of 59232 LinkedIn

Plasterk: korten vergoeding spookraadsleden kan niet

Minister Plasterk acht het niet mogelijk een juridisch houdbare regeling te bedenken voor het financieel korten van spookraadsleden en andere vertegenwoordigers.

Minister Plasterk acht het niet mogelijk een juridisch houdbare regeling te bedenken voor het korten op de vergoedingen van 'spookraadsleden' en andere niet zichtbaar functionerende voksvertegenwoordigers.


Vergoeding intrekken
De Tweede Kamer had Plasterk begin juni verzocht om een dergelijke aanpak van spookvertegenwoordigers, bijvoorbeeld door het intrekken van (een deel van) hun vergoeding mogelijk te maken. Een grote meerderheid vindt het zeer schadelijk voor het aanzien van de democraties als raadsleden, statenleden en andere vertegenwoordigers hun zetel slechts virtueel bezet houden, zonder enige bijdrage aan het politieke proces en zonder te verschijnen op vergaderingen. Plasterk beloofde een aanpak te onderzoeken, maar komt nu tot de conclusie dat dat niet kan.

Geen harde indicator
De kern van zijn betoog is dat het nu eenmaal staatsrechtelijk is vastgelegd dat een volksvertegenwoordiger onafhankelijk is in de wijze waarop hij invulling geeft aan zijn functie. Opdagen bij vergaderingen is weliswaar een meetbare indicator, maar geen harde. De kiezer beoordeelt de volksvertegenwoordiger, en ingrijpen is eigenlijk alleen mogelijk bij belangenconflicten. Daarom ook is het presentiegeld voor raads- en statenleden al tientallen jaren geleden omgezet in een vaste vergoeding.

Voor de vorm
Een beoordeling van een volksvertegenwoordiger op basis van aan- of afwezigheid krijgt ook al snel een politiek karakter, zowel om afwezigheid te excuseren als om dat niet te doen, stelt Plasterk. En voor een rechter die er vervolgens over moet oordelen wordt het helemaal lastig. Verder heeft Plasterk weinig vertrouwen in de doeltreffendheid van een kortingsregeling, als die mogelijk zou zijn. 'Het ligt niet in de rede te verwachten dat het opleggen van een korting of de dreiging daarmee zal leiden tot adequaat functioneren van deze categorie volksvertegenwoordigers, hooguit tot het voor de vorm aanwezig zijn om een korting te voorkomen', schrijft hij.

In eigen kring
Plasterk concludeert dat het niet mogelijk is een juridisch houdbare manier te bedenken om de spookvertegenwoordigers op hun vergoeding te korten. De partij waar de betrokkenen deel van uitmaakt, dient al eerste actie te ondernemen. Daarna zouden de burgemeeste c.q. Commissaris van de Koning de verantwoordelijkheid hebben de betrokkenen te wijzen op zijn eed of gelofte. Plasterk wil verder praten met VNG en IPO over hoe dit nog steeds ongewenste fenomeen langs niet-juridische weg kan worden bestreden.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door TIP! (PR-/Imagospecialist) op
Waar een wil is, is echt een weg te bedenken. Zorg dat de perso(o)n(en) in kwestie er hinder van ondervinden dat ze niet aanwezig waren. Behandel eens een onderwerp met direct effect op zijn/haar directe leefomgeving en besluit eens wat ongewensts (voorbeeld: een asiel-(crisis)opvang in de nabije omgeving). De directe leefomgeving ageert dan vanzelf richting betrokkene(n). En inderdaad; volledige naamvermeldingen, we zijn toch zo voor transparantie; er is echt een weg, je moet deze alleen wel in willen slaan; succes!
Door Logica op
@Gerrit:
u heeft gelijk.
Deze blijkt per vorig jaar afgeschaft.
Bedankt voor uw correctie.
Door Gerrit (beleidsadviseur) op
@ Logica: raadsleden hebben helemaal geen wachtgeld. Na het raadslidmaatschap is er helemaal geen uitkering. Eerst weten waar je het over hebt en dan pas reageren.

Waar een wil is, is een weg. Alleen verwijzen naar het advies van de Raad van State over het inmiddels ingetrokken initiatief wetsvoorstel Heijnen is te gemakkelijk. Als je erkent dat het een probleem is en dat daar ook grondwettelijke consequenties aan zitten, dan moet je dat door een aantal staatsrechtwetenschappers laten uitzoeken. Is de onafhankelijke positie van een volksvertegenwoordiger wel zo onafhankelijk als de Kieswet tot en met de vaststelling van de uitslag uitgaat van een verbondenheid van een kandidaat aan de geregistreerde politieke groepering?
Door secretaris PEL (secretaris) op
Een deel van de vergoeding wordt afhankelijk van het aanwezig zijn op raadsvergaderingen. Inchecken EN uitchecken en hele vergadering aanwezig zijn, anders minder vergoeding. Wie nooit komt heeft een veel lagere vergoeding voor het feit dat men raadslid is.
Door Logica op
Voor WW en bijstand geldt de regeling dat bij verwijtbaar ontslag er geen uitkering geld.
juridisch is dta blijkbaar houdbaar.
Een dergelijke regeling voor wachtgeld voorkomt dat spookraadsleden naast de vergoeding ook nog eens wachtgeld opstrijken.
Door p op
Ook spookleden zijn een onderdeel van de democratie, hooguit een wat minder mooie kant. Dat regelen je ook niet zomaar weg (de gewoonlijke bestuurders/ambtenaren reflex).

Je zal het moeten doen met aanspreken op iemand z'n gedrag
Door Opmerker op
Een directe taak voor de partij waarvan het spook lid is. En openbaarheid. Dus geen initialen in welke verslaglegging dan ook.
Door Jaap (burger) op
Het is geen eenvoudige materie, maar dat wil niet zeggen dat er geen regeling bedacht kan worden, waarbij op een genuanceerde wijze presentiegelden (weer) een rol kunnen spelen.
Door Fritz op
Natuurlijk kan de minister met een oplossing komen en die netjes voorleggen aan de Tweede Kamer. Het probleem is waarschijnlijk, dat hij er simpelweg geen zin in heeft. Hetzelfde wegduikgedrag zagen we bij het herzien van de WOB, waarbij de minister initiatieven vanuit de kamer afwachtte. Geef het stokje dan over aan een daadkrachtiger minister.
Door Hans Jacobs op
Natuurlijk heeft de minister met de lege portefeuille geen oplossing.Dat mag je van die flierefluiter niet verwachten.Leg probleem aan echte minister voor, niet aan een fotomodel.