of 59232 LinkedIn

Minder overlast door verkorten afsteektijd vuurwerk

Het verkorten van de afsteektijd van vuurwerk rond de jaarwisseling leidt tot minder overlast. Dat blijkt uit een enquête van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Illegaal vuurwerk blijft een zeer groot probleem dat niet alleen op lokaal niveau kan worden aangepakt,

Het verkorten van de afsteektijd van vuurwerk rond de jaarwisseling leidt tot minder overlast. Dat blijkt uit een enquête van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Illegaal vuurwerk blijft een zeer groot probleem.

Op verzoek van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de VNG gemeenten bevraagd over het verloop van de jaarwisseling. De aanleiding was de invoering van het nieuwe Vuurwerkbesluit waarin de afsteektijden van vuurwerk werden ingeperkt. Voortaan mag op 31 december pas vanaf 18.00 uur vuurwerk worden afgestoken in plaats van 10.00 uur.

 

Late besluitvorming hinderlijk

Er hebben 62 gemeenten aan de enquête deelgenomen. De grote meerderheid van gemeenten geeft aan dat de jaarwisseling rustiger was dan vorig jaar en legt een verband met de kortere afsteektijden. Een kleiner deel geeft aan dat er geen verschil was met voorgaande jaren. Enkele gemeenten stellen hinder ondervonden te hebben van de late besluitvorming over de beperking van de afsteektijden. Tot op een laat moment was er veel onduidelijkheid. Meer communicatie op landelijk niveau had ook volgens die gemeenten kunnen helpen, omdat de nieuwe afsteektijden nog niet bij iedereen bekend waren.

 

Kosten inzet

Er zijn op basis van de uitvraag geen algemene uitspraken te doen over de kosten die gemeenten kwijt zijn aan de inzet. Dat komt volgens de VNG doordat de samenstelling van het bedrag nogal varieert. ‘De ene gemeente noemt alleen de kosten voor de inzet van handhaving, een andere gemeente neemt ook de kosten voor reiniging, maatregelen in de openbare ruimte en communicatie mee. Een enkele gemeente neemt ook de schade mee die is aangericht’, aldus de koepelorganisatie. Dat leidt er toe dat de bedragen die gemeenten noemen niet met elkaar vergeleken of in breder perspectief geplaatst kunnen worden. Driekwart van de reagerende gemeenten is niet extra gaan handhaven. De minderheid die dit wel deed was enkele honderden tot enkele duizenden extra euro kwijt. Voor een minderheid vormden financiële redenen een rol om niet extra te handhaven. Daarnaast was een gebrek aan politiecapaciteit en boa’s een overweging.

 

Bestuurlijke maatregelen

Iets minder dan de helft van de gemeenten blijkt bestuurlijke maatregelen te hebben toegepast. Wat opvalt is dat veel gebruik is gemaakt van waarschuwingsbrieven aan (potentiele) raddraaiers. Een enkele gemeente heeft een gebiedsverbod uitgevaardigd, een last onder dwangsom opgelegd of artikel 172A Gemeentewet toegepast. In een gemeente is het mogelijk gemaakt om in het centrum preventief te fouilleren.

 

Vuurwerkvrije zones komen beperkt voor

Een handvol gemeenten heeft een of meerdere vuurwerkvrije zones ingesteld. Dat gebeurt om brand tegen te gaan of om de rust te beschermen op plekken waar het afsteken van vuurwerk een onevenredig negatief effect heeft op de omgeving, zoals rond dierenasiels, ziekenhuizen, ouderencentra. Gemeente faciliteren relatief veel evenementen, waaronder een enkel centraal georganiseerd vuurwerkfeest. Gemeenten faciliteren diverse evenementen, zoals een feest in een jongerencentrum of een evenement op het centrale plein. De ondersteuning van de gemeente varieert van het onder eigen regie organiseren tot een financiële bijdrage of praktische ondersteuning.

 

Illegaal vuurwerk groot probleem

Het aantal incidenten neemt de laatste jaren af en er is een toenemende alertheid van het openbaar bestuur op ordeverstoringen en excessen. Meerdere gemeenten geven aan dat de grootste problemen worden veroorzaakt door illegaal zwaar vuurwerk. De bestrijding hiervan moet volgens de gemeenten op landelijk niveau worden aangepakt en onverminderd prioriteit krijgen.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Dirkie op
Mensen die tegen vuurwerk zijn ,zijn die zelfde Nederlanders die zich overal aan storen, dus deze mensen niet te serieus nemen. zijn allemaal zeikerds die altijd wel wat te zeiken hebben. en vuurwerk shows hoef ik niet! in ieder geval niet van mijn belastingcenten. dan steek ik liever zelf af wat ik al meer dan 30 jaar doe, en bovendien .hier in onze gemeente is een paar jaar terug een dode gevallen bij een vuurwerkshow,dus waarom dan wel vuurwerkshows vraag ik mij af? want zo veilig als het lijkt is het ook weer niet..en dan nog ,illegaal vuurwerk zal nog altijd blijven bestaan als je legaal vuurwerk verboden gaat maken. dus die mensen weten echt niet waar ze allemaal over praten.ik kan mij daar zo kwaad over maken!
Door Johan (Winkelier) op
Vuurwerkoverlast is helemaal niet gerelateerd aan de verkoop dagen of afsteek tijd.
Dat is idd enkel en allen om zeikerds tegemoet te komen.
Er gebeuren ook helemaal geen minder ongelukken door is bewezen.
Illegaal Vuurwerk is ook zo'n mooie term..
Er is helemaal geen illegaal vuurwerk, Illegaal betekent clandestien ergens achteraf geproduceerd!
Dat is het niet, het is legaal geproduceerd in de normale landen om ons heen wordt het gewoon verkocht er zijn geen ongelukken bekend er zijn ook geen ongelukken in andere landen met (zogenaamd Illegaal vuurwerk)!
Opslag gebeurd gewoon in de winkels daar in de schappen in bijv. Duitsland België Frankrijk polen Tsjechië, etc...
Er zijn in de winkels Qua opslag nog nooit incidenten geweest en ook qua ontploffing buiten nooit incidenten.
Het wordt hier allemaal zwaar overtrokken ,dit omdat men het zelf daar kan halen, de belastingdienst de inkomsten dat is het werkelijke probleem daarom noemt men het illegaal vuurwerk !!!
Er komt niks in de staatskas dat is waarom het zogenaamd illegaal is.!!!
Afsteek tijd verkorten is erg gevaarlijk voor de jeugd die al wel mag afsteken vanaf 16 jaar omdat ze dat nu alleen in het donker om 18:00 kunnen doen die moeten juist via het daglicht vertrouwd raken met eerst afsteken overdag dan is er geen druk en in alle rust en veiligheid zonder tijdsdruk kunnen ze dan veilig afsteken en het leren onder begeleiding van ouders.!!
Ouders die om 18:00 eigenlijk gezellig willen tafelen met het gezin!!!!!Regering leest u mee!!!
De druk verhoog je alleen maar om dat moedwillig door zeikerds afgedwongen tijdstip !!!
In elke Europees land wordt het hele jaar vuurwerk verkocht daar is het TOTAAAL niet spannend meer!!
Hier wordt alles angstvallig op de laatste 3 dagen gehouden ja dat is Nederland dan krijg je stront aan de knikker!!!
Geef het hele jaar vrij en de mensen vinden het niet interessant meer de druk is er af.!!!
En die mensen die zeiken over vuurwerk vd laatste dag die zeiken dan wel weer ergens anders over dat blijven zeikerds, dat zijn de zelfde mensen die zeiken als kinderen buiten voetballen tegen een muurtje of met de brommer rijden etc...
Vuurwerk het hele jaar toestaan , bijv in Baarle Nassau is daar ooit vuurwerkoverlast het jaar door !!!
Neen!!
Baarle Hertog is de overzijde vd straten en daar wordt het hele jaar vuurwerk verkocht en geen mensen kijkt er de rest vh jaar naar om omdat het mag het hele jaar en ook de jeugd van Baarle steekt over het hele jaar geen vuurwrerk af het is niet spannend meer want het MAG!

Dus legaliseren de verkoop voor het hele jaar dan is er ook geen behoefte meer aan zwaarder vuurwerk meer want het mag en zwaarder is ook leuker maar Regering verhoog de afsteek tijd naar 18 Jaar en wordt een kind onder de 18 gesnapt gelijk bureau jeugdzorg en uit huis plaatsen en de ouders verplicht een opvoedcursus laten volgen dan pas de kids terug!!!


Door V6 op
Conclusie: het echte probleem - illegaal vuurwerk - is niet opgelost. Het verkorten van de afsteektijd is dan ook een compromismaatregel om de zeikerds tegemoet te komen. Wat opviel, was een soort pre-middernacht moment: om 18 u ging de jeugd, die de hele dag had moeten wachten - eindelijk los. Precies op het moment dat je voorheen gezellig met iedereen aan tafel ging. De reactie van Willem is natuurlijk niet meer dan een persoonlijke afkeer, waardoor anderen geen lol meer zouden mogen hebben. Een hele grote meerderheid gaat normaal met vuurwerk om. Fietsen wordt toch ook niet verboden omdat er iemand wel eens valt. Hopelijk wordt er volgend jaar geen aandacht besteed aan de zuurpruimers. Bij carnaval hoor je die gelukkig niet!!!
Door Jhoke (rijksambtenaar) op
Het veelvuldig afsteken van vuurwerk begint in de buitenwijken van Utrecht al in oktober. Illegaal vuurwerk; daar helpt een verkorte afsteektijd niet tegen. Bij voetbalkampioenschappen is het ook in juli raak bij elke gewonnen wedstrijd.
Door Willem op
Elk verloren oog, elke hand, elke vinger is er één teveel. Of is de omvang daarvan ook afgenomen en wordt het restant gezien als collateral damage? Kap gewoon met die rommel.