en burgemeesters. In principe is de uitvoering van de Appa bij gemeenten en provincies een gedecentraliseerde verantwoordelijkheid, maar Plasterk wil de sollicitatieplicht van lokale en provinciale bestuurders gaan evalueren. Hij zegt dit in samenwerking met VNG en IPO te gaan doen.

32 burgemeesters
Plasterk verwacht eind dit jaar gegevens te hebben over de evaluatie van de Appa op regionaal en lokaal niveau. Uit de landelijke cijfers blijkt dat in 2013 190 politieke ambtsdragers een Appa-uitkering ontvingen: 124 voormalig Kamerleden, 34 oud-bewindslieden en 32 waarnemend burgemeesters of herindelingsburgemeesters. 70 van hen vielen onder de sollicitatieplicht, onder wie 15 waarnemend burgemeesters en herindelingsburgemeesters. De gemiddelde duur van de uitkering is voor burgemeesters het langst, 12,5 maand. Oud-bewindspersonen komen het snelst weer aan de bak (7 maand).

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Pierre op
Plasterk is waarschijnlijk zelf ervaringsdeskundige als ex minister ocw.

Ik neem althans aan dat hij stilletjes van zijn suppletierecht gebruik heeft gemaakt toen hij weer kamerlid werd?
Door Jan op
Dus al die wethouders en gedeputeerden met wachtgeld zijn nog niet meegerekend. Ben benieuwd op welk aantal we dan uitkomen. Ik weet wel dat op gemeentelijk niveau niemand er achter aan zit dat oud-wethouders daadwerkelijk gaan solliciteren. Logisch, het kan de zittende wethouders ook overkomen dat ze wachtgeld mogen gaan genieten...
Door Opmerker op
Wat betekent decentralisatie ook alweer?
Door Hans Jacobs op
Zelfs deze minister met de bijna lege portefeuille doet nog wel eens iets goeds. Aanpakken die schaamteloze graaiers. Niemand zit op hen te wachten en zij worden niet weggekocht.Een aantal van hen heeft gemeenschap veel geld gekost.
Door sivert (burger) op
gewoon alle onderscheid tussen ambtenaren , ambtsdragers en werknemers opheffen en alles dus onder 1 regeling bij UWV; wachtgeld is niet van deze tijd van bezuinigen
Door Jacques op
Kennelijk heeft die man niks anders meer te doen. Waarom bemoeit hij zich met taken en verantwoordelijkheden die van gemeenten en provincies zijn?